Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 43.119|Cevap: 31|Güncelleme: 11 Mayıs 2014

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları nedir?

29 Kasım 2009 16:48   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nelerdir
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
üreticiler fotosentezi gerçekleştirmek için güneş enerjisinden nasıl yararlanmaktadırlar? bu soruya acil bir cevap istiorm çalışma kitabı ödevi 8.sınıf
Sponsorlu Bağlantılar
_KleopatrA_
29 Kasım 2009 16:55   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nelerdir

A. Yenilenemez Enerji Kaynakları: Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir.

1. Fosil yakıtlar:

komur2dogalgaz
Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.

2. Nükleer Enerji:

nukleer enerji
Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.


2.1. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
2.1.1. Fosil Yakıtlar
Bu yakıtlar içerisinde petrolün sınırlı rezerve sahip olması, petrol üretiminin 21. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra azalan üretim ve artan fiyat nedeniyle düşüş göstereceği, doğalgazın 200 yıllık bir ömrünün kalması, kömürün ise 3000 yıllık bir ömrü bulunmasına rağmen en kirletici yakıt olması üzerinde yıllardır düşünülen problemlerdendir. Ayrıca bu üç kaynağın da tüketimiyle atmosferde ortaya çıkacak kirlilik etkileri şu şekildedir:

2.1.1.1. Sera Etkisi ve Küresel Isınma


Bugün fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Fosil yakıtlar yakıldığında altı sera gazının açığa çıkmasına neden olur. Bunlardan en belirleyici olanları karbondioksit (CO2) ve metandır. Diğerleri ise kükürt, partikül madde, azotoksit, kurum ve küldür [2].

Güneş, gün doğumundan gün batımına kadar atmosfere ısı ve ışık vermektedir .Doğal döngünün devam etmesi için bu ısının tekrar uzaya verilmesi gerekmektedir. Oysa fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan CO2 ve metan gazı bünyelerinde ısı tutma özelliğinden dolayı ısının bir kısmını atmosferde tutmaktadır. Böylece dünya ısınmaya başlamakta ve iklim değişiklikleri meydana gelmektedir (Şekil 2.1).
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları nedir?
Şekil 2.1. Küresel Isınma [3]

Isı artışının sonuçları:
1900’lerden 2000’lere kadar atmosferin ortalama sıcaklığı 0.5 derece armıştır ve iklim değişikliğinin zincirleme sonuçları yavaş yavaş yaşamı etkilemektedir. Su kaynakları kurumakta, çiçekler erken açmakta, erken yağan karlar tarım ürünlerinde zayiata sebep olmakta, bitkiler zamansız meyve vermekte ya da hiç vermemektedir.
Uzmanlar, fosil yakıtların etkilerini kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirmektedir. Kısa vadede oluşan sonuçlar artık yaşamın bir parçası olmuş durumdadır. Sıcaklık arttıkça buzlar ana kütleden koparak erimekte, çığ olayları artmakta, fazla miktarda su dolaşıma girmekte, sel felaketleri, fırtınalar, kasırgalar oluşmaktadır.
Küresel ısınmanın, uzun vadede öngörülen sonuçları ise daha vahimdir. Ortalama sıcaklık artışı bu hızla devam ederse, 2020 yılında deniz seviyesi bir metreye kadar yükselecektir Bu da dünyanın en büyük kentlerinin sular altında kalmasına yol açacaktır [2].
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları nedir?

2.1.1.2. Asit Yağmurları
* Atmosferde Asitleşmeye Neden Olan Kirleticiler

- Kükürtoksitler (SOx):

- Azotoksitler (NOx):

* Asit Yağmurlarının Çevre Üzerindeki Etkisi

* Asit Yağmurlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi

2.1.1.3. Kentsel Hava Kirliliği
1960’lı yılların sonundan itibaren dünyanın her tarafında görülen hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, ısınma, trafik, sınai faaliyetler ve buna bağlı elektrik tüketimi için artan bir yakıt tüketimini de beraberinde getirmiştir.
Fosil yakıt emisyonları arasında SOx, NOx, CO2 ve çeşitli organik bileşikler, kurum ve partikül maddeler sayılabilir.

2.1.2. Nükleer Enerji
70’li yıllarda başlayan enerji darboğazları ekonomilerin enerjiye mutlak şekilde bağlı olduğunu göstermiştir. Bu durumdan da en çok, gerek mevcut sanayilerini çalıştırmak, gerek yeni sermaye yatırımlarını gerçekleştirmek için bol ve ucuz enerjiye gereksinim duyan sanayileşme yolundaki gelişmekte olan ülkeler ile birlikte Türkiye de etkilenmiştir. Söz konusu enerji darboğazı, gelişmiş ülkelerde de yaşanan ekonomik durgunluk dönemi ile birlikte, 1984 yılına kadar sürmüştür. 1980'li yılların sonuna doğru ise özellikle gelişmiş ülkelerdeki sanayileşme hamleleri ile birlikte enerji talebi tüm dünyada hızla artarken Türkiye'de de artmıştır. Bu bağlamda yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır [5].Yenilenemez Enerji Kaynakları
a2598a0284


kLasik Enerji

Klasik kaynaklar
, Karbon bazlı olarak adlandırabilecek kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğalgaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen enerji kaynakları olarak da adlandırılırlar.

Kömür : Yeraltı madenciliği veya açık işletme metodları kullanılarak çıkarılan fosil kaynaklı yakıttır. Genellikle hayvan fosillerinden oluşur. Kolayca yanabilen siyah veya kahverengimsi redüksiyonunda çok büyük önemi vardır. Bir çok çeşidi vardır. Mesela taş kömürü, fabrikalarda kullanılır. Isı derecesi yüksektir. Antrasit, ısı değeri en yüksek olan kömürdür, ülkemizde az bulunur. Ayrıca ülkemizde en çok bulunan kömür linyittir.

Taşkömürü : Türkiye’de Zonguldak, Amasra, Ereğli arasındaki sahada çıkarılır.
Demir - çelik sanayiinde enerji kaynağı olarak tüketildiğinden, Karabük ve Ereğli demir - çelik fabrikaları buraya kurulmuştur.

Linyit :
Türkiye genelde üçüncü jeolojik devirde oluştuğundan linyit en zengin enerji kaynaklarımızdan biridir. Bütün bölgelerde linyit rezervi bulunmaktadır. Taşkömürüne göre kalorisi daha azdır. Ancak yaygın olduğundan enerji ihtiyacımızın en önemli kısmını karşılamaktadır.

Linyit yatakları Afşin, Elbistan (K. Maraş), Tavşanlı, Seyitömer (Kütahya), Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Saray (Tekirdağ), Aşkale (Erzurum), Aydın, Amasya ve Yozgat çevresinde bulunmaktadır.

Linyitten elektrik enerjisi elde eden termik santrallerimiz, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Afşin - Elbistan, Yatağan ve Orhaneli termik santralleridir.

Petrol :
Yüzmilyonlarca yıldan bu yana denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği bitki kalıntılarının anaeorabik bir ortamda, uygun şartlar altında (sıcaklık, basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle), toprağın üstünde başkalaşmasıyla oluşur. Değeri çok yüksektir, çünkü oldukça az bulunan bir yakıttır.

Doğalgaz : Petrol gibi doğalgaz da çok eski tarihlerden beri bilinmekle ve kullanılmakla beraber; bugünkü konumuna gelişi, 1816 yılında ABD’nin Baltimore kentinin sokak lambalarının doğalgaz aracılığıyla aydınlatılmasıyla başlar.

Dünya enerji tüketiminin %22’ si doğalgaza dayanmaktadır. İşyerleri ve evler ısınma amacıyla çok yoğun miktarda doğalgaz kullanırlar. Isınma, toplam doğalgaz kullanımında %75 gibi bir orana sahiptir. Bunun yanı sıra elektrik üretiminde de doğalgaz kullanılmaktadır. Fakat %10–15 gibi düşük oranlarda kalmaktadır.

Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması, çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçişin oldukça uzun bir süre alacağını göstermektedir.

Gelecek 100 yıl içinde yenilenemez enerji kaynakları olan kömür, petrol ve doğalgazın tükeneceği öngörülmektedir. Sürekli yenilendikleri için yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermik, biyokütle, gel-git, dalga ve akıntı enerjilerinin, su hariç olmak üzere dünyada üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payları sadece %4 kadardır

alıntı.
Misafir
7 Aralık 2009 21:55   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Saol kardeşim Paylaşım için Teşekkür Ederım ). Sınıf Performans Odevını Yaptım Ancak;

Birde Yenilenebilir ve Yenilenemez enerji Kaynaklarının Avantajları ve Dezavantajlarını da Açıklarsan Cok Sevinirim

Saygılar - ERZURUM
Misafir
14 Aralık 2009 16:55   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yha hemen enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını bulmam lazım ...
zeki ve çevik
14 Aralık 2009 17:02   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları nelerdir?

yenilenebilir ve yinelenemez enerji kaynaklarının birbirinr göre avantajları ve devavantajlarını söyleyiniz lütfen biraz hızlı cevap verirmisiniz
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
14 Aralık 2009 17:33   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını bulmam lazım
Misafir
14 Aralık 2009 18:30   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
avantajları ve dezavantajlarını söleyin yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Misafir
16 Aralık 2009 16:00   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajı nedir

yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynaklarının avantaj ve dezavatantajları nelerdir
yenilemeze enerji kaynaklarının isimleri
Misafir
20 Aralık 2009 22:48   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
lütfen hemen çok acil
miSAFir
27 Aralık 2009 11:06   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Yenilenemez enerji kaynaklarinin avantajları ve dezavantajları acil lazım lüdfenn
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz