Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 5 Temmuz 2015  Gösterim: 9.772  Cevap: 5

Vatandaşlık nedir?

Misafir
8 Ekim 2009 16:32       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
vatandaşlık ve haklarımız and gorevlerimiz
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

vatandaşlık ve haklarımız and gorevlerimiz

Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.
Her anayasal ülkenin vatandaşlık gereklilikleri anayasalarına yazmaktadır. Günümüzde bu gerekliliklerin başında milliyet, doğum yeri ve kültür gelir. Örneğin birkaç yıl öncesine kadar Alman vatandaşı olmak için anne veya babasının Alman olması gerekliliği vardı. Fransa'da, doğum yeri Fransa sınırları içinde olanların vatandaş olma hakları vardır. ABD'de ise, vatandaş olmak isteyenler, Amerikan toplumuna tümüyle uyum sağladıklarını ve Amerikan geleneklerini benimsediklerini kanıtlamak durumundadırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Vatandaşlık Görevleri - Vatandaşlık Görevleri Nelerdir


Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

 • Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
 • Yasalara titizlikle uymak.
 • Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.
 • Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.
Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Vergi vermek
 • Askerlik yapmak
 • Kanun ve kurallara saygılı olmak
Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

 • Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.
 • Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
 • Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
  Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.


Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.

AlıntıMisafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
24 Aralık 2010 14:03       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Öncelikle askerlik yapmak temel görevlerimizden biridir.
diğer 3 temel görev :

1-)yasalara titizlikle uymaktır.

2-)seçimlere katılmak(hak ve görev)

3-)vergi vermektir......

bunlar uyulması gereken temel esaslarımızdandır.bunlara uyulmadığı takdirde kişi cezalandırılmalıdır.yüklü para cezası,kodes vb.
bu esaslara her türk evladının uyması gerekmektedir.
bir anayasa maddemizden haklarımızla ilgili örnekler:
1-)TÜRK VATANDAŞLIĞI
2-)SEÇME,SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETLERDE BULUNMA HAKKI
3-)SİYASİ PARTİLERE GİRME VE PARTİLERDEN AYRILMA HAKKI
4-)HİZMETE GİRME
5-)MAL BİLDİRİMİ
6-)VATAN HİZMETİ
7-)VERGİ ÖDEVİ
Msn RolleyesDİLEKÇE HAKKI
Hususları maddeler halinde sıralanmıştır.

KOLAY GELSİN
Msn Happy
Eybibeybi
19 Aralık 2011 15:38       Mesaj #4
Eybibeybi - avatarı
Ziyaretçi
Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.
Her anayasal ülkenin vatandaşlık gereklilikleri anayasalarına yazmaktadır. Günümüzde bu gerekliliklerin başında milliyet, doğum yeri ve kültür gelir. Örneğin birkaç yıl öncesine kadar Alman vatandaşı olmak için anne veya babasının Alman olması gerekliliği vardı. Fransa'da, doğum yeri Fransa sınırları içinde olanların vatandaş olma hakları vardır. ABD'de ise, vatandaş olmak isteyenler, Amerikan toplumuna tümüyle uyum sağladıklarını ve Amerikan geleneklerini benimsediklerini kanıtlamak durumundadırlar.


Vatandaşlık Görevleri - Vatandaşlık Görevleri Nelerdir


Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
Yasalara titizlikle uymak.
Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.
Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.
Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

Seçme ve seçilme hakkı
Vergi vermek
Askerlik yapmak
Kanun ve kurallara saygılı olmak
Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.
Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.


Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.


İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI
İnsan; bir yandan doğup, büyümesi, beslenmesi ve yaşlanıp ölmesiyle hayvanlara benzer. Bir diğer yandan da akıl sahibi olması, aklını kullanarak doğaya egemen olabilmesi yönüyle hayvanlardan farklı ve üstün bir varlıktır.
İnsanlık; gelmiş geçmiş bütün insanları kapsayan ortak bir kavramdır. İnsanlık dendiğinde insanı hayvanlardan farklı kılan özellikleri akla gelir. Barış, sevgi, hoşgörü, eşitlik, kardeşlik, dayanışma, özgürlük insanlık kavramının ortak özelliklerindendir. Kısaca insanların insana yaraşır bir yaşam sürmeleri için ulaşılmak istenen bir amaçtır. İnsan kendi çıkarını gözetmeden insanlık düşüncesiyle hareket ederse kendi özüne uygun davranmış olur.
Misafir
16 Ocak 2012 18:32       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1-)TÜRK VATANDAŞLIĞI
2-)SEÇME,SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETLERDE BULUNMA HAKKI
3-)SİYASİ PARTİLERE GİRME VE PARTİLERDEN AYRILMA HAKKI
4-)HİZMETE GİRME
5-)MAL BİLDİRİMİ
6-)VATAN HİZMETİ
7-)VERGİ ÖDEVİ
Msn RolleyesDİLEKÇE HAKKI
9-)Askerliğe Gitme
10-)Kanunlara Uymak
11-)Okula Gitmek
5 Temmuz 2015 22:30       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
VATANDAŞLIK a.
1. YURTTAŞLIK'ın eşanlamlısı.
2. Vatandaşlık bilgisi -» YURTTAŞLIK BİLGİSİ.

Vatandaşlık politikası (Elementa philosophica seu Politica de cive), Thomas Hobbeş’un yapıtı (1642).
Üç bölüme ayrılır:
1) Özgürlük üzerine;
2) imparatorluk üzerine ve
3) Din üzerine. Hobbes şöyle der: "Toplum, çıkar ve korkuya dayanır. Ahlak, keyfimize göre yaşamaktır. Dinin ülkedeki yasalardan başka bir dayanağı yoktur ve her yasa da hükümdarın ya da halkın iradesine bağlıdır. “Bu sözler ve Le- viathan'dakı (1651) görüşler Hobbes’u Francis Bacon’dan sonraki başlıca İngiliz maddecilerinden biri durumuna getirir.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Vatandaşlık nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç