Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 18.808|Cevap: 17|Güncelleme: 2 Haziran 2014

Fatih Sultan Mehmet dönemindeki kara ve deniz savaşları nelerdir?

dfhgfdh
15 Aralık 2009 15:57   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
fatih sultan mehmet dönemindeki kara ve deniz savaşları
EN İYİ CEVABI ThinkerBeLL verdi
Alıntı
dfhgfdh adlı kullanıcıdan alıntı

fatih sultan mehmet dönemindeki kara ve deniz savaşları

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

FATİH SULTAN MEHMET YAPTIĞI DENİZ KARA VE BİR ANLAŞMA GEREKLİ LÜTFEN BULABİLİRMİSİNİZ


Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

deniz ve kara savaşları


Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Lütfen yardım edin fatih sultan mehmedin deniz üzerindeki seferler hakkındavbilgiye ihtiyacım var.


Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fatih sultan mehmetin kara ve deniz savaşları


Alıntı
Salih aydın adlı kullanıcıdan alıntı

Fatih sultan mehmetin deniz şavaşlarını yazarsanızz cok seviniriimm lütfen acilllFatih Sultan Mehmed'in Deniz Seferleri
İstanbul’un alınmasıyla birlikte, Akdeniz ile Karadeniz arasındaki tek su yolu olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti.
Fatih Sultan Mehmet, denizciliğe önem verdi. Çeşitli yerlerde tersaneler kurarak denizlerde Venedik ve Cenevizlilerle mücadele edecek duruma geldi.
Fatih Sultan Mehmed, Karadeniz'e de hakim olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlilerin İslam dünyasının aleyhine yaptıkları esir ticaretini önlemek, İstanbul'a gelen ticari malların taşınmasında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek, Karadeniz'i bir Türk Gölü haline getirmek amacıyla hareket eden Fatih, işe 1459'da Amasra'yı fethederek başladı. Batı Karadeniz’de önemli bir ticaret merkezi olan Amasra, Cenevizlilerin elinde idi. Denizden ve karadan kuşatılan Amasra fethedildi.
Sinop, İsfandiyaroğulları (Candaroğulları)'nın elinde idi. 1460'da Candaroğulları Beyliği'ne son verildi.
IV. Haçlı Seferi sonunda Trabzon’da bir Rum Devleti kurulmuştu. Rum imparatorları Bizanslılarla aynı soydandılar ve Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tutum içerisindeydiler. Fatih, Trabzon’u karadan ve denizden kuşattı. Zor durumda kalan Rum kralı şehri teslim etti. Böylece 1461'de Trabzon da Osmanlı topraklarına katıldı.
Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırım’a gönderdi. Venedik ve Cenevizlilerin elindeki şehirler ele geçirildi. 1475'de de Kırım'ın fethiyle Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
Bu sayede Karedeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi ve İpekyolu'nun tüm denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti.

Ege adalarının bir kısmı Rodos Şövalyeleri’nin, bir kısmı Venediklilerin, bir kısmı da Cenevizlilerin elinde idi. Ege Denizi’ndeki Gökçeada, Taşoz, Semadirek, Bozcaada, Limni, Eğriboz ve Midilli adaları fethedildi.

Fatih Sultan Mehmed'in Kara Seferleri
İstanbul'un fethi, çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam'ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine bir çok seferler düzenledi.
Sırbistan (1454 -1459), Mora (1460), Eflak (1462), Boğdan (1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik (1463 - 1479), İtalya (1480) ve Macaristan seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi.
Karamanoğlu İbrahim'in 1464'te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yardımıyla İshak Bey Karamanoğlu beyliğine sahip oldu. Bunun üzerine diğer oğlu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed'den yardım istedi ve gelen yardım sayesinde Beyliği ele geçirdi. Fakat Pir Ahmed Bey bir süre sonra gidip Venediklilerle anlaşınca, bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi'ne çıkmaya karar verdi.
Konya ve Karaman alınarak Osmanlı'ya bağlandı. Karaman halkı İstanbul'a ve çeşitli yerlere göç ettirildiler. Pir Ahmed Bey kaçarak Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığındı. Bu olay Osmanlılarla Akkoyunluların arasının açılmasına neden oldu.
Osmanlılar Avrupa ve Anadolu'daki topraklarını genişletirken, Akkoyunlular Devleti'de Doğu Anadolu, Kafkasya, İran ve Irak üzerinde hakimiyet kurmuşlardı. Sınırlarını genişleten iki Türk Devleti arasında büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu. Otlukbeli mevkiinde 11 Ağustos 1473'de yapılan savaşta, devrin en kuvvetli savaş tekniğine ve araçlarına sahip olan Osmanlı ordusu, Uzun Hasan'ın kuvvetli süvarilerden kurulmuş olan ordusunu birkaç saatte dağıttı.
Bu savaştan sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadılar. Fatih Sultan Mehmed, Akkoyunlu tehlikesini bu şekilde engellemiş oldu. Anadolu'da ve Rumeli'de birçok sefer düzenleyip pek çok zafer kazanmıştı.
Buna rağmen güneyde güçlü bir devlet konumunda olan Memlüklerle problemler yaşandığı halde sıcak bir savaştan kaçınmıştı.


Diğer Konular:
Misafir
19 Aralık 2009 17:31   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
FATİH SULTAN MEHMET YAPTIĞI DENİZ KARA VE BİR ANLAŞMA GEREKLİ LÜTFEN BULABİLİRMİSİNİZ
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
30 Aralık 2009 21:57   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
deniz ve kara savaşları
Misafir
6 Ocak 2010 16:31   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Lütfen yardım edin fatih sultan mehmedin deniz üzerindeki seferler hakkındavbilgiye ihtiyacım var.
Misafir
17 Ocak 2010 21:33   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
fatih sultan mehmetin kara ve deniz savaşları
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
2 Şubat 2010 16:49   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
deniz savaşlarını buldum aşağıda;
OSMANLI-VENEDİK DENİZ SAVAŞLARI
Sebepleri: Osmanlıların; İstanbul'u fethetmeleri, Karadeniz ve Ege ticaretini denetimleri altına almalarının Venedik ticaretine darbe vurması.
Sonuç : Venedik donanmasının Osmanlı donanmasından güçlü olmasından dolayı Venedikliler'e karşı bir üstünlük sağlanamamıştır. Fatih olası bir Haçlı ittifakını engellemek amacıyla 1479'da Venedikliler'e ticari ayrıcalıklar vermiştir.
NOT: Osmanlı Devletinden ilk ELÇİ bulundurma hakkını ve ilk ticari ayrıcalıkları elde eden devlet Venedik' tir.
Misafir
8 Mart 2010 19:11   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
fatih kimdir?
_KleopatrA_
8 Mart 2010 19:42   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fatih kimdir?

FATİH SULTAN MEHMED
HAYATI
Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi.

Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in en çok değer verdiği alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi.

Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.

Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirtirdi. Nitekim astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul'a geldi. Ünlü Ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı. Şair ve açık görüşlüydü.

Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.

20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı.

Hz.Muhammed'in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı.

Orta Çağ'ı kapatıp, Yeniçağ'ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe'de vefat etti ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.
Salih aydın
14 Nisan 2010 21:55   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Fatih sultan mehmetin deniz şavaşlarını yazarsanızz cok seviniriimm lütfen acilll
15 Nisan 2010 00:53   |   Mesaj #10   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
dfhgfdh adlı kullanıcıdan alıntı

fatih sultan mehmet dönemindeki kara ve deniz savaşları

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

FATİH SULTAN MEHMET YAPTIĞI DENİZ KARA VE BİR ANLAŞMA GEREKLİ LÜTFEN BULABİLİRMİSİNİZ


Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

deniz ve kara savaşları


Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Lütfen yardım edin fatih sultan mehmedin deniz üzerindeki seferler hakkındavbilgiye ihtiyacım var.


Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fatih sultan mehmetin kara ve deniz savaşları


Alıntı
Salih aydın adlı kullanıcıdan alıntı

Fatih sultan mehmetin deniz şavaşlarını yazarsanızz cok seviniriimm lütfen acilllFatih Sultan Mehmed'in Deniz Seferleri
İstanbul’un alınmasıyla birlikte, Akdeniz ile Karadeniz arasındaki tek su yolu olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti.
Fatih Sultan Mehmet, denizciliğe önem verdi. Çeşitli yerlerde tersaneler kurarak denizlerde Venedik ve Cenevizlilerle mücadele edecek duruma geldi.
Fatih Sultan Mehmed, Karadeniz'e de hakim olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlilerin İslam dünyasının aleyhine yaptıkları esir ticaretini önlemek, İstanbul'a gelen ticari malların taşınmasında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek, Karadeniz'i bir Türk Gölü haline getirmek amacıyla hareket eden Fatih, işe 1459'da Amasra'yı fethederek başladı. Batı Karadeniz’de önemli bir ticaret merkezi olan Amasra, Cenevizlilerin elinde idi. Denizden ve karadan kuşatılan Amasra fethedildi.
Sinop, İsfandiyaroğulları (Candaroğulları)'nın elinde idi. 1460'da Candaroğulları Beyliği'ne son verildi.
IV. Haçlı Seferi sonunda Trabzon’da bir Rum Devleti kurulmuştu. Rum imparatorları Bizanslılarla aynı soydandılar ve Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tutum içerisindeydiler. Fatih, Trabzon’u karadan ve denizden kuşattı. Zor durumda kalan Rum kralı şehri teslim etti. Böylece 1461'de Trabzon da Osmanlı topraklarına katıldı.
Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırım’a gönderdi. Venedik ve Cenevizlilerin elindeki şehirler ele geçirildi. 1475'de de Kırım'ın fethiyle Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
Bu sayede Karedeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi ve İpekyolu'nun tüm denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti.

Ege adalarının bir kısmı Rodos Şövalyeleri’nin, bir kısmı Venediklilerin, bir kısmı da Cenevizlilerin elinde idi. Ege Denizi’ndeki Gökçeada, Taşoz, Semadirek, Bozcaada, Limni, Eğriboz ve Midilli adaları fethedildi.

Fatih Sultan Mehmed'in Kara Seferleri
İstanbul'un fethi, çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam'ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine bir çok seferler düzenledi.
Sırbistan (1454 -1459), Mora (1460), Eflak (1462), Boğdan (1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik (1463 - 1479), İtalya (1480) ve Macaristan seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi.
Karamanoğlu İbrahim'in 1464'te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yardımıyla İshak Bey Karamanoğlu beyliğine sahip oldu. Bunun üzerine diğer oğlu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed'den yardım istedi ve gelen yardım sayesinde Beyliği ele geçirdi. Fakat Pir Ahmed Bey bir süre sonra gidip Venediklilerle anlaşınca, bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi'ne çıkmaya karar verdi.
Konya ve Karaman alınarak Osmanlı'ya bağlandı. Karaman halkı İstanbul'a ve çeşitli yerlere göç ettirildiler. Pir Ahmed Bey kaçarak Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığındı. Bu olay Osmanlılarla Akkoyunluların arasının açılmasına neden oldu.
Osmanlılar Avrupa ve Anadolu'daki topraklarını genişletirken, Akkoyunlular Devleti'de Doğu Anadolu, Kafkasya, İran ve Irak üzerinde hakimiyet kurmuşlardı. Sınırlarını genişleten iki Türk Devleti arasında büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu. Otlukbeli mevkiinde 11 Ağustos 1473'de yapılan savaşta, devrin en kuvvetli savaş tekniğine ve araçlarına sahip olan Osmanlı ordusu, Uzun Hasan'ın kuvvetli süvarilerden kurulmuş olan ordusunu birkaç saatte dağıttı.
Bu savaştan sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadılar. Fatih Sultan Mehmed, Akkoyunlu tehlikesini bu şekilde engellemiş oldu. Anadolu'da ve Rumeli'de birçok sefer düzenleyip pek çok zafer kazanmıştı.
Buna rağmen güneyde güçlü bir devlet konumunda olan Memlüklerle problemler yaşandığı halde sıcak bir savaştan kaçınmıştı.


Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç