Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Nisan 2014  Gösterim: 21.328  Cevap: 13

Bitkiler nerelerde yaşarlar?

eda125
22 Mart 2010 22:02       Mesaj #1
eda125 - avatarı
Ziyaretçi
Merhaba.
Bitkiler nerelerde yaşarlar liste halınde yazar mısınız lütfen!!!
EN İYİ CEVABI KENCISii verdi
BİTKİLER

Canlılar dünyasının ikinci büyük grubunu bitkiler oluşturur Bitkilerin bir bölümü karada bir bölümü ise suda yaşar Karada yaşayan bitkilere çeşitli ağaçları ( çam , köknar , ladin , kavak gibi ) örnek verebiliriz
Sponsorlu Bağlantılar
Nilüfer , su yosunu , kamışlar da suda yaşayan bitkilere örnektir Bitkilerin çoğu besinlerini kendisi yapar Hayvanlar gibi hazır olarak almazlar Evlerimizde saksılarda yetiştirilen sardunya , begonya , menekşe gibi çeşitli süs bitkiler de vardır

CANLILARI GRUPLANDIRALIM

Önceki dersimizde çevremizdeki canlı varlıkları incelemiş ve canlı varlıkların insanlar için bir merak konusu olduğunu öğrenmiştik Çeşitli ortamlarda yaşayan canlı varlıklar arasında bazı benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır Canlıların çok ve çeşitli oluşu , bilim adamlarının onları incelemesini zorlaştırmaktadır Bu nedenle canlı varlıkları daha iyi inceleyebilmek ve onlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilmek için bu varlıkların benzer özelliklerine göre kümelere ayrılması gereği ortala çıkmıştır Canlıların benzer özelliklerine göre kümelere ayrılmasına “ gruplandırma ” adı verilir Canlıların gruplandırılması onların incelenmesini kolaylaştırır İlk yapılan gruplandırma canlıların dış görünüşlerine bakılarak yapılmıştır Fakat daha sonraları bu gruplandırmanın doğru olmadığı ortaya çıkmıştır Daha sonra yapılan gruplandırmalar canlıların dış görünüşlerine değil , aralarındaki akrabalık ilişkilerine göre yapılmıştır Canlıların gruplandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapan bilim dalına “ sistematik ” denir Bu bilim dalına göre canlılar beş temel guruba ayrılır

BİTKİLERİ DAHA İYİ TANIYALIM
Çevremizde çok sayıda değişik bitkiler bulunur Bu bitkilerin birbirine benzeyen yanları olduğu gibi farklı tarafları da vardır Bitkileri bu özelliklerine göre gruplandırabiliriz Bitkiler üreme biçimlerine göre çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır

ÇİÇEKSİZ BİTKİLERİ NERELERDE BULABİLİRİZ ?
Çevremizde yaşayan bitkilerin bir bölümü çiçeksizdir Çiçek bitkilerin üreme organıdır Çiçeksiz bitkilerde üreme organı ( çiçek ) bulunmaz Bunlar tohumsuz bitkilerdir Çiçek ve tohumu bulunmayan bitkilere çiçeksiz bitkiler adı verilir Kara yosunları , su yosunları , eğrelti otu çiçeksiz bitkilere örnektir

Su Yosunları :
Nemli ortamlarda , denizlerde ve tatlı sularda yaşar Su yosunları hücrelerinde klorofil bulunur Bu sayede kendi besinlerini kendileri yapar Su yosunlarının kök , gövde ve yaprakları yoktur Su yosunları genelde mavi , yeşil renkte olurlar

Kara Yosunları :
Nemli topraklarda , taş aralıklarında , ağaç kabuklarında ve havuz kenarlarında yetişir Kara yosunlarında gövde ve yapraklar bulunur Gövdeleri incedir Gövde üzerinde yeşil yapraklar bulunur Kara yosunları bulundukları yüzeyi kadife gibi kaplar

Eğrelti Otları :
Çiçeksiz bitkilerin en gelişmişidirEğrelti otlarında kök gövde ve yapraklar bulunur Eğrelti otları ormanlarda , ağaç diplerinde , nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişir Boyları genelde 40 – 100 cm arasında değişir Toprak üzerinde geniş ve yeşil renkli yaprakları vardır

DOĞANIN SÜSÜ ÇİÇEKLİ BİTKİLER

Yeryüzünde birlerce bitki türü vardır Bitkilerin en gelişmiş türü çiçekli bitkilerdirÇiçekli bitkilerin en önemli ortak özelliği çiçek ve tohum oluşturmasıdır

Çiçekli Bitkilerde Hangi Bölümler Var ?

Çiçekli bitkilerde ; kök , gövde , yaprak ve çiçek gibi bölümler vardır

Kök :
Bitkinin toprak içindeki bölümüdür Bitkiyi toprağa bağlar Bitkiler besin yapabilmek için gerekli olan maddeleri kökleri yardımıyla topraktan alır Bazı bitkilerde kök, besin biriktirme görevi de yapar
Bitki köklerinin uçları yakından incelendiğinde incecik tüyler görülür Bu tüyler bitkinin topraktan besin maddeleri almasını sağlarBitki kökleri görünüş olarak farklı biçimlerde olabilir Başlıca bitki kökleri ; kazık kök , saçak kök ve depo kök alarak gruplandırılabilir

Kazık Kök :
Köklerden biri çok gelişmiş ve uzamıştır Ana köke bağlı diğer kökler ince ve zayıftır Domates , biber , fasulye ve ağaçların kökleri kazık kök biçimindedir

Saçak Kök :
Ana kök yerine yan kökler gelişmiştir Bu yan kökler püskül biçimde toprağa yayılır Çayırlarda yetişen otlar ,
buğday , arpa , mısır , soğan gibi bitkilerin kökleri saçak köktür

Depo Kök :
Kimi bitkilerin kökleri besin biriktirir Şeker pancarı , havuç , turp gibi bitkilerin kökleri depo köktür
GÖVDE

Bitkilerin genellikle toprak üstünde gelişen bölümüdürGövde, bitkinin yaprak ve çiçek gibi organlarını taşır Gövde , kök yardımıyla topraktan alınan su ve madensel maddeleri yapraklara iletir Çevremizdeki bitkileri dikkatle incelediğimizde bitkilerin gövdelerinde bazı farklılıkların olduğunu görürüz
Bazı bitkilerin gövdeleri ince ve zayıftır Bu tür gövdelere “ otsu gövde ” adı verilir Arpa , buğday gibi bitkiler ile sebzelerin gövdeleri otsu gövdedir
Uzun ömürlü ağaçların gövdeleri sert ve kalındır Çok dayanıklı olan bu gövdeleri “ odunsu gövde ” adı verilir Odunsu gövdelerin dış yüzü bir kabukla kaplıdır Elma , armut , kavak gibi ağaçlar odunsu gövdelidir
Karpuz , kavun , kabak , salatalık gibi bitkilerin gövdeleri zayıf ve incedir Bu tür bitkilerin gövdeleri , meyvelerini taşıyamadığı için yeryüzüne paralel olarak gelişir Bu tür gövdelere “ sürünücü ” gövde adı verilir
Sarmaşık , fasulye gibi bitkilerin gövdeleri çok uzun ve zayıftır Bu bitkilerin gövdeleri yakınlarındaki bir ağaca yada duvara sarılarak yükselir Bu tür gövdeleri “sarılıcı ” gövde adı verilir
Patates ve yerelması gibi bitkilerde gövdenin bir bölümü toprak altındadır Gövdenin bu bölümü besin depo eder Böyle gövdelere depo gövde adı verilir

YAPRAK

Bitkilerin gövde ve dallarına bağlı genellikle yeşil renkteki bölümlere “ yaprak ” adı verilir Yapraklar gövde üzerinde sıralanmıştır Genel olarak yaprak ; yaprak kını , yaprak sapı , yaprak ayası ve yaprak damarlarından oluşur Yaprak sapı ile dala bağlanır Yaprak hücrelerinde bulanan klorofil maddesi yaprağa yeşil rengi verir Bitkilerde yaprağın ; solunum , terleme ve besin hazırlama gibi görevleri vardır Yeşil bitkiler topraktan kökleri yardımıyla su ve madensel maddeler alır Bu maddeler , havada bulunan karbondioksit gazı , güneş ışığı ve klorofil yardımıyla yapraklarda besine dönüşür Bu olaya
fotosentez ” adı verilir
Türlü yaprak biçimleri vardır Bazı bitkilerin yaprakları ince şerit şeklinde , bazılarının ince ve uzun iğne şeklinde bazılarının ise geniştir Yaprakların kenarları ayrıca düz ya da girinti çıkıntılı olabilir

ÇİÇEK

Çiçekli bitkilerin üreme organı çiçektir Çiçek ; çanak yaprak , taç yaprak , erkek organ ve dişi organ olmak üzere dört bölümden meydana gelir Çanak yaprak genellikle yeşil renkte olup , çiçeği dış etkilere karşı korur Taç yaprak değişik renk ve kokudadır Yaydığı kokularda böcek ve arıları kendine çeker Bu olay çiçekli bitkilerin üremesini kolaylaştırır
Erkek organ başçık ve sap olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir Başçık kısmında “ polen ” adı verilen çiçek tozları bulunur
Dişi organ çiçeğin ortasında yer alır Vazoya benzer Dişi organ ; dişicik tepesi , dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir Yumurtalıkta ; dişi üreme hücresi , yumurta ve tohum taslağı bulunur

BİTKİLERİN DOĞAYA SUNDUĞU TOHUM VE MEYVE


Bir çiçekte erken organda bulunan çiçek tozları ( polenler ) olgunlaştığı zaman çatlar ve çevreye yayılır Polenler rüzgar , su , böcekler ve kuşlar sayesinde başka bir çiçeğin dişi organına taşınır Bu olaya “ tozlaşma ” adı verilir
Çiçekli bitkilerde üreme, yumurtalıktaki dişi üreme hücresinin polendeki erkek üreme hücresiyle birleşmesi sonucunda gerçekleşir Polenlerde bulunan erkek üreme hücresi , dişicik borusundan aşağıya iner Aşağı inen erkek üreme hücresi yumurtalıktaki dişi üreme hücresiyle birleşir Bu olaya “ döllenme ” adı verilir Döllenme sonunda tek bir hücre oluşur Bu hücre bölünerek çoğalır ve tohumu meydana getirir Tohumun içinde bitki taslağı ve besin bulunur Döllenmeden sonra bitki taslağı gelişerek meyveyi oluşturur Tohumlar meyvenin içinde bulunur Tohum bir bitkinin neslinin devamını sağlar

BİTKİLERİN İNSAN YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ


İnsanlar bitkilerin kök , gövde , yaprak , çiçek , meyve ve tohumlarından yararlanır
Buğday , arpa , yulaf , pirinç , mısır gibi bitkilere tahıl adı verilir Bunlar insanlar için önemli bir besin kaynağıdır
Nohut , bakla , mercimek , bezelye , fasulye gibi bitkilere baklagiller adı verilir Bu bitkilerin tohumlarını besin olarak kullanırız
Soğan , lahana , domates , biber , salatalık , gibi bitkilere sebze adı verilir Patates , havuç , turp , yerelması gibi bitkilerin kök ve gövdelerinden besin maddesi olarak yararlanırız
Elma , armut , incir , portakal , limon , şeftali , muz gibi bitkileri meyve olarak yeriz Sanayide kullanılan bitkiler de vardır Ayçiçeği , soya fasulyesi ve pamuk tohumlarından yağ elde edilir Zeytinden de zeytinyağı elde edilmektedir
Çay , kahve , ıhlamur , nane , kekik , tarçın , papatya gibi bitkilerin yaprak ve tohumları içecek olarak kullanılır
Şekerpancarı ve şeker kamışından şeker elde edilir Menekşe , lale , gül , papatya gibi süs bitkileri park ve bahçelerde yetiştirilir Bu bitkiler çevremizin güzellik kaynağıdır
Ayrıca çam , ceviz , meşe , gürgen , gibi pek çok odunsu gövdeli ağaçtan kereste elde edilirİKLİMİN ve YETİŞME ORTAMININ BİTKİLERE ETKİSİ


Bitkilerin büyüme , gelişme , çoğalma ve ürün verme gibi özellikleri iklim ile doğrudan ilgilidir Bitkiler yaşadıkları ortama uyum sağlar Bitkiler bulundukları ortamın nem , sıcaklık ve toprak yapısına uygun kök, gövde ve yaprak geliştirmişlerdir Örneğin bir çöl bitkisi olan kaktüslerin ortamın aşırı sıcaklığından etkilenmemeleri için yaprakları küçülmüş ve gövdeleri su depo edecek şekilde değişikliğe uğramıştır
İlkbaharda ağaç ve çiçekler büyümeye başlar Tomurcuklar açar , yapraklar oluşur Büyüyen ve gelişen bitki , yaz mevsimi boyunca tohum oluşturur Ağaçların çoğu sonbaharda yapraklarını döker Kışa girerken bitkilerde büyüme durur
Yağış almayan yerlerde yetişen bitkilerin yaprakları iğne gibidir Bu bitkilerin kökleri yeraltındaki suyu alabilmek için toprağın derinlerine iner Gövdeleri dik yükselir Su kaybını önlemek için gövdeleri kalın kabukla kaplıdır
Yağışı bol olan nemli yerlerde ve su kenarlarında yetişen bitkilerin yaprakları geniştir Bu bitkilerin çoğunluğu otsu gövdeli olur Kökleri saçaklıdır


23 Mart 2010 09:15       Mesaj #2
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Alıntı
eda125 adlı kullanıcıdan alıntı

Merhaba.
Bitkiler nerelerde yaşarlar liste halınde yazar mısınız lütfen!!!

Her bitkinin yaşama ortamı farklıdır . Bazı bitkiler kurak ortamları sever bazıları ılıman.. vs.Bu konu her bitki için ayrı ayrı yorumlanabilir.
KENCISii tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
18 Nisan 2010 22:24       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çam nerede yaşar?
Misafir
9 Haziran 2010 21:22       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çam ağaçları doğada ,evimizin bahçesinde yaşar. kış ve yaz aylarında diğer ağaçlardan farklı olarak yaprakları dökülmez ve etrafımızı bir bitki olarak süslerler.
Misafir
27 Eylül 2010 16:32       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
şeker kamışı nerde bulunur
Misafir
26 Ocak 2011 13:51       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çiçeğimin yaprakları kurumuş ama kökü yeşil düzelmesi için ne yapabilirim
ener
26 Ocak 2011 14:07       Mesaj #8
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

çiçeğimin yaprakları kurumuş ama kökü yeşil düzelmesi için ne yapabilirim

Toprağını yenileyebilirsiniz yaprağının kuruması ya soğukta kaldı ya susuz kaldı yada solucan var.
Misafir
20 Mart 2011 21:32       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
meşe ağacı nerede daha çok yetişir
Misafir
22 Mayıs 2011 20:38       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sğüt nerde yaşar?Daha fazla sonuç:
Bitkiler nerelerde yaşarlar?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç