Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Nisan 2016  Gösterim: 12.445  Cevap: 8

Gaz yakıtlar nelerdir?

Misafir
10 Kasım 2010 19:28       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gaz yakıtlar nelerdir?
EN İYİ CEVABI Valeria verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

gaz yakıtlar nelerdir?


Gaz yakıtlar, sıvılaştırılmış petrol gazları LPG, doğal gaz ve hava gazı gibi yakıtlardır. Doğal gaz yandığında diğer yakıtlar gibi katı atık bırakmaz. Bu nedenle en temiz yakıt olarak kabul edilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Ülkemizde doğal gaz yatakları fazla olmadığından doğal gaz komşu ülkelerden borularla getirilerek tüketim yerlerine ulaştırılır. Diğer bir gaz yakıt olan hava gazı, taş kömürünün kuru olarak ısıtılması ile oluşan bir gazdır.


KaynakValeria tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
21 Kasım 2011 21:08       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yakıtlar nelerdir ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum
Misafir
18 Aralık 2011 19:24       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
niye ikinizde aynı şeyi yazdınız??
Misafir
14 Ocak 2012 11:27       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
doğalgaz sıvı yakıtmıdır?
Misafir
5 Aralık 2012 19:41       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
doğal gaz sıvı yakıt değildir bunu kim yazdıysa kafada vardır adı üstünde doğal gaz yani gazdır
6 Aralık 2012 09:34       Mesaj #7
sade - avatarı
VIP hazan
Gaz yakıtlar nelerdir

Gaz yakıtların adları, gaz yakıtlar hakkında bilgi, gaz yakıtlar neler

Gaz yakıtlar, sıvılaştırılmış petrol gazları LPG, doğal gaz ve hava gazı gibi yakıtlardır. Doğal gaz yandığında diğer yakıtlar gibi katı atık bırakmaz. Bu nedenle en temiz yakıt olarak kabul edilir.

Ülkemizde doğal gaz yatakları fazla olmadığından doğal gaz komşu ülkelerden borularla getirilerek tüketim yerlerine ulaştırılır. Diğer bir gaz yakıt olan hava gazı, taş kömürünün kuru olarak ısıtılması ile oluşan bir gazdır.
Yandıkları zaman büyük miktarda ısı veren bazı gazlar evlerde ve sanayide yakıt olarak kullanılır. Bu gaz yakıtların bir bölümü doğada kendiliğinden oluşur {doğal gaz),>bir bölümü ise doğal yakıtların işlenmesiyle elde edilir {fabrika gazı). Konutlarda ocak yakıtı olarak kullanılacak fabrika gazlan ya havagazında olduğu gibi doğrudan doğruya borularla tüketicilere dağıtılır ya da sıvılaştırıldıktan sonra çelik tüplere doldurularak kullanıma sunulur {tüpgaz).
Doğal gaz bütün gaz yakıtlar içinde en önemlisidir ve büyük bölümü metan olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur. Milyonlarca yıl Önce deniz diplerinde çökelen bitki artıklarının yoğun sıcaklık ve basınç altında çürümesiyle oluşan doğal gaz, günümüzde giderek bütün öbür gaz yakıtların yerini almak üzeredir. Çünkü, çok zengin bir enerji kaynağı olduğu kadar taşınması ve depolanması da çok kolaydır; basınç altında sıvılaştırılarak boruhatlarıyla çok uzak yerlere iletilebilir {bak. Boruhatti). Doğal gazın üretimi ve kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için PETROL maddesindeki Doğal Gaz bölümüne bakınız.
Fabrika gazları içinde en önemlileri havagazı, su gazı, üreteç (jeneratör) gazı ve asetilendir {bak. ASETİLEN). Taşkömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla elde edilen havagazı, hidrojen, karbon monoksit, metan ve öbür hidrokarbonlar ile az miktarda azot, oksijen ve karbon dioksitten oluşan bir gaz karışımıdır. Demirçelik fabrikalarında yan ürün olarak elde edilir ve yüksek fırına verilen havayı ısıtmak, pompaları çalıştırmak, bazı çelik üretim tesislerinde elektrik üretmek için kullanılır {bak. DEMİR VE Çelik). Bir zamanlar evlerde yemek pişirmek için yaygın olarak kullanılan havagazı günümüzde yerini büyük ölçüde tüpgazlara bırakmıştır.
Karbon monoksit ile azot karışımı olan üreteç gazı, sıcak kokkömürü içinden yavaş yavaş hava geçirilerek elde edilir. Hidrojen ile karbon monoksit karışımı olan su gazı ise sıcak kokkömürü içinden su buharı geçirilerek üretilir. Bu nedenle, kokkömürü içinden buhar ve havayı birlikte ya da sırayla geçirerek hem üreteç gazı, hem su gazı elde edilebilir.
Tüpgaz adıyla anılan yakıtlar basınç altında sıvılaştırılmış petrol gazlan, özellikle de bütan ve propandır. Benzin elde etmek üzere petrolün damıtılması sırasında bir yan ürün olarak çıkan propan ve bütan gazlan doğal gazda da bulunur. Çelik tüpler içinde dağıtıma sunulan bu sıvılaştırılmış gazlar evlerde, özellikle doğal gaz dağıtım ağı olmayan yerleşmelerde, kamp yerlerinde ve teknelerde kullanılır.

Misafir
6 Aralık 2012 19:19       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gaz yakıtlar, sıvılaştırılmış petrol gazları LPG, doğal gaz ve hava gazı gibi yakıtlardır. Doğal gaz yandığında diğer yakıtlar gibi katı atık bırakmaz. Bu nedenle en temiz yakıt olarak kabul edilir.

Ülkemizde doğal gaz yatakları fazla olmadığından doğal gaz komşu ülkelerden borularla getirilerek tüketim yerlerine ulaştırılır. Diğer bir gaz yakıt olan hava gazı, taş kömürünün kuru olarak ısıtılması ile oluşan bir gazdır.
Yandıkları zaman büyük miktarda ısı veren bazı gazlar evlerde ve sanayide yakıt olarak kullanılır. Bu gaz yakıtların bir bölümü doğada kendiliğinden oluşur {doğal gaz),>bir bölümü ise doğal yakıtların işlenmesiyle elde edilir {fabrika gazı). Konutlarda ocak yakıtı olarak kullanılacak fabrika gazlan ya havagazında olduğu gibi doğrudan doğruya borularla tüketicilere dağıtılır ya da sıvılaştırıldıktan sonra çelik tüplere doldurularak kullanıma sunulur {tüpgaz).
Doğal gaz bütün gaz yakıtlar içinde en önemlisidir ve büyük bölümü metan olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur. Milyonlarca yıl Önce deniz diplerinde çökelen bitki artıklarının yoğun sıcaklık ve basınç altında çürümesiyle oluşan doğal gaz, günümüzde giderek bütün öbür gaz yakıtların yerini almak üzeredir. Çünkü, çok zengin bir enerji kaynağı olduğu kadar taşınması ve depolanması da çok kolaydır; basınç altında sıvılaştırılarak boruhatlarıyla çok uzak yerlere iletilebilir {bak. Boruhatti). Doğal gazın üretimi ve kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için PETROL maddesindeki Doğal Gaz bölümüne bakınız.
Fabrika gazları içinde en önemlileri havagazı, su gazı, üreteç (jeneratör) gazı ve asetilendir {bak. ASETİLEN). Taşkömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla elde edilen havagazı, hidrojen, karbon monoksit, metan ve öbür hidrokarbonlar ile az miktarda azot, oksijen ve karbon dioksitten oluşan bir gaz karışımıdır. Demirçelik fabrikalarında yan ürün olarak elde edilir ve yüksek fırına verilen havayı ısıtmak, pompaları çalıştırmak, bazı çelik üretim tesislerinde elektrik üretmek için kullanılır {bak. DEMİR VE Çelik). Bir zamanlar evlerde yemek pişirmek için yaygın olarak kullanılan havagazı günümüzde yerini büyük ölçüde tüpgazlara bırakmıştır.
Karbon monoksit ile azot karışımı olan üreteç gazı, sıcak kokkömürü içinden yavaş yavaş hava geçirilerek elde edilir. Hidrojen ile karbon monoksit karışımı olan su gazı ise sıcak kokkömürü içinden su buharı geçirilerek üretilir. Bu nedenle, kokkömürü içinden buhar ve havayı birlikte ya da sırayla geçirerek hem üreteç gazı, hem su gazı elde edilebilir.
Tüpgaz adıyla anılan yakıtlar basınç altında sıvılaştırılmış petrol gazlan, özellikle de bütan ve propandır. Benzin elde etmek üzere petrolün damıtılması sırasında bir yan ürün olarak çıkan propan ve bütan gazlan doğal gazda da bulunur. Çelik tüpler içinde dağıtıma sunulan bu sıvılaştırılmış gazlar evlerde, özellikle doğal gaz dağıtım ağı olmayan yerleşmelerde, kamp yerlerinde ve teknelerde kullanılır.
Misafir
1 Nisan 2016 20:58       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gaz Yakıtlar.Başlıcaları havagazıdır. Bir kısmı da maden ocaklarından, petrol ku­yularından, yerin yarıklarından çıkarılır. Bazen bunlardan doğrudan doğruya faydalan­mak mümkün olur, bazan da arıtıldıktan sonra kullanılır.Isınmak için kullandığımız, iş yapmakta faydalandığımız yakıtların en önemlileri şuhlardır:

aden kömürünün birçok türleri var­dır. En çok yakılmak için kullanılan maden kömürünün ortalama %80’i karbon, gerisi oksijen, hidrojen, azot ve kükürt elemanla­rı, yandığı zaman kül halinde kalan maden­sel maddelerdir. Başlıca dört cinsi vardır:

Antrasit:Maden kömürlerinin karbon­ca en zenginidir, bileşiminde %95 kadar karbon bulunur. Antrasit sert, madensel pa­rıltılıdır, elle dokunulunca yağlımsı bir iz bırakır. Güçlükle yanar. Ancak iyi çeken ocaklarda, demir endüstrisinde yüksek fı­rınlarda yakılır. Çok ısı verir.

Linyit:İçinde bitki izi görünen taş kö­mürüdür. Az serttir, antrasitten daha kolay­lıkla kırılır daha islice bir alevle yanar, az ısı verir.

Kok: Dumanı, kokusu giderilmiş taş kömürdür. Evlerde sobalarımızda çok kullanı­rız. Öteki taşkömürlerden daha az duman çıkarır, daha çok alev verir. Isısı da çoktur.

Briket: Taşkömür tozlarıyla^ linyit ku­rutulup basınç altında genellikle yumurta biçimi parçalar halinde topaklar yapılır. Briket ham linyitten daha çok sıcaklık ve­rir.

Odun:

Maden kömürlerinden faydalanılmadan ön­ce en çok kullanılan yakacak odundu. Bu­gün de birçok yerlerde bu önemini kaybet­miş değildir. Kuru ağaçların kesimiyle elde edilen odunlar çok defa doğrudan doğruya yakıt olarak kullanılır.

Odun çeşitli taşkömürlerden daha az ısı verir.Odunların hepsi aynı kolaylıkla yanmaz. En iyi yanan odunlar meşe, çam, kavak, gür­gen ağaçlarından elde edilir. Alevli, duman­lı yanan odunlar, kuru olursa daha iyi tu­tuşur, daha çok ısı verirler.

Odun Kömürü

«Mangal kömürü» de denir. Odundan el­de edilir. Meşe odunundan yapılan mangal kömürü daha çok dayanır. Çamdan, gürgen­den yapılan kömür sık sık kararır.

Mangal kömürü ilk yanarken mavi bir alev verir. Bu alevde öldürücü karbon gazı vardır. Onun için, iyice yanıp kıpkırmızı ol­mamış kömür ateşini kapalı yerlere almama­lı, hele yatak odalarında hiç bulundurma- malıdır. Odun kömürü, taşkömürlerinden daha çok ısı verirse de dayanıksızdır, soba­larda yakılamaz. Daha çok ısınmak için man­galda, pişirmek için mutfak ocaklarında, mal­tızlarda yakılır.

Havagazı

Taşkömürden çıkarılır. Bizde evleri ısıt­madan çok, mutfakta, şofbende kullanılan havagazı Batı ülkelerinde, ısınmak için ocak­larda, sobalarda da yakılır. Isı bakımından linyit kömürü ile eşitse de onun kadar eko­nomik değildir.

Petrolden elde edilen bütan gazı da ocak­larda, sobalarda yakıt olarak kullanılır.

Akaryakıtlar

Sıvı halinde bulunan bu yakıtların en ö-nemlileri mazot, gazyağı, benzindir.

Gazyağı: Çok kullanılan önemli bir yakıttır. Eskiden daha çok aydınlatmada kullanılan gazyağı, son yıllarda ısıtmada da önemli bir yer almıştır.

Gazyağı, gaz sobalarında yakılır, sarımsı mavimtırak bir alev verir. Borusuz gaz so­balarında iyi yanmaz; hem is, hem de ko­ku yapar, baş ağrısı verir.

Mazot.Koyu sıvı bir yakıttır. Daha çok kalorifer ocaklarında yakılır. Taşkö­mürden daha az duman, karbongazı çıkarır. Mazot, çeşitli motorları çalıştıran önemli bir enerji yakıtıdır.

Benzin: Isıtma değeri petrole eşitse de patlayıcıdır. Isıtma işinde kulanılmaz. En çok otomobillerle uçaklarda kullanılır.

Bütan Gazi:

Havagazının dışında kalan gaz hafindeki yakıtların başlıcasıdır. Petrolden elde edi­lir, renksiz, kokusuz bir yakıttır. Mutfak yakıtı olarak faydalanılan bu gaz, özel soba­larda ısıtma yakıtı olarak da kullanılabi­lir. Özel tesisler yapılan yerlerde bütan gazı ile bir mahallenin ısıtılması mümkün­dür. Yurdumuzda bu tür gazlardan henüz ısıtma alanında faydalanılmamaktadır.


Daha fazla sonuç:
Gaz yakıtlar nelerdir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç