Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 44.445|Cevap: 35|Güncelleme: 16 Şubat 2013

İstiklal Marşı'nın zihniyeti ve kafiye şeması hakkında bilgi verir misiniz?

29 Eylül 2011 13:52   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İstiklâl Marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır. Dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. Dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu görülür. Bu da "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın." diyen Akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla getirmektedir.

Şiirde her kıtanın mısralarının kendi aralarında kafiyeli olduğunu görürüz. Sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir.
Sponsorlu Bağlantılar

1. Kıta: -cak sesleri, zengin kafiye.
2. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye.
3. Kıta: -aşa sesleri, zengin kafiye / -rım ekleri redif.
4. Kıta: var, -var, boğar sesleri, tunç kafiye. ğ>v
5. Kıta: akın, -akın, tunç / zengin kafiye.
6. Kıta: tanı, -tanı sesleri tunç kafiye.
7. Kıta: -dâ (-daa) sesleri, zengin kafiye.
8. Kıta: emeli, -em eli, -emeli, tunç kafiye.
9. Kıta: -aş sesleri, tam kafiye / -ım'lar redif.
10. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye / dördüncü dize serbest.
Misafir
1 Ekim 2011 16:51   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
…Aruz Ölçüsü…


Aruz, Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk” anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü” demektir.1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı’na geçen bu ölçü, XI yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır.2. Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun heceye ihtiyacı olan bu ölçü, aslında Türkçe’nin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçe’nin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler, Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır. Bu durum, Türk dilinin kelime hazinesinin giderek yabancı kelimelerle dolmasına yol açmış, böylece şairlerin güzel kullanışlarından mahrum kalan Türkçe, anlam ve kavram bakımından yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkçe, aldığı bu yabancı kelime ve kavramları Türkçeleştirdiği zaman güçlü bir dil olmuştur. Aruzla birlikte, halk arasında yaşamaya devam eden milli şiir ölçümüz hece, bu yoksullaşmayı bir ölçüde durdurmuş ve Türkçe kendi geleneği içinde varlığını sürdürmüştür.

3.1908’den sonra şairler arasında başlayan aruz hece tartışması, hecenin zaferi ile sonuçlanmış; ancak Divan Edebiyatı nazım ölçüsü olan aruzun da artık bir Türk şiir ölçüsü olduğu kabul edilmiştir.4. Aruz ölçüsü daha çok Divan Edebiyatında kullanılır.5. Aruzla yazılan ilk Türk eseri Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’dir.6. Aruz XI. asırdan beri heceyle beraber kullandığımız ölçüdür. Bu ölçü zamanla Türkçe’ye en iyi şekilde uygulanmış. Mehmet Âkif, Yahya Kemâl, Faruk Nafiz gibi şairlerimizin elinde ustalıkla kullanılmıştır.Not: Aruz ölçüsünün temeli, hecelerin uzun ve kısa olmaları özelliğine dayanır. Ölçünün doğru bulunması için önce mısradaki hecelerin değerinin tespit edilmesi gerekir. Aruz vezninde heceler iki şekilde değerlendirilir.Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman ÖzetleriAçık / kısa heceler ( . ) ( v ) | Kapalı / uzun heceler ( – )1.Açık / kısa heceler :

1. Ünlülerle biten hecelerdir.
2. Bu heceler aruz incelemesinde ( . ) ve ( v ) işaretleriyle gösterilir.
3. Açık – kısa hecelerin ses değerleri “yarım” kabul edilir.2. Kapalı / uzun heceler: Tam ses değeri taşıyan hecelerdir.1. Ünsüzlerle ve dilimize Arapça ve Farsça’dan geçmiş uzun ünlüler (â, î, û )’le biten hecelerdir.
2. Bu heceler aruz incelemesinde (-) işaretiyle gösterilir.
3. Kapalı- uzun hecelerin ses değeri “tam”dır.
Misafir
13 Ekim 2011 20:52   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayrıntılı bilgi verin lütfen
Misafir
24 Ekim 2011 21:44   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayrıntılı yok mu acil lazımda.
Misafir
3 Kasım 2011 20:10   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya kafiye(uyka)şemasını arıyorum ama bulamadım bi yardım etseniz Msn ConfusedS ŞEMASI AMA .P
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
9 Kasım 2011 21:24   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
daha ayrıntlı lütfenn!!
Misafir
12 Kasım 2011 20:13   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bize derste 4. kıtada -ar sesleri tam kafiye dedi hoca. ğ dahil olmuyormuş
Misafir
13 Aralık 2011 14:10   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayrıntı lütfennn
Misafir
2 Ocak 2012 17:34   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Biraz daha ayrıntı
Misafir
5 Ocak 2012 17:13   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bana acil istiklal marşının aruz ölçüsülazım lütfen yardımcı olun
Sponsorlu Bağlantılar
acebook yorumları
paneli aç