Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 24 Şubat 2013  Gösterim: 10.185  Cevap: 10

Ülkemizde yetişen sanayi bitkileri nerelerde üretilir?

sEnCee??
18 Şubat 2010 14:23       Mesaj #1
sEnCee?? - avatarı
Ziyaretçi
NOLUURR EMEN LAZIM NOLUURRRMsn SadMsn SadMsn SadMsn SadMsn Sad(Msn Sad
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
20 Ocak 2011 16:34       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Lütfen hemen bu gün gerekiyor . Ödevim var, Acil!
CLot
20 Ocak 2011 17:04       Mesaj #3
CLot - avatarı
Ziyaretçi
TAHILLAREkili-dikili alanlar içinde en geniş alanı olan, en çok yetiştirilen ürünler tahıllarıdır.Topraklarımızın %70’i tahıl tarımına ayrılmıştır.UYARI:Tahıl ekim alanlarının geniş olmasının temel nedeni:Ülkemizin büyük bölümünde yaz kuraklığı yaşanması ve yeterince sulama yapılmamasıdır.A-BUĞDAY:Büyüme döneminde nem, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister.Bu nedenle Her mevsim yağışlı olan Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun düşük sıcaklığa sahip yüksek yerlerinde üretimi yapılamaz.*Doğu Anadolu’da yazlar kısa sürdüğü için yazlık , diğer bölgelerde kışlık ekim yapılır.*Üretimde İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu AnadoluNot: 1950 yılından sonra tahıl üretiminde artış meydana gelmesinin nedeni tarımda makineleşmedirNot: İhraç ürünlerimiz içinde yer almamasının nedeni nüfusumuzun fazla olmasıdırB-ARPA:Tahıl üretiminde 2. sırada yer alır.Buğdayın ekildiği her yerde ekilir. Yetişme ve olgunlaşma dönemi buğdaydan kısadır.*İç Anadolu ve Doğu Anadolu en fazla buğday üreten bölgelerdir.Not: Sıcağa ve soğuğa, buğdaya göre daha dayanıklı olduğu için Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde de üretilirNot: Hayvan yemi ve bira sanayinde kullanıldığı için üretimi yaygınlaşmıştırNot: Her mevsimi yağışlı Karadenizin kıyı kesiminde yetişmezNot: Orta Doğu ülkeleri ile bira sanayi gelişmiş ülkelere ihraç edilirC-MISIR:Fazla su ve sıcaklık ister. Karadeniz Bölgesinde her mevsim yağışlı olduğu için sulamadan doğal yetişir.*Ülkemizde en fazla Akdeniz ve Karadeniz’de yetişir.daha sonra Marmara ve Ege’de yetiştirilir.İç bölgelerde üretimi az ve sulanabilen alanlarda yetişir*Karadeniz Bölgesinde buğdayın yerini mısır almıştırNot: Karadeniz Bölgesi’nde mısır üretimi fazla olmasına rağmen bölge ticaretinde önemli olmamasının nedeni, Halkın temel besin kaynağı olmasından dolayı üretilenin bölge içinde tüketilmesidirNot:Mısırdan yemeklik yağ üretilmeye başlandıktan sonra üretimi yaygınlaşmıştır.D-PİRİNÇ: Sıcak ve nemli bir iklim ister Yetişmek için en fazla suya ihtiyaç duyan tahıldır.Daha çok akarsu vadi tabanlarındaki düzlüklerde yetişir*Karadeniz(orta ve Batı Karadeniz), Marmara (Ergene),Akdeniz(Amik Ovası) yetiştirilir.Not:Ülkemizde ekim alanı geniş olmasına rağmen ekim alanları dar ve dağınıktır.Nedeni Ekiminin devlet kontrolünde olmasıdır (sıtma hastalığına neden olan sivri sineklerin üreme alanı olduğu içinE-ÇAVDAR ve YULAF:verimi düşük topraklarda yetiştirilebilir.Düşük sıcaklığa dayanıklıdır.Hayvan yemi ve alkol sanayinde kullanılır.2-BAKLAGİLLER*Olgunlaşma döneminde sıcaklık ve az nem ister.Not:Toprağı azot bakımından zenginleştirdiği için diğer bitkilerle dönüşümlü ekilir.Üretim dünya ortalamasının üzerindedirA-MERCİMEK:Nem ihtiyacı çok azdır.En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişir.2. sırada İç Anadolu yer alırB-NOHUT: İç Anadolu,Akdeniz, İç Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilirC-FASULYE: Üretimi sulama ve neme bağlıdır. İç Anadolu, Karadeniz, AkdenizD-BAKLA: Seracılığın gelişmesine bağlı olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde en fazla yetiştirilir3-SANAYİ BİTKİLERİ:Endüstride hammadde olarak kullanılan tarım ürünleridir(gıda, ilaç, kağıt, dokuma,kimya vb.)*Tahıllardan sonra ekim alanı en geniş olan bitkilerdir.*Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sınırlı bölgeleri hariç her bölgemizde yaygın ekim alanları vardır.Not:Türkiye’de sanayinin gelişmesiyle son yıllarda sanayi bitkileri ekim alanları ve türleri artmıştır.A-TÜTÜNMsn Confusedigara sanayinin hammaddesidir.Kıraç arazide iyi yetişir.Çimlenme ve büyüme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcak ve güneşli iklim ister.Kumlu, hafif eğimli, geçirgen toprak kalitesini artırır.*Ege(%63),Karadeniz(%20), Marmara(%13) Bölgeleri üretimin büyük kısmını karşılar.*Bunun dışında Bitlis, Siirt,Gaziantep ve Malatya’da üretilir.*Türkiye tütün üretiminde dünyada altıncıdır.UYARI:. Tütünde kaliteyi korumak amacıyla ekim alanı ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.UYARIMsn Grinevlet kontrolünde üretimi yapıldığı için üretimde dalgalanmalar olmazB-PAMUKMsn Grinokuma sanayinin hammaddesidir.Çekirdeklerinden (Çiğit) yağ elde edilir*Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde yetişir.Not:İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde düşük sıcaklıktan dolayı pamuk tarımı yapılmaz.Not: Karadeniz Bölgesi’nde yaz kuraklığı olmadığı için pamuk tarımı yapılamaz.*En çok Ege(Büyük Menderes ovası), Akdeniz (Çukurova)Bölgelerinde yetişir.Ayrıca GDA,Marmara, Doğu Anadolu(Elazığ,Malatya,Iğdır) yetişir.*İhracatta ilk sıralarda yer alır.UYARI: GAP ile sulamanın artması pamuk üretim alanının genişlemesine ve üretim artışına neden olmuştur.UYARI: Hasat döneminde pamuk ekim bölgeleri geçici göç alır.C-ŞEKERPANCARI:Yetişme döneminde bol nem, olgunlaşma döneminde fazla yağış istemez.(Bu nedenle Doğu Karadeniz kıyılarında fazla yetişmez).Şekerpancarı tarımı büyük ölçüde insan emeğine dayanır.*Şekerpancarı daha çok iç bölgelerimizde üretilir.İç Anadolu Üretimin yarıya yakınını karşılar.II.Karadeniz,III. Sırada Marmara Bölgesi yer alır.*Sulama yetersizliğinden dolayı Güneydoğu Anadolu’da ekim alanı yaygın değildir.UYARI:Kıyı bölgelerimizdeki ovalar ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerine ayrıldığı için Şekerpancarı tarımı yapılmaz.UYARI:Şekerpancarı hasattan sonra hemen işlenmesi gerektiği ve uzun mesafeler taşıma giderini artırdığı için ekim alanları şeker fabrikalarına yakındır.Bu nedenle şekerpancarının coğrafi dağılışı şeker fabrikalarının coğrafi dağılışına paralellik gösterir.UYARI:Küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için besi ve ahır hayvancılığı şeker fabrikaları çevresinde yoğunlaşmıştır.D-HAŞHAŞ,KETEN ve KENEVİR(Kendir),ANASON:*Haşhaş Tohumlarından elde edilen yağ yemeklik ve yağ sanayinde kullanılır.İlaç sanayinde kullanılır.*Afyon,Burdur;Denizli,Isparta,Uşak,Kütahya,Konya’d a yetiştirilirUYARI:Her türlü toprak ve iklim şartlarında yetişmesine rağmen uyuşturucu yapımında kullanıldığı için ekimi devlet kontrolünde yapılır.-Kenevir, halat, urgan ve çuval yapımında kullanılır*Kastamonu,İzmir,Samsun,Urfa, Çorum ve Yozgat*Taşköprü’de kenevir lifi işleme fabrikası vardır.Üretimde Karadeniz Bölgesi ilk sırada yer alır.UYARI: Tohumlarından uyuşturucu elde edildiği için ekimi ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.-Keten: Lifleri dokumacılıkta, tohumları bezir yağı üretiminde kullanılır.*Batı Karadeniz(Sinop-Kastamonu),Marmara (Kocaeli çevresi) nde en fazla üretilir.UYARI: Ekimi devlet kontrolünde yapılır-Anason:hamur işlerin et yemeklerinde kullanılır.Rakı sanayinin hammaddesidir.*Burdur başta olmak üzere Denizli,Muğla,Antalya’da yetiştirilir.4-YAĞ BİTKİLERİZeytin,ayçiçeği,haşhaş,soya fasulyesi,keten-kenevir,Pamuk(çiğit,susamA-AYÇİÇEĞİ:En önemli yağ bitkisidir.hayvan yemi ve çerez olarak kullanılır.Büyüme döneminde su, olgunlaşma döneminde bol güneş ister.*Üretimde Marmara(Ergene Havzası) ilk sırada yer alır.Orta Karadeniz,İç Anadolu ve Ege’de yetiştirilir.B-SOYA FASULYESİ:Yağ bitkisidir.Unu hayvan yemi olarak kullanılır.Akdeniz(Çukurova)Ege, Orta ve Doğu Karadeniz.C-YERFISTIĞI: Sıcak iklim bitkisidir.Yağ ve çerez bitkisidir.Üretimin %90’ını Akdeniz Bölgesi karşılar.D-ZEYTİN:Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan Akdeniz ikliminde yetişir.Bu nedenle don olayının görüldüğü iç bölgelerde yetişemez*En çok üretim yapılan bölge Ege’dir(Edremit,Aydın).(yağ sanayi)*Güney Marmara kıyılarında(Bursa-Gemlik( sofralık zeytin tarımı yapılır.*Hatay,Gaziantep ve Doğu Karadeniz kıyılarında kış ışıklığından dolayı yetişirNot:Ağacın özelliğinden dolayı üretimde yıllara göre dalgalanmalar olur.Bir yıl az bir yıl çok ürün verir.UYARIMsn Grinoğal koşullar bakımından zeytin yetişmesine en elverişli bölge Akdeniz olmasına rağmen zeytin üretimi Ege ve Marmara’dan azdır.Akdeniz kıyılarının daha fazla gelir getiren tarım ürünlerine ayrılmış olmasıdır. --------------------------------------------------------------------------------+ Konu Cevaplama Paneli
Bursa Prensi
16 Şubat 2011 20:47       Mesaj #4
Bursa Prensi - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
sEnCee?? adlı kullanıcıdan alıntı

NOLUURR EMEN LAZIM NOLUURRRMsn SadMsn SadMsn SadMsn SadMsn Sad(Msn Sad

TAHILLAREkili-dikili alanlar içinde en geniş alanı olan, en çok yetiştirilen ürünler tahıllarıdır.Topraklarımızın %70’i tahıl tarımına ayrılmıştır.UYARI:Tahıl ekim alanlarının geniş olmasının temel nedeni:Ülkemizin büyük bölümünde yaz kuraklığı yaşanması ve yeterince sulama yapılmamasıdır.A-BUĞDAY:Büyüme döneminde nem, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister.Bu nedenle Her mevsim yağışlı olan Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun düşük sıcaklığa sahip yüksek yerlerinde üretimi yapılamaz.*Doğu Anadolu’da yazlar kısa sürdüğü için yazlık , diğer bölgelerde kışlık ekim yapılır.*Üretimde İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu AnadoluNot: 1950 yılından sonra tahıl üretiminde artış meydana gelmesinin nedeni tarımda makineleşmedirNot: İhraç ürünlerimiz içinde yer almamasının nedeni nüfusumuzun fazla olmasıdırB-ARPA:Tahıl üretiminde 2. sırada yer alır.Buğdayın ekildiği her yerde ekilir. Yetişme ve olgunlaşma dönemi buğdaydan kısadır.*İç Anadolu ve Doğu Anadolu en fazla buğday üreten bölgelerdir.Not: Sıcağa ve soğuğa, buğdaya göre daha dayanıklı olduğu için Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde de üretilirNot: Hayvan yemi ve bira sanayinde kullanıldığı için üretimi yaygınlaşmıştırNot: Her mevsimi yağışlı Karadenizin kıyı kesiminde yetişmezNot: Orta Doğu ülkeleri ile bira sanayi gelişmiş ülkelere ihraç edilirC-MISIR:Fazla su ve sıcaklık ister. Karadeniz Bölgesinde her mevsim yağışlı olduğu için sulamadan doğal yetişir.*Ülkemizde en fazla Akdeniz ve Karadeniz’de yetişir.daha sonra Marmara ve Ege’de yetiştirilir.İç bölgelerde üretimi az ve sulanabilen alanlarda yetişir*Karadeniz Bölgesinde buğdayın yerini mısır almıştırNot: Karadeniz Bölgesi’nde mısır üretimi fazla olmasına rağmen bölge ticaretinde önemli olmamasının nedeni, Halkın temel besin kaynağı olmasından dolayı üretilenin bölge içinde tüketilmesidirNot:Mısırdan yemeklik yağ üretilmeye başlandıktan sonra üretimi yaygınlaşmıştır.D-PİRİNÇ: Sıcak ve nemli bir iklim ister Yetişmek için en fazla suya ihtiyaç duyan tahıldır.Daha çok akarsu vadi tabanlarındaki düzlüklerde yetişir*Karadeniz(orta ve Batı Karadeniz), Marmara (Ergene),Akdeniz(Amik Ovası) yetiştirilir.Not:Ülkemizde ekim alanı geniş olmasına rağmen ekim alanları dar ve dağınıktır.Nedeni Ekiminin devlet kontrolünde olmasıdır (sıtma hastalığına neden olan sivri sineklerin üreme alanı olduğu içinE-ÇAVDAR ve YULAF:verimi düşük topraklarda yetiştirilebilir.Düşük sıcaklığa dayanıklıdır.Hayvan yemi ve alkol sanayinde kullanılır.2-BAKLAGİLLER*Olgunlaşma döneminde sıcaklık ve az nem ister.Not:Toprağı azot bakımından zenginleştirdiği için diğer bitkilerle dönüşümlü ekilir.Üretim dünya ortalamasının üzerindedirA-MERCİMEK:Nem ihtiyacı çok azdır.En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişir.2. sırada İç Anadolu yer alırB-NOHUT: İç Anadolu,Akdeniz, İç Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilirC-FASULYE: Üretimi sulama ve neme bağlıdır. İç Anadolu, Karadeniz, AkdenizD-BAKLA: Seracılığın gelişmesine bağlı olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde en fazla yetiştirilir3-SANAYİ BİTKİLERİ:Endüstride hammadde olarak kullanılan tarım ürünleridir(gıda, ilaç, kağıt, dokuma,kimya vb.)*Tahıllardan sonra ekim alanı en geniş olan bitkilerdir.*Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sınırlı bölgeleri hariç her bölgemizde yaygın ekim alanları vardır.Not:Türkiye’de sanayinin gelişmesiyle son yıllarda sanayi bitkileri ekim alanları ve türleri artmıştır.A-TÜTÜNmsn confusedigara sanayinin hammaddesidir.Kıraç arazide iyi yetişir.Çimlenme ve büyüme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcak ve güneşli iklim ister.Kumlu, hafif eğimli, geçirgen toprak kalitesini artırır.*Ege(%63),Karadeniz(%20), Marmara(%13) Bölgeleri üretimin büyük kısmını karşılar.*Bunun dışında Bitlis, Siirt,Gaziantep ve Malatya’da üretilir.*Türkiye tütün üretiminde dünyada altıncıdır.UYARI:. Tütünde kaliteyi korumak amacıyla ekim alanı ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.UYARImsn grinevlet kontrolünde üretimi yapıldığı için üretimde dalgalanmalar olmazB-PAMUKmsn grinokuma sanayinin hammaddesidir.Çekirdeklerinden (Çiğit) yağ elde edilir*Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde yetişir.Not:İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde düşük sıcaklıktan dolayı pamuk tarımı yapılmaz.Not: Karadeniz Bölgesi’nde yaz kuraklığı olmadığı için pamuk tarımı yapılamaz.*En çok Ege(Büyük Menderes ovası), Akdeniz (Çukurova)Bölgelerinde yetişir.Ayrıca GDA,Marmara, Doğu Anadolu(Elazığ,Malatya,Iğdır) yetişir.*İhracatta ilk sıralarda yer alır.UYARI: GAP ile sulamanın artması pamuk üretim alanının genişlemesine ve üretim artışına neden olmuştur.UYARI: Hasat döneminde pamuk ekim bölgeleri geçici göç alır.C-ŞEKERPANCARI:Yetişme döneminde bol nem, olgunlaşma döneminde fazla yağış istemez.(Bu nedenle Doğu Karadeniz kıyılarında fazla yetişmez).Şekerpancarı tarımı büyük ölçüde insan emeğine dayanır.*Şekerpancarı daha çok iç bölgelerimizde üretilir.İç Anadolu Üretimin yarıya yakınını karşılar.II.Karadeniz,III. Sırada Marmara Bölgesi yer alır.*Sulama yetersizliğinden dolayı Güneydoğu Anadolu’da ekim alanı yaygın değildir.UYARI:Kıyı bölgelerimizdeki ovalar ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerine ayrıldığı için Şekerpancarı tarımı yapılmaz.UYARI:Şekerpancarı hasattan sonra hemen işlenmesi gerektiği ve uzun mesafeler taşıma giderini artırdığı için ekim alanları şeker fabrikalarına yakındır.Bu nedenle şekerpancarının coğrafi dağılışı şeker fabrikalarının coğrafi dağılışına paralellik gösterir.UYARI:Küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için besi ve ahır hayvancılığı şeker fabrikaları çevresinde yoğunlaşmıştır.D-HAŞHAŞ,KETEN ve KENEVİR(Kendir),ANASON:*Haşhaş Tohumlarından elde edilen yağ yemeklik ve yağ sanayinde kullanılır.İlaç sanayinde kullanılır.*Afyon,Burdur;Denizli,Isparta,Uşak,Kütahya,Konya’d a yetiştirilirUYARI:Her türlü toprak ve iklim şartlarında yetişmesine rağmen uyuşturucu yapımında kullanıldığı için ekimi devlet kontrolünde yapılır.-Kenevir, halat, urgan ve çuval yapımında kullanılır*Kastamonu,İzmir,Samsun,Urfa, Çorum ve Yozgat*Taşköprü’de kenevir lifi işleme fabrikası vardır.Üretimde Karadeniz Bölgesi ilk sırada yer alır.UYARI: Tohumlarından uyuşturucu elde edildiği için ekimi ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.-Keten: Lifleri dokumacılıkta, tohumları bezir yağı üretiminde kullanılır.*Batı Karadeniz(Sinop-Kastamonu),Marmara (Kocaeli çevresi) nde en fazla üretilir.UYARI: Ekimi devlet kontrolünde yapılır-Anason:hamur işlerin et yemeklerinde kullanılır.Rakı sanayinin hammaddesidir.*Burdur başta olmak üzere Denizli,Muğla,Antalya’da yetiştirilir.4-YAĞ BİTKİLERİZeytin,ayçiçeği,haşhaş,soya fasulyesi,keten-kenevir,Pamuk(çiğit,susamA-AYÇİÇEĞİ:En önemli yağ bitkisidir.hayvan yemi ve çerez olarak kullanılır.Büyüme döneminde su, olgunlaşma döneminde bol güneş ister.*Üretimde Marmara(Ergene Havzası) ilk sırada yer alır.Orta Karadeniz,İç Anadolu ve Ege’de yetiştirilir.B-SOYA FASULYESİ:Yağ bitkisidir.Unu hayvan yemi olarak kullanılır.Akdeniz(Çukurova)Ege, Orta ve Doğu Karadeniz.C-YERFISTIĞI: Sıcak iklim bitkisidir.Yağ ve çerez bitkisidir.Üretimin %90’ını Akdeniz Bölgesi karşılar.D-ZEYTİN:Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan Akdeniz ikliminde yetişir.Bu nedenle don olayının görüldüğü iç bölgelerde yetişemez*En çok üretim yapılan bölge Ege’dir(Edremit,Aydın).(yağ sanayi)*Güney Marmara kıyılarında(Bursa-Gemlik( sofralık zeytin tarımı yapılır.*Hatay,Gaziantep ve Doğu Karadeniz kıyılarında kış ışıklığından dolayı yetişirNot:Ağacın özelliğinden dolayı üretimde yıllara göre dalgalanmalar olur.Bir yıl az bir yıl çok ürün verir.UYARImsn grinoğal koşullar bakımından zeytin yetişmesine en elverişli bölge Akdeniz olmasına rağmen zeytin üretimi Ege ve Marmara’dan azdır.Akdeniz kıyılarının daha fazla gelir getiren tarım ürünlerine ayrılmış olmasıdır.
Misafir
17 Şubat 2011 12:00       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kısa ve özlü bir cevap alabilirmiyim admın ???
Misafir
1 Mart 2011 15:40       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya kısa ve öz olsa olmazmı hemen lazım
Misafir
10 Mart 2011 17:56       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bul acelese
Misafir
28 Mart 2011 17:01       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
admin burdurda ne yetişiyorrrrrr acil lazım
Misafir
25 Aralık 2011 12:10       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kullanılan tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlardan gelip gelmediğini arastırmam lazım lütfen yardım edinn.
Misafir
9 Ocak 2012 16:02       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ülkemizdeki sektörler hangi şehirlerde yapılmaktadır?sabahtan belli bakıyorum bulamadaım..sosyal bilgiler performans ödevimi yapacağım,N'olur yardım edin....Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç