Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Şubat 2014  Gösterim: 79.563  Cevap: 26

Aile içi dayanışma ve iş bölümünün yararları nedir, sebep-sonuç ilişkileri nasıldır?

Misafir
29 Nisan 2010 17:29       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1.Ailede iş bölümü ne demektir?
Ailede iş bölümü demek aile fertlerinin hepsinin bir işi olmasıdır.Örneğin; baba çalışır,anne yemek yapar ve evin işleri ile ilgilenir.
2-Ailede iş bölümünün yararını sebep-sonuç ilişkisi ile ilgili bir örnek.
Sponsorlu Bağlantılar
Ailede iş bölümü o ailede yaşayan bireylerin arasında huzur ve mutluluğun devamı için önemlidir.Bir ailede herkes üzerine düşen görevi yaparsa yani iş bölümünün gereklerini yerine getirirse o ailede kavga,gürültü,karmaşa,huzursuzluk olmaz.Herkes mutlu yaşar.
3.Ailede dayanışma ne demektir?
Görevlerimizi hastalık,yorgunluk gibi nedenlerle yapamayız.Bu durumda aile bireylerinin gönüllü olarak yardım etmesine ailede dayanışma denir.
4.Ailede dayanışmanın yararını sebep-sonuç ilişkisi ile ilgili bir örnek.
Bunu bende bulamadım.


Daisy-BT tarafından gönderilmiş olan #12 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
3 Mayıs 2010 17:26       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ailede iş bölümü ve dayanışma niçin önmlidir
Misafir
29 Kasım 2010 19:07       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ailede yardımlaşma ve iş birli yapmanın yararları
Misafir
1 Aralık 2010 10:24       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen çabuk gönderin cevabı lütfen
Daisy-BT
1 Aralık 2010 10:32       Mesaj #16
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ailede yardımlaşma ve iş birli yapmanın yararları

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen çabuk gönderin cevabı lütfen


Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Aile denince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile, varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye "çekirdek aile" denir.

Çekirdek aile, yalnız birey sayısıyla değil yapısıyla da geniş aileden çok farklıdır. Çekirdek aile, kentlerdeki yaşam ve üretim koşullarına bağlı olarak doğmuştur. Kırsal kesimde aile, çoğu kez bütün bireylerin birlikte çalışıp birlikte ürettikleri ekonomik bir birimdir. Ama aile kentlerde bu özelliğini yitirir. Aile bireyleri, üretimin aile dışında yapılmasından dolayı, ev dışında çalışarak bağımsız hale gelirler. Bu durum, geniş ailedeki katı alt-üst ilişkilerini ortadan kaldırır ve ailede daha eşitlikçi ilişkilerin oluşmasını sağlar. Çocukların bilgi ve beceri edinmelerini, toplumla bütünleşmelerini sağlama işlevini üstlenen aile, bireyin geleceğinin bir parçasıdır.

Ailede işbölümü ya da dayanışma, o ailenin bireylerini hem birbirine daha fazla bağlayan, hem topluma karşı kendine güvenini artıran ve hem de daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlayan çok önemli bir sistem kurmalarını sağlar.
Görevlerini bilen birey olarak aile fertleri toplumsal yaşamda da bu prensiplerini sürdürecek ve böylece ileriye de güvenle bakabileceklerdir.

İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Atalarımız bu konuda "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyerek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır.

Aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır. Yetkiyi şu şekilde tanımlayabiliriz : Aile içindeki bir bireyin , diğer bir bireyin davranışını değiştirme gücüne sahip olmasıdır . Genelde aile içindeki ihtiyaçları ( ailenin maddi ihtiyaçları , sağlık gereksinimleri , sosyal faaliyetler , sevgi gereksinimi , vb) karşılayan üyenin yetki gücü daha fazladır. Bu yetki gücü durumu , kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır.

Aile içi iletişimde aşağıdaki kurallar önemlidir:

1-Sevgi temelli bir duygusal ortam oluşturma:
  • Eşlerarası ebeveynler - çocuklar arası, kardeşler arası ve diğer tüm aile bireyleri arasında
2-Bireysel güvenlik ve onaylanmanın sağlanması:
  • Aile üyelerinin kendi doğal gelişimleri içinde gelişmelerine izin veren dengeli bir ev ortamı oluşturma
3-Doyum ve amaç birliği sağlama:
  • Aile üyeleri doyumlu aktiviteler doğrultusunda birbirleri ile yaşamaktan hoşnut olur.
4-Sürekli bir birliktelik sağlama
5-Sosyal yer ve sosyalleşmeyi sağlama:

  • Aile, bir kuşaktan diğerine kültürün taşınmasını sağlar ve aile üyelerini sosyal hiyerarşi içindeki kendi yerlerine hazırlar.
6-Kontrol sağlama ve doğruları öğrenme:
  • Üyeler, önce aile içinde insan topluluklarındaki kuralları, hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları öğrenir.
Misafir
6 Aralık 2010 22:41       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ailede iş bölümü ya da dayanışma , o ailenin bireylerini hem birbirine daha fazla bağlayan , hem topluma karşı kendine güvenini artıran ve hem de daha iyi şartlada yaşamlarını sağlayan çok önemli bir sistem kurmalarını sağlar.
Görevlerini bilen birey olarak aile fertleri toplumsal yaşamda da bu prensiplerini sürdürecek ve böylece ileriye de güvenle bakabileceklerdir.
Misafir
24 Şubat 2011 19:53       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aile içinde yardımlaşma nasıl olmalıdır
Misafir
14 Kasım 2011 17:45       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aile içinde nasıl bir dayanışma gösterilir soruda şöyle diyor
sizde aile içinde hangi durumlarda nasıl bir day6anıuşma gösterdiniz örneklerle anlatınız
Misafir
19 Aralık 2011 16:51       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aile içi dayanışma ile ilgili haberleri nereden bulabilirim ACİLLLLL lazım...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç