Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 29 Aralık 2012  Gösterim: 33.021  Cevap: 5

Batı cephesinde Kuvayi Milliye birliklerinin faaliyetleri nelerdir?

Misafir
29 Aralık 2009 15:18       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
batı cephesinde kuvayımilliye birliklerinin faliyetleri ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendiriniz
EN İYİ CEVABI _KleopatrA_ verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

batı cephesinde kuvayımilliye birliklerinin faliyetleri ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendiriniz

I. KUVA-İ MİLLİYE HAREKETİNİN BAŞLAMASI VE BATI CEPHESİNİN OLUŞMASI
1. KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ

Sponsorlu Bağlantılar
Kuva-i Milliye; Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkanmilli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir.Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.
İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı(ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'ndeDörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun enönemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.
İkinci etkili silahlı direniş hareketi(Örgütlü ilk Kuva-i Milliyehareketi) İzmir'in işgalinden sonra; Kuva-i Milliye hareketini,yurtsever bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde resmenbaşlatmışlardır. Batı Anadolu'daki Kuvay–i Milliye birlikleri düzenliordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaçtaktiği ile savaşmıştır. Batı Anadolu'daki Kuvay–i Milliye birlikleridüzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşıvur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde (Adana, Maraş, Antepve Urfa) Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuva–i Milliyebirlikleri yapmıştır.

Kuva-i Milliye'nin Ortaya Çıkmasının Nedenleri
1) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması
2) Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi
3) İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tektaraflı uygulayarak savunmasız kalan Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
4) İşgalcilerin halka zulmetmesi
5) Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması ve bir şeyler yapmayışı,
6) Halkın milliyetçi bilince sahip olması.

Kuva-i Milliye'nin Sağladığı Faydalar ve Özellikleri
1. Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
2. Mondros Ateşkes antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
3. Kuvay-ı Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendibölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlıdeğillerdir.
4. Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır.
5. İşgalci güçlere ve azınlıklara büyük zararlar vermiştir.
6. Düşmanın ilerlemesi yavaşlatmıştır. Yunan ordularının Anadolu’darahatça ilerlemelerini engellemişlerdir. Türk köylerini Rum ve Ermeniçetelerin saldırılarına karşı korumuşlardır.
7. Halka moral vermiş ve ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır.
8. Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.
9. TBMM'ye karşı başlayan iç ayaklanmaların bastırılmasında çok önemli fayda sağlamıştır.
10. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır.
11. Düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanması ortam oluşturmuştur.
12. Kuvay-ı Milliye, düzenli ordular kuruluncaya kadar TBMM'ye zamankazandırmış ve ülkede TBMM'nin hâkim ve tek güç haline gelmesine ortamhazırlamıştır.
13. Kuva-yı Milliye daha sonra kaldırılarak Düzenli Ordu kurulmuştur (8 Ekim 1920).

Kuva-yı Milliye'nin Kaldırılmasının Nedenleri
1. Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri, dağınık, düzensiz olarak mücadele etmeleri.
2. Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları.
3. TBMM'nin aldığı bazı kararlara karşı gelmeleri.
4. İşgalleri kesin olarak durduramamaları
5. Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördükleri üyelerini kendileri cezalandırmaları
6. İhtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları
7. Anadolu’nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi
Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuvayi Milliyeciler isyanetmiştir. Demirci Mehmet Efe İsyanı I.İnönü Savaşı'ndan önce, ÇerkezEthem İsyanı ise I.İnönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır.

2. BATI CEPHESİNİN OLUŞMASI
Batı Anadolu'da ilk direniş, Yunanlıların itilaf devletlerinin desteğiyle İzmir’i 15 Mayıs 1919'da işgal etmesiyle başlar.
1. Ayvalık Cephesi: Bu cephe İzmir’de bulunan Yunan kuvvetlerininçevreye yayılması sonucu Yarbay Alı Bey'in (Çetinkaya) kararı ilekurulmuştur. İzmir’i işgallerden bu yana hiçbir direnişle karşılaşmayanYunanlılar, Ayvalık'ta büyük bir tepkiyle karşılaştılar. Bu cepheninolumlu sonuç vermesi obur cephelerin kurulmasına neden olmuştur
2. Bergama-Soma Cephesi: Yunan kuvvetlen 1919 yılı ortalarında Akhisar,Tire, Ödemiş ve Menemen’i alarak Bergama'ya yöneldiler. Ayvalıkkomutanı Alı Bey Bergama'da Yunanlıların üzerine yürüyerek onları geripüskürttü. Bu başarı Yunanlıların Nazilli'den çekilmelerine neden oldu.Kırkağaçlı Emin Bey tarafından bu cephe kuruldu. Bu cephe daha sonraBalıkesir’de bulunan 61.Tümen’e bağlandı. Yunan kuvvetlen ikinci defaBergama'yı işgal ettilerse de Tümen Komutanı Albay Kazım Bey Bergama veSoma cephelerini yeniden açarak Yunanlılarla mücadeleye devam etmiş, bucephenin fiili idaresi ile meşgul olmuştur.
3. Akhisar Cephesi: Manisali Karaosmanzade Halit Paşa’nın Rum çeteleri tarafından öldürülmesi ile kurulmuştur.
4. Salihli Cephesi: Yunanlıların Kasaba ve Ödemiş’i almak için hareketegeçmeleri, Ahmetli istasyonunu almaları, Salihli ve Alaşehir halkınıharekete geçirerek bu cephenin kurulmasına sebep olmuştur. Salihli'deyaşayan Halil Efenin girişimleri sonucu kuruldu. Yunan ordusu işgalettiği Ahmetli istasyonundan gen püskürtüldü. Bu cephenin komutanlığınıÇerkez Ethem yapmıştır. Çerkez Ethem ‘in oluşturduğu birlik “ Kuvay-iSeyyare” adı ile bölgede Yunanlıların ilerlemesine engel olmuştur.
5. Aydın ve Nazilli Cepheleri: 28 Mayıs 1919’da Aydın’ın işgali vedüşmanın Nazilli’ye ilerlemesi üzerine Yörük Ali Efe, Binbaşı Hakkı beytopçu kuvvetleri, Denizli Milli Kuvvetlerin katılımı ile 175.Alaykomutanı Hacı Şükrü Beyin idaresinde oluşturulmuştur. Yörük Ali Efe,Demirci Mehmet Efe, Danişmentli İsmail Efe milli kuvvetlerin başındadüşmana karşı çarpıştılar.

Batıdaki Yerel Cephelerin Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri
Yerel cephelerdeki direnişler Yunan işgaline karşı başlatılan ilk halksavaşlarıdır. Bu savaşlarda oluşturulan ordu birlikleri yanında bütünsivil halk yer almıştır Bu cephelerdeki savaşlar boyunca yapılan bütünmasraflar bölge halkı tarafından karşılanmıştır. Batı Anadolu'dafaaliyete geçen milli derneklerin girişimleri sonucu batıdaki Yunanzulmü ve katliamları dünyaya duyurulmuştur.
Düşmana karşı direnmenin giderek artması, bazı bölgelerde zafersayılabilecek başarıların kazanılması, ulusal bilincin güçlenmesineyardımcı olmuştur. 1919 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Balıkesir veAlaşehir ‘de toplanan Milli kongrelerle Batı Anadolu’daki KuvayiMilliye birliklerinin insan ve malzeme açısından desteklenmesine veortak bir cephe oluşturulmasına çalışılmıştır.
Sivas Kongresi'nden sonra;
Tüm yurttaki Kuva-i Milliye güçlerinin desteklenmesi kararı alınmış,
Batı Cephesi Kuva-i Milliye komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atanmıştır.
Ali Fuat Paşa, Gediz Taarruzu'nda başarılı olamamış ve Yunan ordularıDumlupınar'a kadar ilerlemiştir. Çerkez Ethem'in baskıları ve Ali FuatPaşa'nın etkisiz olması nedeniyle Ali Fuat Paşa MoskovaBüyükelçiliği'ne atanmıştır.
Batı Cephesi ikiye ayrılmıştır. Albay İsmet Bey Batı Bölümü'ne, Albay Refet Bey ise Güney Bölümü'ne atanmıştır.
Yunan taarruzu karşısında Kuva-yı Milliye başarılı olamamıştır
Ordudan firarlar başlamış, İstiklal Mahkemeleri’nin çalışmaları ilefirarlar sona erdirilmiştir. Düzenli ordunun kurulması ile Kuva-yıMilliye tamamen ortadan kaldırılmıştır (8 Ekim 1920).


_KleopatrA_ tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
17 Aralık 2010 16:20       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
batı cephesindeki savaşlar nelerdir
Misafir
27 Aralık 2012 08:05       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kısa bişey yok mu ?
27 Aralık 2012 10:01       Mesaj #5
_EKSELANS_ - avatarı
Üye
Kurtuluş savaşının zaferlesonuçlanmasınıkesinleştiren en önemlimücadeleler
Batı cephesinde gerçekleştirilmiştir.Bu cephe Anadolu’daki diğer cephelerden daha sonra kapanmış bu nedenle TBMM için ayrı bir öneme sahip olmuştur.

15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi üzerine Batı’daki çatışmalar başlamıştır. Yunan ordusunun işgalinin ilk gününden itibaren bölgedeki azınlıkları da kışkırtarak yaptıkları katliamlara karşı Türk halkının ilk silahlı tepkileri düzensiz ve kişisel olmuştur. Ancak kısa bir süre içinde İzmir çevresinde Yunan ordusuna karşı çok sayıda “Kuvay-ı Milliye” birliği kurulmuştur.

Batı Anadolu’da düzenli birliklerin kuruluşuna kadar işgalci Yunan ordusuna karşı savunmanın temelini “Kuvay-ı Milliye” birlikleri oluşturmuştur. Fakat Yunan ordusunun İzmir’den sonra Ödemiş Ayvalık ve Aydın’ı da işgal ederek yayılmasını sürdürmesi karşısında Kuvay-ı Milliye birlikleri yeteri kadar başarılı olamamışlardır. Bu sırada TBMM’nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki isyanlar ve işgallerle uğraşması Batı Anadolu’daki direnişin yeterli derecede desteklenmesini önlemiştir.

Batı Cephesinde Kuvay-ı Milliye birliklerinin yetersiz kalması yeni gelişmelere neden olmuştur. Redd-i İlhak Cemiyetinin çalışmaları sonucunda Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri toplanmıştır. Bu kongrelerde Batı cephesindeki direnişin bir tek merkezde toplanması ve Yunan ordusuna karşı asker toplanması kararlaştırılmıştır.

Sivas Kongresinde temsil heyeti Ali Fuat paşa’yı Batı cephesi komutanı olarak atamış böylece Batı cephesindeki faaliyetler Temsil heyetinin denetimine alınmıştır.

Ali Fuat Paşa TBMM’nin açılmasından sonra da Batı Anadolu’daki Kuvay-ı Milliye birliklerini yönlendirerek birlikte hareket etmelerini sağlamaya çalışmıştır. Fakat bu birliklerin çoğunun askeri disiplinden yoksun olması nedeniyle başarılı olamamıştır.

Yunan ordusu Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzensiz hareketlerinden yararlanarak işgallerini genişletmeyi başarmıştır. Bu sırada Yunan ordusunun Gediz bölgesine büyük bir askeri yığınak yapması Kuvay-ı Milliye birliklerini harekete geçirmiştir. Ali Fuat paşa Çerkes Ethem birliklerinin de desteğini alarak Gediz’deki Yunan ordusuna saldırmak için TBMM’den izin istemiş fakat olumsuz yanıt almıştır.

Buna rağmen yine de saldırı emrini vermiş ve sonunda yenilerek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çerkes Ethem’in saldırı sırasında düzensiz hareket etmesi de yenilgide etkili olmuştur. Bu gelişmeler üzerine TBMM Ali Fuat paşa’yı Batı cephesi komutanlığından alarak Moskova Büyükelçiliğine tayin etmiştir.

Batı cephesini ikiye ayırarak Kuzeydeki asıl Batı cephesi komutanlığına Albay İsmet Bey atanırken Güney batı cephesi komutanlığına ise Albay Refet Bey atanmıştır.

10 Kasım 1920’de Bilecik’e gelen Albay İsmet Bey ilk iş olarak emrindeki birlikleri düzenli ordu birlikleri haline getirmiştir.
Misafir
29 Aralık 2012 15:16       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
batı bölgesindeki kuvayi milla kahramanları kımlerdır ne faalıyet gostermıslerdır?


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç