Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 40.134|Cevap: 20|Güncelleme: 26 Ekim 2011

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir ve yazı örnekleri verir misiniz?

Misafir
8 Ekim 2009 18:56   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

milli bayramlarla ilgili şiirler

29 ekim cumhuriyet ile ilgili şiirler arıyorum
EN İYİ CEVABI cCc verdi
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ GÜZEL BİR YAZI

Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için Osmanlı Devleti'nin bir gemisi ile, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderildi. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenledi. "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi, yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcileri (milletvekilleri) 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı "Meclis Başkanı" olarak seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Halk ve düzenli ordular düşmana karşı savaş verdiler, omuz omuza mücadele ettiler.

Sponsorlu Bağlantılar
Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını takiben 1 Kasım 1922'de TBMM saltanatı lağvetti. Padişah Vahdettin "vatan haini" ilan edildi ve yurdu terk etti.

24 Temmuz 1923 tarihinde, İsviçre'nin Lozan şehrinde, Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri tarafından Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Fakat, devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

Lozan'n kabulü ve barışın sağlanması ile geride Türk Devleti'nin siyasal yapısını belirleyecek devlet şeklinin ve adının ne olacağı sorunu kaldı. T.B.M.M.'nin varlığı ile egemenliğin kayıtsız - şartsız ulusa ait olan, insan haklarına dayanan bir devlet sistemi kurulmuştu. Fakat gerek halkın, gerekse Meclis içinde bulunanların büyük kısmı Padişah'a dinsel ve geleneksel bağlarla bağlıydılar. Padişah'ın işgal ettiği Saltanat - Hilafet makamı yüzyıllardır kökleşmiş bir teokratik sistemdi. 1300 yılından beri de Osmanoğullarından başka hiçbir aile iktidar olmamıştı. Egemenlik biri dinden, diğeri gelenekten gelen iki kaynaktan çıkıyor ve Padişah'ta toplanıyordu. Gerçi İttihat Terakki bu gücü kırmıştı, fakat sistemin özünü, yani egemenliğin kaynağını ve kullanılış biçimini değiştirememişti. Egemenliğin, tanrı hakları sisteminden, insan hakları sistemine geçişin bir sonucu olarak Padişah'tan ulusa geçişi, bir ilke ve ülkü olarak Amasya Genelgesi'nde ortaya konmuş ve 23 Nisan 1920'de B.M.M.'nde somutlaşmıştı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da bu temel üzerine oturmuştu.

Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlık yanında ulus egemenliğini de açık bir biçimde ortaya koyduğu için Padişah daha başından beri milliyetçilerin amansız düşmanı kesilmişti. M. Kemal Paşa Padişah'ın ihanetini bildiği halde, henüz zamanı olmadığı için Padişah'ı hedef almadı. Genç subaylık yıllarından beri inandığı ve Erzurum'da Mazhar Müfit'e not ettirdiği "Cumhuriyet" inancını "Ulusal bir sır" olarak sakladı. Kurtuluş Savaşı içinde "Cumhuriyetçi" bir düşünceyi ortaya atmak, iç parçalanmaya yol açacağı için bu yola gitmedi. Hatta Sivas Kongresi sırasında "Cumhuriyet" ilan edelim önerilerini red etmişti. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Türk Ulusu'nun kurtarıcısı M. Kemal, Türkiye'nin siyasal yapısını değiştirmenin ilk adımını Saltanat'ın kaldırılmasını sağlamakla attı. Saltanat'ın kaldırılışına en yakın arkadaşları bile karşı çıkmışlardı. Meclis'te tutucu kanat direndiyse de, M. Kemal Paşa'nın kararlı ve sert tutumu sonucu Saltanat'ın kaldırılışı sağlandı. Fakat onun bu sert tutumu endişe doğurdu. Bunun bir başlangıç olduğunu görenler çeşitli yöntemlerle M. Kemal Paşa'yı engellemeye çalıştılar.

2 Aralık 1922'de Meclis'e muhalif grup tarafından bir öneri verildi. "İntihab-ı Mebusan Kanunu"nda değişiklik yapılmasını isteyen önergede "Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak ve seçim çevresine yeni gelenlerin ise en az beş yıl oturmuş olmaları" gerektiği kanun hükmü haline getirilmek isteniyordu. M. Kemal Paşa'yı milletvekili seçilmekten yoksun bırakmak isteyen bu önerge üzerine söz alan M. Kemal Paşa, doğum yerinin Türkiye'nin sınırları dışında kaldığını ve bir yerde beş yıl oturmadığını belirttikten sonra, düşmanlara karşı savaştığını, vatanı kurtarmak için hiç bir yerde beş yıl oturamadığını hatırlatıp, ulusun sevgisisi kazanmış bir insan olmasına rağmen kendisini yurttaşlık haklarından yoksun bırakmak isteyen bu kimselerin bu yetkiyi kimden aldıklarını sordu. Önerge red edildi.

Cumhuriyet'e doğru gidiş bu kararlı sözlerle açıkça görülüyordu. M. Kemal Paşa, 8 Nisan 1923'de dokuz ilkede görüşlerini toplatarak, programını belirlerken, siyasi biçimlenmeyi de hazırladı.

Savaş zamanının T.B.M.M.'nin görevi son bulmuştu. Bu sebeple Meclis kendini dağıtıp, seçime gitme kararı aldı. M. Kemal, dağılmadan önce Meclisten 15 Nisan'da, Saltanatı geri getirmeye çalışanları vatan haini kabul eden bir kanun değişikliği ile "Hıyanet-i Vataniye Kanunu"na, ileride gerekirse yine İstiklal Mahkemeleri kurma fırsatını veren bir ek getirdi.

Yeni kurulacak Meclis'te kuvvetli bir kadro oluşturmayı ve böylece Cumhuriyet'i ilan etmeyi düşünen M. Kemal'in bu çalışmaları yakın arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmasını hızlandırdı. Rauf Bey ve arkadaşları, M. Kemal'in partiler üstü kalmasını, politikaya karışmamasını, önererek, O'nu pasif duruma getirmek istiyorlardı. Rauf Bey'in İsmet Paşa ile aralarının açılması da bu ayrılığın başka bir yönü idi. Lozan'dan dönen İsmet Paşa'yı karşılamak istemeyen Rauf Bey Başbakanlık'tan bile istifa etti.

İkinci Meclis, toplandıktan sonra Lozan'ı onayladı. Artık sorun Türkiye'nin rejiminin belirlenmesiydi. M. Kemal 22 Eylül 1923'de "Neue Treie Presse" adlı bir Viyana gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmede, 23 Nisan 1920'de kurulan sistemin Cumhuriyet olduğunu fakat adının açıklanamadığını belirtip, yapılacak işin yalnızca isim koymak olduğunu söyledi.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edildi. Atatürk; egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti.

Böylece, Türkiye devletinin yönetimi biçimi "Cumhuriyet" olarak, adı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk "Cumhurbaşkanı" oldu. Cumhuriyetin ilanı, yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

Cumhuriyette Atatürk'ün de söylediği üzere, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Millet, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Millet, seçimle yöneticileri seçebilir.
Pixabay Resimleri:
Misafir
14 Ekim 2009 22:18   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
29 ekim şiir varmı biraz uzun??
Blue Blood
14 Ekim 2009 22:24   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

29 ekim şiir varmı biraz uzun??

29 Ekim Şiir
Cumhuriyet Bayramı

Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.
Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.
İ.Hakkı TALAS

29 Ekim Şiirleri
CUMHURİYET
Al yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Armağanı Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sabahımız, akşamımız.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayramımız.
Vasfi Mahir KOCATÜRK
29 Ekim İle İlgili Şiir
Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
A. O. Atok


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Mithat Cemal KUNTAY
29 Ekim Cumhuriyet
29 Ekim
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e
Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Cumhuriyet Bayramı Şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı


Faydalı zararlı ne?
Düştü Gazi'miz öne,
Sormazlardı kendine.
Koşup dururdu millet,
Sultanın emrine.
Böyle kalmışlık geri,
Uzun yollardan beri.
Düşman yok karşımızda,
Yabancılar girerken,
Hiç durmadan ileri.
Ata'mızın izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyayı geçeceğiz;
Cumhuriyet devrinde.
Arka çevirip düne.
Otuz yıl önce bizi
Kavuşturdu bugüne.
Sultan yok başımızda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen marşımızda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
Dalgalanmış denizi...
Zeki OZAN

Cumhuriyet Bayramı Şiir
Cumhuriyet Marşı


Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet !

Cumhuriyet Bayramı Şiirler
29 Ekim
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR

Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı


Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanlı büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya
Dağ, taş, dere, ova, çay;
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.
Asker, işçi, okullu
Neşe île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Dökülen kanımızla
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz,
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damarımızda kansın.
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
N. Necati ÖNGAY


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...
Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,
Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..
Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..
Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..
Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,
Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..
Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..
Cemal Oğuz ÖCAL

29 Ekim Şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri

Akıllılar cıktı, at koşturduk,
Orta Asya'ya Turna'ya,
Beceriksizler çıktı,
Kapandık Anadolu'ya.
Kurtuluş savaşı verdik, uğurunda,
Şehit olduk, birler, binler, hepimiz,
Bağımsız yaşamak, hür vatanda gayemiz
Yaşasın Cumhuriyet
Gönderen: Ahmet Furkan Aydın
Cumhuriyet Bayramı Şiirleri
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türk oğlu Türk'üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz kat'iyen.
Rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var
Kanla kemikle kutsallaşmış toprağımız var.
İnançlıyız, gururluyuz alnımız açık
Yarınlar bizimdir artık yolumuz açık.
Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.
Umudumuz her şeyimiz gençlerde
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi, uyanın... Artık gidiyoruz aydınlığa
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa düşeriz karanlığa.
Rahat uyusun, şehitlerimiz, atalarımız
İnmeyecek gökten yere bayrağımız.
Yorulmak, yılmak yakışmaz bize
Elbette tarih şaşacak azmimize.
Türk'üm, Türk'üz, Türk kalacağız
İlimle, insanlıkla, dünyaya sesimizi duyuracağız.

Ahmet TAŞDELEN Koçarlı Çok Programlı Lisesi Öğretmeni /AYDIN

başka şiirler için tıklayınız>>https://www.msxlabs.org/forum/turk-d...yazilar-2.html

14 Ekim 2009 22:32   |   Mesaj #4   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

29 ekim cumhuriyet ile ilgili şiirler arıyorum

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

29 ekim şiir varmı biraz uzun??


29 Ekim ve Cumhuriyet Şiirleri

Şiir 1
29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Şiir 2
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...

Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,
Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,
Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL

Şiir 3
BİZE SORARSANIZ ÇOCUKLAR
Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu bastığımız toprak,
Ay-yıldızlı bayrak,
Diye dalgalanırız çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu okuyup yazdığımız
Yazıdır dilimize uyan,
Diye konuşuruz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu kılık kıyafet,
Bütün uygar dünyanın
Diye giyiniriz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu kadın-erkek eşitliği,
Türk'ün benliğine yaraşır,
Diye övünürüz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu millî egemenlik,
Kendi kendimizi yönetmek,
Diye güveniriz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu kalkınma yarışı,
Çağdaş uygarlık seviyesi,
Diye çalışırız çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
Türk milletinin temeli
Atatürk inkılâpları,
Diye savunuruz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu korkusuz yaşama,
Karşılıklı sevgi saygı,
Diye seviniriz çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu okul ve eğitim,
Size olan inancımız,
Diye kazanırız çocuklar...

Bize sorarsanız çocuklar:
Cumhuriyet ne demek;
İşte bu kutlu gün
Hepimize armağan
Diye kavuşuruz çocuklar...

Atilla Yekta ÇIKAN

Şiir 4
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

Şiir 5
CUMHURİYET
Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata'm.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

Yıldız Dinç Dikmen

Şiir 6
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

Şiir 7
CUMHURİYET
Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
Misafir
20 Ekim 2009 16:56   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
KURULDU CUMHURİYET


Sponsorlu Bağlantılar

En mukaddes emanet, bırakılan bu devlet.

En güzel yönetimdir, inanın Cumhuriyet.

Atatürk doğduğunda atıldı temelleri,

29 Ekim de kuruldu Cumhuriyet.1923 Muhteşem bir yıl idi.

Dört bir yanda duyulan, Atatürk ün sesiydi.

Bu en büyük önderin siyasal eseriydi.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.Yerler gökler sevindi,el ele verdi insan.

Çok güzel bir duyguydu, inanın bu yaşanan!

Mutluluk saçıyordu yoksul yaşayan insan.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.İlk emri çalışmaktı, Atatürk’ün halkına.

Güçlü bir devlet ile çıkmak gerek yarına.

Önem verilir oldu bundan sonra ilime.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.Bir yok oluş zamanı yeniden dirildiler,

Cumhuriyet insanı; hep el ele verdiler.

Atatürk ve dostları şimdi gönüllerdeler.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.Hüseyin Çelik29 EKİM 1923Yirmi dokuz Ekim bin dokuz yüz yirmi üç’de

“Sen hoş geldin”diyorduk yepyeni bir rejime

Öyle bir yakıştı ki,milletin benliğine

Sorarsanız adı ne? Adı Cumhuriyet'tir

Cumhuriyet fazilet,Cumhuriyet nimettirHalkı yönetenler seçilir halk arasından

Kimse Padişah değil,doğarken anasından

İmtiyazlı sınıf yok,farkın yok başkasından

Bu yüzden bu rejimi millet beğenmektedir

Cumhuriyet fazilet,Cumhuriyet nimettirFaşist,Komünist,Nazist…olmamalı hiç biri

Yoluna ışık tutar,Atatürk ilkeleri

Atatürk’ün kurduğu Milli Devlet Modeli

Elbette çok güzeldir,Türk'e özel bilettir

Cumhuriyet fazilet,Cumhuriyet nimettir.Kula kulluk yok senin törende ve dininde

Hürriyet hakkın senin tutmalısın elinde

Zararlı fikirleri temizle ki beyninde

Ben Türküm diye haykır,büyük olan millettir

Cumhuriyet fazilet,Cumhuriyet nimettir.

Bağımsızlık,özğürlük insanı insan yapan

Hak eden her insana iktidar yolu açan

Seçme ve seçilmedir,zirvelere çıkaran

Güç halkın elindedir,güç şimdi ehlindedir.

Cumhuriyet fazilet,Cumhuriyet nimettir.“Kayıtsız,şartsız hakimiyet milletin” sözü

Bu,Cumhuriyetin temeli,kısaca özü

Cumhuriyetle güldü,yüce milletin yüzü

Cumhuriyet millete güzel bir etikettir

Cumhuriyet fazilet,Cumhuriyet nimettir.Abdulhadi BayCUMHURİYET ÇOCUĞUYUM! !Ben Cumhuriyet Çocuğuyum

Bazen bir bulut oluyorum,bazen yağmur,

Bazen de güneş olup,karanlığa doğuyorum.

Aydınlık bir dünya için,Cumhuriyet için.

Ben Cumhuriyet ışığında,yeşeren yaprak

Yüreğim kadar has has,dalımda durmayan.

Ham meyveyi taşlamadım,dalından.

Yüreğim sevgi besler de ondan.

Güzel ülkemin,körpe çocukları,

Ham meyve gibidir onlar.

Bende körpeciktim,Cumhuriyet’le büyüdüm.

Cumhuriyet çocuğuyum ben,

Cumhuriyet çocukları onlar.

Alın teri akıttığım Topraklarda,

Genç oldum,asker oldum,

Evlat oldum Anavatana,

Yaşamak istiyorum gönlümce,

Özgürce, hürce,Cumhuriyetle.

Ben bir çocuk kadar, hevesliğim yürümeye.

Ülkemin dağlarında, uçurtmalar uçurmaya.

Özgürlüğü göklerde değil,

Bastığım topraklarda istiyorum.

Şeytana çapayı bağlayıp,

Dipsiz kuyulara atmak istiyorum.

Ben Cumhuriyeti istiyorum.

Çünkü ben Cumhuriyet çocuğuyum.

Ali Asker Çataltaş29 EKİMBugün tüm gücümüzle

Cumhuriyet diyoruz

Özgürlük tacımızla

Cumhuriyet diyoruzGelip kutlu şafaklar

Şehit dolu topraklar

Elimizde bayraklar

Cumhuriyet diyoruzŞu gerçek ki biline

Türkü olsun diline

Her şey feda yoluna

Cumhuriyet diyoruzGönlümüzde bin çaba

Oğlan, kız, ana, baba

Ey sevgili merhaba

Cumhuriyet diyoruzAtamızdan yadigar

Her taşında adı var

Köy, şehir bütün diyar

Cumhuriyet diyoruzTürklüğümüz adına

Alkışlar muradına

Dünyanın inadına

Cumhuriyet diyoruzKenan ÇarboğaCUMHURİYETCumhuriyet

Sadece

Ne benim

Ne senin

Ne de onundur.Unutma ki

Cumhuriyet

Hepimizindir.Kutlu olsun

Hepimize

Cumhuriyet Bayramımız...Hızır İrfan ÖnderCUMHURİYET İÇİN!Gölge düşmüş yaprağına

Bahar gelmez yaprağına

Şu Samsun'un toprağına

Cumhuriyet için çıktık!Dünya bilir duruşunu

Düşmanları vuruşunu

Hasan Tahsin'le kurşunu

Cumhuriyet için sıktık!Esareti etmem dikte

O yüzden elim tetikte

Kocatepe'den birlikte

Cumhuriyet için baktık!Gayrı ulus,bayrak yaşar

Şaşar Yunan elbet şaşar

Denizlere dörder,beşer

Cumhuriyet için tıktık!Tutarak halkın elini

Gerçekleştir emelini

Geriliğin temelini

Cumhuriyet için yıktık!Cahil kalma bile bile

Erdem yanlıştan dönüle

Irmak gibi her gönüle

Cumhuriyet için aktık!Bitti ulusun çilesi

Değil kimsenin kölesi

Yenilikler meşalesi

Cumhuriyet için yaktık!Bitti artık gamla,sızı

Bayram yapsın oğlu,kızı

Her tarafa ay yıldızı

Cumhuriyet için taktık!Ulvi MehmetSELAMIM VARGül dalında çalı, diken

Batar. Batmaz Cumhuriyet

Soysuzdan varsa bir bölen

Bölsün. Bölmez CumhuriyetKulak ver de, duy sözümü

Kaleme aldım özümü

Gerçeği gören gözümü

Oysun. Oymaz CumhuriyetSeven insan hor bakmaz ki

Gericilik yakışmaz ki..

Yurduma kin güdülmez ki

Gütsün. Gütmez CumhuriyetDamarımda taşar kanım

Felsefene feda canım

Bozarlarsa her düzenim

Bozsun. Bozmaz CumhuriyetSahipsiz yurdu bön alır

Sahip olursan, ün alır

Ruhunu yaşat, yön alır

Alsın. Almaz CumhuriyetDünyaya örnek olmalı

Sevgiler kalbe dolmalı

Kin kusan varsa, ölmeli

Ölsün. Ölmez CumhuriyetÖzütürk’üm, selamım var

Aşkın ile ısınmış yar

Yok dünyada böyle diyar

Vardır demez CumhuriyetRamazan ÖzütürkCUMHURİYET VAR OLSUNAtatürk’ten yadigâr.

Cumhuriyet var olsun.

Onunla olduk uygar.

Cumhuriyet var olsun.Bin dokuz yüz yirmi üç.

Yurda umut, halka güç.

Ne taht ister ne de taç.

Cumhuriyet var olsun.Ne padişah, ne sultan,

Yönetenler hep halktan.

Yaşasın millet, vatan.

Cumhuriyet var olsun.Yönetimin üstadı.

Özgürlüğün tam adı.

Yok eden saltanatı.

Cumhuriyet var olsun.Halk için kazanılan.

Zora düşer yanılan.

Sığırtmaç der anılan,

Cumhuriyet var olsun.Hüseyin SığırtmaçCUMHURİYET BAYRAMINDAYine millet duygulandı,

Cumhuriyet bayramında,

Bayrağımız dalgalandı,

Cumhuriyet bayramında.İstiklál marşı söyledik,

Dünyaya mesaj eyledik,

Yine güven tazeledik,

Cumhuriyet bayramında.Saygı durduk Atatürke,

Selam ettik Türkiyeye,

Tek yürekti koca ülke,

Cumhuriyet bayramında.Aksaray elleri coştu,

Bacı kardeş bayrak açtı,

Bizde bayram böyle geçti,

Cumhuriyet bayramında.Ahmet der söyleriz türkü,

İzindeyiz Atam çünkü,

Anıyoruz Atatürkü,

Cumhuriyet bayramında.Asik Ahmet SahinCUMHURİYET OLMASACumhuriyet olmasa

Yine padişahlık olur

Cumhuriyet olmasa

Yine hükümdarlık olurCumhuriyet var ya

Özgürlük var

Cumhuriyet var ya

Yaşam varCumhuriyet olmasa

Yaşam olmaz

Hayat olmaz

Özgürlük olmazCumhuriyet var ya

Padişahlık yok

Hükümdarlık yok

Cumhuriyet var.Mustafa Aşkın SELÇUKOĞLUCUMHURİYETAtatürk’ün eseridir, bu cumhuriyet.

Yüceltmeye, yükseltmeye gayret et.

Onsuz olmaz bu dünyada hürriyet.

Ebedi sen yaşa ey cumhuriyet.Erdemli insanlar onda çok olur.

Karanlık, hurafe onda yok olur.

Bütün toplum onda mutluluk bulur.

Sonsuza dek yaşa sen cumhuriyet.Hak, hukuk, adalet cumhuriyette.

Bağımsızlık yaşar cumhuriyette.

İnsana değerde ve de hizmette.

Eşine rastlanmaz ey cumhuriyet.Kolay kurulmadı bu cumhuriyet.

Atam az mı çekti bunda eziyet.

Kazanıldı zafer ve de nihayet.

Kuruldu şerefle bu cumhuriyet.Engin Türk

CUMHURİYETVatan edilmişken üleş

Samsundan doğmuştu güneş

Omuz verdik bacı kardeş

Sen çok yaşa CumhuriyetGüneşimiz söndümola

Molla dedi bitti mola

Cüppe sarık düştü yola

Sen çok yaşa cumhuriyetKürsülerde bolca nutuk

Yolu zemzem ile yuduk

Ata’dan sonra uyuduk

Sen çok yaşa CumhuriyetHer seçimde bir velvele

Sandığa girer hergele

İşin yoksa seç rastgele

Sen çok yaşa CumhuriyetHak dedim Oldum kefere

Ne desem öbür sefere

Devrim Muhtaçtır nefere

Sen çok yaşa CumhuriyetBir yan gider haraç mezat

Nere baksan var bir tezat

İsyaniden var maruzat

Sen çok yaşa CumhuriyetEsat Korkmaz
AsHiLaL
20 Ekim 2009 17:03   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Atamız,Cumhuriyetimiz,Türkülerimiz.
Türküler,
Türkülerimiz;
Her satırında anlattığı,
Sevinçlerimiz,acılarımız,
En güzel en doğru,
Ondadır tarihimiz.
Burcu burcu kokar bize,
Atamız,babamız,yarimiz,
Halayında ekinimiz,aşımız,
Horonunda sevincimiz,neşemiz,
Sevdalarımız,hüzünlerimiz,
Sarıkamış ta ağıt,Çanakkale’de,
Kahramanlık destanımız,
Anadolu’dan Yemen’e uzanan,
Yürekler yakan,ağıtlarımız.
Ah birde olmasaydı,
Her gün gördüğümüz,
Vatan hainlerimiz.
Yine kutluyoruz imanla,
….(ekleyin) yaşında,
İşte Cumhuriyetimiz.
Geçmişi bize anlatan,
En doğru tarihimiz.
Yaşasın geçmişimizle bugünü,
El ele tutuşturan türkülerimiz.
Yaşasın varlık nedenimiz,
Atamız ve cumhuriyetimiz.
Bir dörtlük Cumhuriyete
ağımsiz devletin sevgi misali
Varmı bu bayramın eşi emsali
Payidar kalacak yıldız hilâli
Yaşa Cumhuriyet,Yaşa ATATÜRK…
Yaşasın Cumhuriyet
Akıllılar çıktı, at koşturduk,
Orta Asya’dan Tuna’ya,
Beceriksizler çıktı,
Kapandık Anadolu’ya
Kurtuluş Savaşı verdik uğrunda,
Şehit olduk, birler, binler, hepimiz,
Bağımsız yaşamak. hür vatanda gayemiz,
Yaşasın Cumhuriyet! ilelebet idaremiz.
Cumhuriyet Şiiri
Çocuk:
-Dedeciğim pekçok söz edildi ondan
Cumhuriyet denerek dün okulda
Lütfen anlatır mısın bana
Düşünüp durdum gelirken yolda.
Öğretmenim sevinçle ışıltarak yüzünü
‘Cumhuriyet insanlıktır’ demişti.
İnsanın duyumsaması özgürlüğünü
Ve yasaların güvencesini.
Gazi Dede:
-Pek de güzel anlatmış öğretmen sizlere
Daha büyük zaferdir cephedeki zaferden
Öyle bir yol açtı ki bizlere
Adına Çağdaş Uygarlık denen.
Unutma ki güzel yavrum Cumhuriyet
Ona bağlı aydın kuşaklar ister
Ata’mız demişti ki ‘O’nu bizler kurduk
Koruyup yaşatın sonsuza değin sizler’.
Son düzenleyen The Unique; 20 Ekim 2009 17:04 Sebep: Site Dışı Linkler Kaldırıldı
Unregistered
24 Ekim 2009 12:01   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
neden aradığımı bulamıom yaaaaaaaaaaaa hep şir yazı yazın birazda
Misafir
26 Ekim 2009 17:47   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
KURULDU CUMHURİYETEn mukaddes emanet, bırakılan bu devlet.

En güzel yönetimdir, inanın Cumhuriyet.

Atatürk doğduğunda atıldı temelleri,

29 Ekim de kuruldu Cumhuriyet.1923 Muhteşem bir yıl idi.

Dört bir yanda duyulan, Atatürk ün sesiydi.

Bu en büyük önderin siyasal eseriydi.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.Yerler gökler sevindi,el ele verdi insan.

Çok güzel bir duyguydu, inanın bu yaşanan!

Mutluluk saçıyordu yoksul yaşayan insan.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.İlk emri çalışmaktı, Atatürk’ün halkına.

Güçlü bir devlet ile çıkmak gerek yarına.

Önem verilir oldu bundan sonra ilime.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.Bir yok oluş zamanı yeniden dirildiler,

Cumhuriyet insanı; hep el ele verdiler.

Atatürk ve dostları şimdi gönüllerdeler.

29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet.

YALÇIN KAYA
Misafir
26 Ekim 2009 18:47   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
cumhuriyet bayramı ile ilgili bir şiir yazarmısınız
Misafir
25 Kasım 2009 00:37   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
süper ama bu sitede kendi şiirini kendin yazamıyosun bi de o olsa bu site süperlerin en önde gideni olacak
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç