Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Ekim 2014  Gösterim: 106.643  Cevap: 55

İletişim türleri nelerdir?

Misafir
12 Ocak 2011 20:02       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
iletişm nedir ? sorusuna cvp arıyordum sa opl un var olun thank you very much
Sponsorlu Bağlantılar


LeqoLas
12 Ocak 2011 20:13       Mesaj #12
LeqoLas - avatarı
Ziyaretçi
İLETİŞİM TÜRLERİ
Psikolojide yaygın olarak kabul gören iletişim türleri 4 ana gruba ayrılır.
1. Kişi-içi İletişim
İnsanın düşünmesi, duygulanması, içsel konuşma yapması, rüya görmesi iç iletişim sayılır. İnsanın kendi iç dünyasında çeşitli planlar yapması, bazı seçenekler belirleyip uygun olanını seçmesi iç iletişimdir. İnsanın diğer insanlarla kuracağı iletişim önce kendi içinde başlar. Diğer insanlarla iletişim geçtiğinde de iç iletişim devam eder; çünkü aldığı mesajları kendi içinde değerlendirip, yorumladıktan sonra uygun cevabı veya karşılığı verir.
2. Kişilerarası İletişim
İnsanları karşılıklı iletişim kurdukları iletişimlere denir. İnsanlar bilgi üreterek karşılıklı iletişimi devam ettirirler. Alınyazında iletişim, sosyal iletişim, sosyal etkileşim, kişiler arası iletişim kavramları eş anlamlı kullanılmaktadır.
Tubbs ve Moss (1974; akt. Dökmen, 2005), bir iletişimin kişilerarası iletişim sayılabilmesi için üç önkoşul olduğunu belirtmişlerdir:
a) Kişiler beli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır.
b) Tek yönlü değil, karşılıklı ileti alışverişi olmalıdır.
c) İletiler, sözlü ve sözsüz olmalıdır. Yazışmalar bu iletişim grubuna girmez.
Kişiler arası iletişimi kesin çizgilerle diğer iletişim türlerinden ayırmak son derece güç bir iştir.
Sözlü iletişimler, “Dil ve dil ötesi” olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Gerek karşılıklı konuşma, gerekse yazışmalar dille iletişim kabul edilir. Dille iletişimde bilgi aktarımı söz konusudur.
Dil ötesi iletişim sesin tonu, şiddeti, kelimelerde vurgu vb özellikleri kapsar. Dille iletişimde “söylenenler” yani “ne söylendiği”, dil ötesi iletişimde ise “söyleme biçimi” yani “nasıl söylendiği” öne çıkar. Dille iletişimi etkili kılan ve iletişimi canlı tutan “dil ötesi iletişim”dir. İletişimde asıl iletilmek istenen mesaj söyleme biçiminde saklıdır. İletişimde kasıtlı ve kasıtsız dil ötesi davranışlar görülebilir. Karşımızdakini korkutmak için sesimizi yükselttiğimizde kasıtlı davranmış oluruz, ama sesimiz utandığımız bir olay karşısında alçak çıkıyorsa kasıtsız dil ötesi davranış olur.
“Sözsüz iletişim”de konuşma ve yazı olmadan da insanlar birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu iletişim biçiminde söylenenler değil yapılanlar önem kazanır. Sözsüz iletişimde “Yüz ve beden” hareketlerinin önemi büyüktür. Sözsüz iletişlimde mesajlar jest, mimik ve beden duruşu gibi unsurlarla gönderilir. Yüz ve beden ifadeleri de kasıtlı ve kasıtsız yapılır. Yüz ve beden ifadelerinin içerdikler anlam ve mesajlar kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Sözsüz iletişim türlerinden biri de “Bedensel temas”tır. Örneğin çocuğun başarısını takdir etmek için çoğu kez sırtı sıvazlanır veya birine cesaret vermek için “senin arkandayız, seninleyiz” dercesine sırtına vurulur. “Mekân kullanımı”, insanların iletişime girdikleri kişilerle aralarında bıraktıkları mesafe olarak ifade edilir. İnsanlar iletişim kurarken, samimi oldukları veya sevdikleri insanlarla aralarında az mesafe bırakırken, tanımadıkları veya önemsemedikleri insanlarla aralarında çok mesafe bırakırlar. Mesafe kullanımı kültürlere göre farklılık gösterebilir. Kişilerarası iletişimde iletileri aktarmak için kullanılan yöntemlerden biri de “Araçlar”dır. Rozetler, bayraklar, flâmlar, giysiler, koltuklar, evler vb ileti gönderen birer araç olabilir. Araçlar statüyü da belirtebilir. Örneğin, villa ve köşklerde yaşayan insanların zengin oldukları anlaşılır veya resmi plakalı lüks araçlara binenlerin bürokratik konumlarının yüksek olduğu fark edilir.
Sözsüz iletişim en önemli niteliklerinden biri sözlü iletişimi desteklemesidir, diğer bir niteliği de birçok mesajlar etkili bir biçimde aktarılabilir. Gerek sözlü gerekse sözsüz iletişim zamanla değişime uğrayabilir. Örneğin, geçmiş yıllarda büyüklerin yanında ayak ayaküstüne koyup oturmak saygısızlık olarak nitelendirilirken, günümüzde bunun bir önemi kalmamıştır. Ayrıca insanlar ilk karşılaşmalarında “selamünaleyküm” diye selamlaşırken, günümüzde “günaydın, merhaba, iyi günler” vb kavramlarla selamlaşırlar.
3. Örgüt-içi İletişim
Örgüt üyelerinin arasındaki bilgi alışverişine örgüt içi iletişim denir. Bu iletişim hem alt-üst hem de alt-alt arasındaki iletişimi kapsar.
4. Kitle İletişimi
Bilgilerin bazı hedefler tarafından üretilmesi, insan kitlelerine aktarılması ve bu insanlar tarafından değerlendirilmesi sürecine kitle iletişimi denir. Bu iletişimde hedef kitle ile kaynak arasındaki kanallara da “kitle iletişim araçları” denir.
Misafir
22 Ocak 2011 17:34       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cevabı söylüyorum sözlü iletişim yazılı iletişim görsel iletişim ve işitsel iletişim
Misafir
7 Mart 2011 15:20       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaa sözsüz iletişimle içsel iletişim aynı şeyler miiii ????
Misafir
7 Mart 2011 16:37       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben 3.sınıfa gidiyorum iletişm türleri 3 yada 8 değildir 4 tanedir bunlar 1.yazıı iletişim 2.sözlü iletişim görsel iletişim ve işitsel iletişim
Misafir
21 Temmuz 2011 06:48       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sanat ve iletişim hakkında bilgi örnek
8 Ağustos 2011 04:53       Mesaj #17
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
İletişim nedir? Tanımı,Örnekleriİletişim kavramının farklı alanlarda birbirinden farklı anlamlarda kullanılmasına ilişkin yapılan bir araştırmada, 15 ayrı anlamda kullanıldığı belirlenmekle birlikte iletişim sözünün konumuz bağlamında ilk çağrışımı, insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirimi olmaktadır.Tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak insanın, varlığını bildirmek ve varlığının farkındalığının kendisine bildirilmesi ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaç içindeki insan, sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına kaçınılmaz olarak başvurur. Her türlü iletişim insanın psikolojik gereksinmelerinin sonucudur. Kendisini tanıması, tanıtması ve dönüt alarak kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemli rol oynar. Kişiler arası iletişimle ilgili olarak yapılan tanımların buluştuğu nokta bu iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır(Capelle 1987). Evrim merdiveninin en üst basamağını işgal eden, en evrimli hayvan olarak tanıdığımız insan jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır.Ancak düşünürken, konuşurken, yazarken, dinlerken sürekli olarak, sembollerden oluşan dili kullanmaktayız.

YADA

iletişim


İletişim bireyin toplumsallaşmasını sağlayan bir süreçtir. Dolayısıyla iletişim toplumsal bir süreçtir/olgudur, yani iletişim bir yandan toplumsal ilişkiler tarafından belirlenirken diğer yandan da toplumsal ilişkileri etkiler. İletişimin toplumsal bir süreç olması onun toplumbilimlerinin başlıca inceleme konularından bir haline gelmesinin temel nedenidir. İletişim bilimleri bir toplumsal bilim alanı olarak gelişmektedir. Biz bu te iletişimi toplumsal bir süreç/olgu olarak değerlendireceğiz.
İletişim biliminin ilgi alanlarından bir olan bireylerarası iletişim bile toplumsal bir süreç/olgudur. Her ne kadar biz bu süreçi/olguyu “bireylerarası” iletişim olarak adlandırıyorsak da, bu iletişim türü de toplumsal olgu ve süreçler tarafından belirlenen ve onları etkileyen bir karaktere sahiptir. Hiçbir bireysel eylemimiz (ya da kanaatimiz, tutumumuz vb.) yoktur ki bütünüyle bize (bireye) ait olsun, dolayısıyla bireysel eylemlerimiz de aslında toplumsal süreç ve olgular bağlamında gerçekleşirler. Bu nedenle bireylerarası iletişim de toplumsal bir süreç/olgudur.
İletişimin üç temel unsurundan bahsedebiliriz: 1) İletişimi başlatan (iletileri gönderen) 2) İletiler (mesajlar, gönderilen içerik) ve 3) İletileri alan (iletilerin hedefi). Bu üç temel unsur bir çok iletişim kuramında ya da modelinde çeşitli adlarla ya da fonksiyonlarla kullanılmıştır. Bu unsurlara başkalarını da (örneğin geribesleme, eşik bekçisi vb.) eklemek olanaklıdır. Dolayısıyla bu üç unsur ve eklerle ortaya konan şemalar, iletişimi açıklamakta sıkça kullanılmaktadır.
Ancak şematize edilen her süreç/olguda olduğu gibi, iletişim süreç/olgusunun şematize edilmesi de açıklamaların yetersiz/sığ kalmasına neden olmaktadır. Toplumsal süreç ve olgular şemalarla anlatılamayacak kadar karmaşık ve kapsamlı süreç ve olgulardır. İletişim süreç/olgusu da böyledir: karmaşıktır ve kapsamlıdır. Ancak yine de iletişim bilimi şemalardan yararlanır ve iletişimin bazı temel yönlerini açıklamakta şemalar oluşturur. Yukarıda az önce, gönderen, iletiler ve alıcı üç ana unsuruyla açıkladığımız şema, aslında Shaannon ve Weaver’in 1949’da ABD’de Bell Laboratuarlarında gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda önerdikleri “matematiksel iletişim modeli”nin temelini oluşturmaktadır.
VEYA
İLETİŞİM


İletilmek istenilen materyalin, ilgili herkes tarafından tamamen anlaşılabilmesi amacıyla bilgi, düşünce, yazı, konuşma ve diğer araçlarla ya da bunların birarada kullanımıyla iletilmesi, alınması ya da değiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Hepimiz, zamanın büyük bir bölümünde iletişimle ilgili olduğumuz için doğru iletişim ihtiyacı kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak doğru iletişimle düşüncelerimiz ilgili herkes tarafından doğru olarak algılanabilir. Örneğin tek yönlü sokaklardan, ana caddeye nasıl ulaşılacağını, yönler hakkında hiçbirşey bilmeyen bilmeyen birine; kendi bilgi dağarcığımızdaki birine anlatımı şeklinde anlattığımızda ne kadar iyi anlatırsak anlatalım o kişiyle iyi iletişim kurmuş olamayız.

BEĞENMEDİNİZ İSE:

İletişim

İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır (Cüceloğlu, 1993). İletişimin amacı, alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. (Açıkgöz K, 1994).

Şekilde de görüleceği gibi her iletişimde mesajı ileten bir kaynak vardır. Kaynak mesajı kodlayarak göndereceği şekle sokar. Uygun bir kanal yardımıyla mesaj alıcıya gönderir ve alıcı onu çözümler.
Sınıf ortamında çok yönlü bir iletişim söz konusudur. Bazen bir öğrenciye gönderilen mesaj bir başka öğrenci üzerinde daha etkili olabilir. Ayrıca öğrenci-öğrenci iletişimi de çok yoğundur ve bu aynı anda birçok duygu ve düşünce harekete geçtiği in akışını etkiler.
Kuşkusuz her zaman mesajlar gönderildiği gibi anlaşılmaz. Sık sık yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Örneğin, öğretmenin görüşünü almak ya da konuşma fırsatı vermek için soru yönelttiği bir öğrenci, öğretmenin kendisini küçük düşürmek için soru sorduğunu düşünebilir. Bu durum kaynağın duygu ve düşüncelerini uygun iletişim biçimine çevirememesi, doğal davranmaması, alıcının gönderilen mesajı çözümleyememesi vb. nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
Sözel olmayan iletişim
Sözel olmayan iletişim beden diliyle yürütülür. Örneğin, bir öğrencinin yaptığı bir konuşmadan sonra öğretmenin gözlerinin parlaması bir beğeni ifadesidir. Bir şeyi önemseyip önemsemediğimizi, sıkılıp sıkılmadığımızı, yorgun olup olmadığımızı beden diliyle anlatırız. Sözel olmayan, iletişim öğrenme-öğretme süreçlerinde de önemlidir. Tarafların birbirine yakın durup durmaması, vücutların duruşu, yüz-göz ifadeleri ve jestleri sözel mesajlara anlam katar ya da anlamı karıştırır.
Davies’in (1981) öğrenci öğretmen arasında yer alabilecek sözel olmayan iletişime verdiği örnekler aşağıdaki çizelgededir;Öğretimsel ortamlardaki beden dili örnekleri

ANLAM
ÖRNEK DAVRANIŞLAR


Dinlemeye açıklık
Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir araya getirmek, çenesini avucunun içine almak
Dostça duygular
Sık sık gülümseme, ceket ya da gömleğinin düğmesini açmak, göz iletişimi kurmak
Onaylama
Saçını okşama, omuzuna dokunma
Derin düşünme
Burnunun üst kısmını kaşıma
Konuşmayı kesmek isteme
Kulağına dokunma, işaret parmağını dudağına götürme, elini konuşanın koluna koyma
Düş kırıklığı
Ellerini birbirine vurma, yumruğunu masaya vurma
Reddetme
Parmağıyla burnuna dokunma, ceket ya da göleğini ilikleme
Savunmacı duygular
Kollarını ve bacaklarını göğüs hizasında çapraz olarak tutma
Üstünlük
Parmağıyla işaret ederek konuşma
Oyalama
Gözlük temizleme, kalemi dudaklarına değdirme
Uzak durmak isteme
Elini kaşına koyma, başını alçaltma, ayaklarını masaya koyma
Etkileşimi kesme
Konuştukları insana bakmama, başını kaldırma, kişisel eşyalarını alarak ayağa kalkma

€n€s
22 Eylül 2011 18:23       Mesaj #18
€n€s - avatarı
Ziyaretçi
bakın iletişim için kaç çeşit unsur vardır kaç çeşitt
Misafir
25 Eylül 2011 12:03       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
iletişim tüleri nelerdir
Misafir
27 Eylül 2011 10:19       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu üç iletişim türünün aradaki farkı yorumlaDaha fazla sonuç:
İletişim türleri nelerdir?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç