Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 24 Kasım 2012  Gösterim: 15.306  Cevap: 11

İspirto, biodizel, biogaz, hava gazı ve doğalgaz nelerden ne sonucu oluşur?

57can222
3 Aralık 2009 19:51       Mesaj #1
57can222 - avatarı
Ziyaretçi
İspirto,biodizel,biogaz,hava gazı ve doğalgaz nelerden ne sonucu oluşur?

İspirto:?

Biodizel:?

Biogaz:?

Hava gazı:?

Doğalgaz:?


lütfennn yardım edin allah rızası için lütfen...
EN İYİ CEVABI _KleopatrA_ verdi
Alıntı
57can222 adlı kullanıcıdan alıntı

İspirto,biodizel,biogaz,hava gazı ve doğalgaz nelerden ne sonucu oluşur?

İspirto:?

Sponsorlu Bağlantılar

Biodizel:?

Biogaz:?

Hava gazı:?

Doğalgaz:?


lütfennn yardım edin allah rızası için lütfen...

Ülkemizde Kullanılan Yakıtlar - Yakıt Çeşitleri


YAKITLAR
Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısı verir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji; ısıtmaaydınlatma bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır.

FOSİL YAKITLAR
Fosil yakıtlar çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş kömür petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir.

Isı enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ; birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur. Oluşumları milyonlarca yıl sürer. Genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve gömülmüş olarak bulunur.

Kömür bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan oluşur. Kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir.

Petrol hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Karaların hemen altında ya da deniz altındaki yataklarda bulunur.

Doğal gaz
da petrol gibi karaların altındaki boşluklarda ya da deniz altında bulunur.Yakıt olarak kullanılan odun bitkilerden elde edilir. Bitkiler büyümeyi gelişmeyi ve besin yapmayı güneş enerjisi ile gerçekleştirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yakıldığında bu enerji ısı enerjisine dönüşür.

Biyodizel, organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevirilmesi sonucu elde edilen ürün.
Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. Hatta donmuş yağ ve balık yağı gibi hayvansal yağlar da biyodizel yakıt yapımında kullanılabilir.
Biyodizel gliserinin yağ veya bitkisel yağdan ayrıldığı transesterleşme adı verilen bir kimyasal süreçle elde edilir. Bu işlem sonucunda geriye iki ürün kalır metil esterler (biyodizelin kimyasal adı) ve gliserin (genellikle sabun ve diğer ürünlerde kullanılmak üzere satılan değerli bir yan ürün).
Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir.
Biyogazın Oluşumu

organikmaddedc3b6nc3bcc
Kompleks organik maddenin basit maddeye dönüşümü

Biyogaz üç evrede oluşur:
  1. Hidroliz
  2. Asit oluşturma
  3. Metan oluşumu dur.
Birinci aşama atığın mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülmesidir. Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere, proteinler peptidlere ve aminoasitlere dönüşür. Bundan sonraki aşamada asit oluşturucu bakteriler devreye girerek bu maddeleri asetik asit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Asit oluşumu üretim esnasında pH'nın düşmesine neden olabilir bu durum metan oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Son aşamada ise bu madeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler. Görüldüğü gibi biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmener ile gerçekleşmekte ve doğal olarak bu mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul biyogaz üretimini de etkilemektedir.

1. Hidroliz Aşaması
İlk aşamada mikroorganizmaların salgıladıkları selular enzimler ile çözünür halde bulunmayan maddeler çamur içerisinde çözünür hale dönüşürler. Uzun zincirli kompleks karbonhidratları, proteinleri yağları ve lipidleri kısa zincirli yapılara dönüştürürler. Bu basit organiklere dönüşüm sonucunda birinci aşama olan hidroliz tamamlanmış olur.

2. Asit Oluşturma Aşaması
Çözünür hale dönüşmüş organik maddeleri asetik asit, uçucu yağ asitleri, hidrojen ve karbondioksit gibi küçük yapılı maddelere dönüşür. Bu aşama anaerobik bakteriler ile gerçekleştirilir. Bu bakteriler metan oluşturucu bakterilere uygun ortam oluştururlar.

3. Metan Oluşumu
Bakterilerin asetik asiti parçalayarak veya hidrojen ile karbondioksit sentezi sonucunda biyogaza dönüştürülmesi işlemdir. Metan üretimi diğer süreçlere göre daha yavaş bir süreçtir. Metan oluşumundaki etkili bakteriler çevre koşullarından oldukça fazla etkilenirler._KleopatrA_ tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
23 Aralık 2009 18:41       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ben bu ödevi yapmak için neler yaptım neler yapmadım ve sonunda bu ödevi bulduguma şükür ediyorum

SİZE BU SİTEYİ ÖNERİYORUM EYVALLA KARDEŞ SİTE ÇOK GÜZEL OLMUŞ
Misafir
3 Nisan 2010 22:23       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ispirto neden yapilir?????? yardımcı olun (sadece ispirto lazım)
Misafir
1 Aralık 2010 19:47       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ALIN SİZE BİLGİ
İnsanoğlunun çok süratli bir şekilde artan ihtiyaçlarına cevap veren sosyal ve
endüstriyel gelişmeler, beraberinde bazı problemleri de getirmişlerdir. Bunların
içinde çevre kirlenmesi, kamuoyunu en çok etkileyen konu olmuştur. Başlangıçta
hızlı şehirleşme ve endüsriyel gelişmelerin sebep olduğu yerel problemler olarak
değerlendirilen çevre sorunu, günümüzde akarsu, Göl ve denizlerde atıkların
oluşturduğu kirlenme, egzoz gazlarının yol açtığı Atmosfer kirlenmesi ve Asit
yağmurları, Toprak erozyonu, tarımsal ilaçların toprak ve yeraltı sularını
etkilemesi, tabiatın tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan iklim değişiklikleri
gibi tüm dünyaya malolmuş ekolojik problemler olarak
görülmektedir.

Gelişen teknoloji ve nüfusla birlikte artan enerji
ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmadığı takdirde dünyamızı
daha yaşanılır bir hale getirmek ve gelecek nesillere daha güzel yarınlar
bırakabilmek her geçen Gün daha da güçleşecektir. İşte bu noktada doğanın kendi
içinde bulunan, atıkları yok ederek enerji üretme imkanı devreye girerek bizi
yarınlarımız için ümitlendirmektedir. “Geleceğin yakıtı” olarak da adlandırılan
bu enerji kaynağı biyogazdır.

Organik Maddeler Oksijen yokluğunda
ayrıştığında anaerobik oluşum olarak adlandırılan işlem- hacimce %40-70 metan
(CH4) %30-60 karbon dioksit (CO2), %1-5 diğer Gazlar [%0-1 Hidrojen (H2), %0-3
hidrojen sülfür (H2S)] içeren bir Gaz oluşur. Bazen bu ayrışım doğal olarak
bataklık etraflarında gerçekleşir ve oluşan gaza “bataklık gazı” denir. Diğer
durumlarda atıksu arıtma tesislerinde lağım ayrıştırılırken oluşan gaza
“sindirici gaz” denir. Son olarak, katı atıkların depolandığı arazi doldurulan
yerlerde atıkların oluşturduğu gaza “arazi doldurma gazı” denir. Müşterek
olarak, bu gaz karışımları biyogaz olarak bilinir.

Renksiz, kokusuz
yanıcı olan biyogaz için kullanılan diğer ifadeler lağım Gazı Sulu çamur gazı,
maden gazı aptal ateşi inek pisliği gazı, biyoenerji, ve “geleceğin yakıtı”dır.
yemek pişirmek ve aydınlanmak için dört kişilik bir Aile Günde 4248litre biyogaz
tüketir, bu da Ailenin gecelik çöpü ve üç ineğin pisliğinin toplamından
rahatlıkla üretilecek miktarda biyogaz demektir. Eğer gübre, mutfak atığı, bahçe
atığı, malt artığı, posa artığı, market atığı, mezbaha atığı, yağlar ve diğer
yerli-organik substratlar anaerobik olarak işlemden geçirilirse, mesela serbest
Oksijensiz olarak, biyogaz üretilir.

Farklı çeşitlerden mikroorganizmalar
anaerobik koşullar altında organik substratların karbonlarını metabolize
ederler. Bu işlem -sindirim veya anaerobik fermantasyon- bir besin zincirini
takip eder.Mesela, eğer gübre bu şekilde işlemden geçirilirse, sindirilmiş gübre
taze gübreye göre çok daha az kokuyla son ürün olarak elde edilir. Buna ek
olarak, bu sindirilmiş gübre nötr pH-derecesine sahiptir ve Bitkilere
uygulandığındaki yakıcı etkisi ortadan kalkmıştır. Sindirimden sonra Azot
genellikle organik bağını yitirmiş olur ve Amonyak (NH4) formunda bulunur.
Bundan dolayı, Bitki tarafından direk olarak özümsenebilir. Bu şekilde çiftçi,
gübreleştirmenin basit ve ucuz bir yolunu elde eder. Pahalı Mineral gübrelerden
vazgeçebilir.

Üretilen biyogazın miktarı başlangıçtaki organik maddenin
sadece miktarına değil kalitesine göre de değişir.

CH4 Mikrobiyolojisi
veya Biyo-metanogenesis
Anaerobik sindirim veya metan-üreten biyoçevrim,
selülozik ve diğer kimyasal olarak işlenmemiş organik artıklardaki mikrobiyal
eylemin nıhai sonucu olarak hem yakıt(biyogaz), hem de organik gübre(sulu çamur)
oluşturur. Bu substratlar çeşitlilik gösteren bakterileri içeren bir seri
derecelendirilmiş adımlarla elde edilir. İlk adımda, karmaşık polimerik organik
substratlar proteinler,karbonhidratlar ve yağlar- metanojenik bakteriler
tarafından bütrat, propiyonat, laktat ve Alkol gibi aslında metanojenik olmayan
substratlara çevrilirler. Aketojenik bakterileri içeren ikinci adım esnasında,
hala kalanların belirlendiği bir bileşim ve özdeşlik, bu bileşikler metanojenik
substratlara çevrilirler, örneğin aketat, nötral veya çok az Alkali ortamda
çoğalan zorunlu anaerobik metan bakterileri tarafından CH4 ve CO2 ‘ye çevrilmiş
H2 ve C1 bileşikleri.

Yine, anaerobik sindirim işleminin her iki açıdan
da -sıvılaştırma ve gazlaştırma- dengelenmesi önemlidir. Eğer metan bakterileri
yoksa, sindirim işlemi sadece malzemeyi sıvılaştırma işleminde başarıya
ulaşabilir ve malzemeyi orijinal malzemeden daha çirkin hale getirebilir. Diğer
taraftan, eğer sıvılaştırma gazlaştırmadan daha hızlı bir oranda gerçekleşirse,
Asitlerin bileşke birikimi metan bakterilerini ve de biyoçevrim işlemini
engelleyebilir.

Biyogaz Neslinin Gelişimi
Son yıllarda biyogaz
sistemleri dağıtılmış kırsal alan gelişimine verdikleri ümitle kayda değer bir
ilgi çekmişlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve bir kısım uluslararası
organizasyon sıralanan çeşitli amaçlara göre biyogaz sistemlerine ilgi
göstermişlerdir: yenilenebilir bir enerji kaynağı, biyogübre, atık geri
dönüşümü, kırsal kesimdeki gelişim, halk sağlığı ve hijyeni, kirlilik kontrolü,
çevresel yönetim, uygun teknoloji ve teknik iş birliği. Birleşmiş Milletler
Çevre Programı, Unesco ve Uluslararası Hücre Araştırma Organizasyonu tarafından
ortaklaşa olarak sponsor olunan UNEP/Unesco/ICRO mikrobiyoloji programının
içeriği dahilinde bir kısım çalışma merkezleri Yogyakarta, Manila, Mexico City,
Singapur ve Bangkok’ta halihazırda kurulmuş durumda. Bu düşük maliyeti
onaylanmış, atık-üretmeyen teknoloji, çevreyi kontrol etmek; yakıt, yiyecek ve
gübrenin yerine konacak kaynakların aranmasını iyileştirmek için giderek daha
çok yerleştirilmek üzere bu merkezlerde çalışmalar
sürdürülüyor

Mikrobiyal aktiviteden tarımsal, endüstriyel ve evsel
atıkları işlemek üzere yararlanma yarım yüzyıldır yaygın bir uygulamaya
sahiptir. Aerobik, aktif çamur yöntemi ve anaerobik veya metan Fermantasyon
yöntemini içeren işleyişten sonrası basittir, teknik bilgi veya bileşenini
gerektirmez, küçük ailelere veya kasaba-ölçekli sindirime uygundur ve atığı
değerli bir kaynak yerine koyan tek işlemdir. Gelişen ülkeler açısından büyük
önem içeren metan kullanımı son zamanlara kadar kamunun duyduğu antipati veya
diğer ucuz enerji kaynaklarının mevcut olması nedeniyle yasaktı.Ancak günümüzde
biyogaz teknolojisi hakkı sayılır sayıda ülkenin ve şirketin ilgisine yön
verecek derecede yeterli ve önemli bir enerji üretim şekli haline
gelmiştir.

Biyogaz Tesislerinin Yapısı
Biyogaz tesisleri genel
yapı olarak genelde aynı olmasına rağmen büyüklük olarak çok çeşitlilik
göstermektedir. Bunun altındaki neden de biyogaz teknolojisinin özünde bakteri
boyutunda işlemlerin olmasıdır. Dolayısıyla bir çiftlik ölçekli bir tesisle,
100,000 nüfuslu bir şehre enerji sağlayan tesisin yapısı birbirine çok
benzemektedir. Tesislerde bakteriler için uygun ortam ve malzeme sağlanıp işlem
sonucu oluşan ürünler düzenlenir.

4.1.Kristianstad
Biyogaz Tesisi

4.1.1.Projenin arka planı
1995
sonbaharında Kristianstad Şehir Konseyi evsel atıkların ayrıştırılmasını içeren
bir atık geri dönüşüm sistemini kurmayı kararlaştırdı. Proje 1996 Aralık’ında
başladığında Kristianstad biyogaz tesisi resmi olarak açılmıştı. Tesis;
endüstriyel, tarımsal ve tüm organik evsel atıkların, çevresel olarak sorumluluk
taşıyan bir anlayışla işlemden geçirilmesini hedefleyen belediye, çiftçiler,
sanayi ve müşterilerin ortak çalışmasının sonucudur.

Tesis, belediyeye
ait yerel bir atık şirketine, Kristianstads Renhållnings AB ait olup
işletilmektedir. Biyogaz tesisi, kapanmış bir şeker pancarı fabrikasının
sınırları içinde inşa edilmiştir. Eski şeker atıksuyu işleme tesisinden kalan
tanklar sindirim ve depolama tankları olarak kullanılmaktadır. Bu eski
endüstriyel tesislerden kalma binaların kullanılması uygundu çünkü elverişli bir
yer sunuyordu. Bundan başka, bir geri dönüşüm tesisinin eldeki yapıları yeniden
kullanması uygundur.

Danimarkalı Krüger A/S şirketi işlem dizaynı,
Mühendisliği ve makine sağlanmasından sorumludur. Kristianstad vatandaşları
organik ev atıklarını her ikinci haftada toplanan Kağıt torbalara
ayrıştırıyorlar. Şehirde yaklaşık 100,000 sakin ikamet ediyor ve şu an
ayrıştırılan organik materyalin yaklaşık olarak %100′ü Karpalund biyogaz
tesisine gidiyor.turkeyarena.com
İnsanların %30 kadarı atıklarını
ayrıştırmıyor ve bu atıklar tesise gitmiyor. Şehir sakinleri projeye olumlu
bakıyor ve ayrıştırılan atığın kalitesi oldukça tatmin
edici.

4.1.2.Tesisin İşleyişi
Biyogaz tesisi tarafından
kullanılan endüstriyel organik atık, iki mezbahadan ve damıtım
yerinden(genellikle içki fabrikalarında) gelen biyo-sulu çamurdan olduğu kadar
mayankökü, patates ve havuç atığını da içeren gastrointestinal atıktan oluşuyor.
Bunu sağlayan endüstriyel şirketler, atıkların yok edilmesi yolu için ton başına
350 SEK (SEK:İsveç kronu) öderler ki bu da arazi doldurma alanına giriş
ücretinden ton başına yaklaşık 100 SEK daha azdır. Doğal olarak şirketler
atıklarını daha ucuz yoldan elden çıkarmak için biyogaz tesisini tercih
ediyorlar.

Evsel atıkları içeren Kağıt torbalar çöp kamyonlarıyla taşınıp
biyogaz tesisinin girişine yakın 100m?’lük depolara boşaltılır. Bazı endüstriyel
katı atıklar da buraya dökülür.

Atık karışımı otomatik olarak kaba
parçalayıcıya yedirilir ve 8cm uzunluğundaki parçalara kesilir. Sonrasında
metalleri toplayan magnetik ayrıştırıcının olduğu Hava ve kokuyu tutan hareketli
bant boyunca geçer. Bir ince parçalayıcı atığı, gübre ve biyo-sulu çamurla
karıştırıldığı 1,000m?’lük birincil karışım tankına dökülmeden önce 10-11mm’lik
parçalara böler.

Gübre ve Sıvı endüstriyel atık tankerlerle biyogaz
tesisine taşındıktan sonra direk olarak birincil tanka boşaltılır. Gübre,
endüstriyel ve evsel atıkların homojenize edilmesi üstten döner-bıçaklı
çalkalayıcılarla gerçekleştirilir. Tesis 22 çiftlikten gelen gübreyi işler.
Çiftçiler sözleşme esaslarına göre ücretsiz verim artırıcı gübre karşılığında
hayvansal atıklarını tesise verirler.

Çiftiçiler sindirilmiş biyokütleyi
verim artırıcı gübre olarak almaya Sıcak bakıyorlar ve daha bir çoğu projeye
katılmak için sırada bekliyor. Üretilen fazla verim artırıcı gübre, atık
sağlamayan çiftçilere m’ü 18 SEK’ten satılıyor, ki bu da nakliyat maliyetini
karşılıyor

Biyokütlenin Sıcaklığı ısı değiştiricisinde işlem sıcaklığına
düşürülür. Günde yaklaşık 200ton biyokütle sindirilirken, 8-9,000 Nm? biyogaz
üretilir; bu da yılda yaklaşık 20,000 MWh’a karşılık gelir. Düzeltilmiş biyogaz
Hacimleri beklentileri karşılamıştır. Gazın büyük bir kısmı 4km uzaklıktaki,
Kristianstad şehrinin farklı bölgelerini ısıtan Allöverket bölge ısıtma tesisine
pompalanır. Biyogazın %10 kadarı tesisin kendi ısıtma işlemi için
kullanılır.

Sindirilmiş biyokütle, sindirici tanktan Plastikler ve
sıkıştırılmamış maddeler gibi istenmeyen maddeleri ayıran iki ayrıştırıcıdan
birine pompalanır.

Bunlardan yakındaki bir arazi doldurma alanına(solda
Warnham, İngiltere’deki hijyenik arazi doldurma alanı gözükmektedir)
boşaltılarak kurturulur. Akışkan madde verim artırıcı gübre olarak çiftçilere
nakledilmeden önce herbiri 1,250m? kapasiteli iki depolama tankından birine
gönderilir. Aynı tankerler hem çiftçilerden gelen gübreyi hem de çiftçilere
gidecek verim artırıcı gübreyi taşır. Böylece, gübreyi biyogaz tesisine getiren
tankerler, verim artırıcı gübreyle tekrar yüklenerek baharda tarlalara yayılmak
üzere çiftçilerin kendi depolama araç gereçlerine dağıtılır.

Kristianstad
biyogaz tesisi, izleme ve veri toplama yapıp, tam otomatik işlemek üzere dizayn
edilmiştir. Tam gün çalışan bir menajer ve bir asistan operasyonu
denetler.

2.Dippel Biyogaz Tesisi
Şu an Almanya’da biyogaz
tesislerinde bir patlama olmuş durumda. Bu teknolojiyle sözü edilen biyogaz
organik maddelerden elde edilmektedir. Biyogaz yenilenebilir bir enerji
çeşitidir. Gaz motorlarında ısı ve Elektrik üretmek için
kullanılabilir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Almanya’da birkaç
biyogaz tesisi kurulmuştu, birkaçı da bazı çiftliklerde kurulmaktaydı. O zamanki
neden enerji sıkıntısıydı: akaryakıt ve doğalgaz neredeyse bulunamıyordu,
biyogaz ise kolayca ve diğerleriyle karşılaştırıldığında ucuz olarak sığır ve
domuz gübresinden çiftçilerin kendileri tarafından elde edilebiliyordu.

O
ilk Alman biyogaz tesisleri ellili yıllarda ortadan yok oldu. Akaryakıt ucuzdu
ve her yerde her zaman bulunabiliyordu. Daha sonra yeniden, yetmişlerdeki iki
petrol krizinden sonra biyogaz kullanımının yapılabilirlik araştırmaları başladı
- bu sefer bazı ev mekanikleriyle yölendirilmiş olarak. Bu ikinci dalga da yok
oldu. Sadece seksenlerin ortalarında bazı insanlar biyogaz tesisleri üzerinde
tekrar ciddi olarak çalışmaya başladı. Bu üçüncü patlama hareketli bir şekilde
günümüze kadar devam etti.

1992′deki Elektrik Girdi
Yasası(”Stromeinspeisegesetz”) Almanya’da biyogaz tesislerinin gelişiminde bir
kilometre taşı oldu. Bu yasa yenilenebilir enerji üreticilerine kamu elektrik
şebekelerine dağıtılan her kWh enerji için sabit ücreti garantiledi. Bu yasa
sadece biyogaz tesislerini değil, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını da
içermekteydi, rüzgar enerjisi gibi. Fakat doksanların başındaki esas
etkilerinden bazıları biyogaz tesislerindeki atılım oldu. Daha sonra, 2000
Şubat’ında, Elektrik Girdi Yasası (”Stromeinspeisegesetz”), kamuya dağıtılan
Elektrikte daha da yüksek sabit ücret garantisi veren Yenilenebilir Enerji
Yasası’yla (”Erneuerbare Energien Gesetz”) değiştirildi.

Almanya’da 1996
yılında kurulan Dippel tesisi gübre, saman ve organik atık girdisiyle
çalışmaktadır. İki adet 100m?’lük çelik tanktan oluşan fermentasyon bölümü olup
katı/sıvı ayrımı yapar.

Günümüzde Almanya’da 600 civarında biyogaz tesisi
çalışmaktadır. Bunların çoğu tarımsal çiftlik boyutunda biyogaz tesisleri,
kalanlar da büyük ölçekli merkezi mayalama tesisleri ve biyoartık ve/veya mutfak
artığı sindirimi için endüstriyel tesislerdir. Bu tesislerin çoğu tecrübeli
danışmanların yardımıyla sahipleri tarafından kendiliğinden inşa edilmiştir.
Sonuç olarak maliyetler büyük oranlarda azaltılmıştır.

Biyogaz Teknolojisinin Faydaları
İyi çalışan biyogaz
sistemleri kullanıcılarına birçok açıdan fayda sağlar, toplum ve çevre açısından
genel olarak: enerji üretimi (ısı, ışık, elektrik); organik atıkların yüksek
kaliteli gübreye dönüşmesi; mikropların (patojenler), kurt yumurtalarının ve
sineklerin indirgenmesindeki hijyenik koşulların gelişmesi; işyükünün
indirgenmesi, özellikle kadınların, yakacak odun toplama ve pişirme açısından;
çevresel avantajları olarak: Toprak, Su, hava ve ağaçlık bitkilenmesinin
önlenmesi; mikro-ekonomik avantajları olarak: enerji ve gübrenin yerini alması,
ek gelir kaynakları, artan hayvan çiftçiliği ve tarım kazançları yaratması;
makro-ekonomik avantajları olarak: merkezileştirilmemiş enerji nesli, yerli mal
üretimi ve çevresel korunum sayılabilir.

Biyogaz bir defa kullanıldığında
bir daha yenilemenin imkansız olduğu, aynı zamanda kullanıldıklarında çevresel
sonuçları olan karbon dioksit, azot dioksit ve sülfür dioksit (asit yağmurlarını
oluşturan) salımının oluşturduğu global tehlike ile beraber karbon monoksit gibi
diğer insan sağlığına zararlı gazlara ilişkin birbirini izleyen etkileri olan
fosil yakıtlarıyla kıyaslandığında çok iyi bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Diğer taraftan biyogaz kullanılırken atmosfere bırakılan karbon dioksit Bitkiler
tarafından Fotosentezle geri alınır.
Misafir
14 Aralık 2010 20:50       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen ispirtonun nasıl oluştuğunu kısa bir şekilde yazar mısınız?
Misafir
17 Aralık 2010 17:17       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaa biyogazın tanımını kısaca alabilir miyim ltfnn 5. sınıftaki öğrencinin anlayabileceği şekilde Msn Happy
Daisy-BT
17 Aralık 2010 17:24       Mesaj #8
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yaa biyogazın tanımını kısaca alabilir miyim ltfnn 5. sınıftaki öğrencinin anlayabileceği şekilde Msn Happy


Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Biyogaz elde etmek, temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayanır.
Biyogaz elde etmek için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde işe yarar bir hal almış olur.
Daisy-BT
17 Aralık 2010 17:27       Mesaj #9
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen ispirtonun nasıl oluştuğunu kısa bir şekilde yazar mısınız?


Evlerde temizlik işlerinde ve yakıt olarak kullanılan etil alkol, metil alkol ve renklendirici içeren sıvı. Türkçe'ye batıdan gelen ispirto (İtalyanca spirito) kelimesinin aslı latince spiritus (can, ruh, hayatın özü) kelimesinden gelmektedir.İspirto mavi mor renk olabilir.
İspirto, İngilizce'de "denaturated alcohol" olarak adlandırılan yanıcı ve zehirli bir maddedir. Oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur.
İspirto, etil alkolün içecek olarak ve gıdalarda kullanılmamasını sağlamak için içine metil alkol katılarak üretilir. Tehlikesinden dolayı tanınması için renklendirilmiştir. Bu sayede, içkilerden ve gıda alkolünden yüksek vergi alınırken ispirtonun vergisi düşük tutulabilmiştir. Başka bir deyişle, ispirto içerek vergi kaçırmaya çalışmanın sonucu kör olmak ya da ölmek olarak gerçekleşmektedir.
İçildiğinde karaciğerde formaldehite ve dolayısıyla formik asite dönüşerek zehirler.


Misafir
9 Ocak 2011 17:57       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İspirtonun kullanıldığı alanları yazar mısınız acillllllllllllllllCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç