Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 27.537|Cevap: 12|Güncelleme: 31 Aralık 2013

Kaldıraç ve eğik düzlemler ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?

Misafir
5 Ocak 2011 17:04   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya acil kaldıraçlarla ve egik düzlemlerle ilgili soru bulmam lazım birde dişlilerle bilen yazsın 10 soru her birinden 1 tane bile olur. yazınnn
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
Misafir
8 Aralık 2011 17:28   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya lütfen kaldıraçlar ile ilgili iki tane çözümlü soru bulabilirmisiniz 7. sınıf öğrencisiyim kaldıraçlar konusuna yeni geçtik hazırlanma amaçlı
Misafir
14 Aralık 2011 18:53   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kaldıraçlar ile ilgili yarına kadar soru lazım. Kaç tane olduğu önemli değil. Çözümü olmasa da olur.
Misafir
21 Aralık 2011 20:02   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
fen der
Misafir
25 Aralık 2011 20:27   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yha neden soru ve cevap koymuyosunuz?????
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
31 Aralık 2011 12:18   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kaldıraç nedir? kaç çeşit kaldıraç vardır? gibi sorular var arkadaşlar
31 Aralık 2011 14:54   |   Mesaj #7   |   
ocean97 - avatarı
VIP ''I'm. What I'm ?''
http://www.soruhane.com/medya/7.sini...sorulari_9.pdf
http://www.soruhane.com/medya/7.sini...kineler_22.pdfKaldıraç çeşitleri ve yapımı

Bir noktası bir yere dayanan ve bir cismi kolaylıkla kaldırmaya yarayan araçlara kaldıraç denir. Büyük ağırlıkları, kolaylıkla ve fazla kuvvet kullanmadan kaldırdıkları için, kaldıraçlar, günlük hayatta en çok kullanılan araçlardandır. Sırık, maşa, bahçe küreği, fındık kıracağı, terazi, makas, tahterevalli hep birer kaldıraçtır. Kaldıraçlara örnek olarak bir sırığı alıp incelediğimizde bir kaldıraçta, başlıca üç önemli nokta görürüz :

1 - Kuvvet noktası, 2 - Destek noktası, 3 - Direnç noktası.
Kuvvet noktası, ağırlığı kaldırmak için sırığa basılan noktadır. .
Destek noktası, sırığın altına konan destektir .
Direnç noktası, ağırlığı kaldıran yerdir .
Kuvvet noktasından destek noktasına kadar olan yere (yani A C araşma) kuvvet kolu, destekten direnç noktasına kadar (yani C B arası) olan yere de direnç kolu denir.
Bir kaldıraçta önemli olan, kuvvet kolunun, direnç kolundan çok uzun olmasıdır. Kuvvet kolu, direnç kolundan ne kadar fazla uzun olursa, bir ağırlığı kaldırmak için gerekecek kuvvet, o kadar az olacaktır. Bunu, bir formül olarak, şu şekilde yazabiliriz.
Kuvvet X Kuvvet kolu = Direnç X Direnç kolu

Kaldıraç çeşitleri :

Kaldıraç, kuvvet ve direnç noktalarının değişik yerlerde olmasına göre adlar alırlar. Üç çeşit kaldıraç vardır:
1 - Birinci çeşit kaldıraçlar : Kuvvet bir başta, destek ortada, direnç ö-teki başta olan kaldıraçlardır.
Makas, terazi, kayık küreği, bir sandığı yerinden oynatmak için sırıkla yapılan kaldıraç, bu cins kaldıraçlardır.
2 - İkinci çeşit kaldıraçlar : Kuvvet başta, direnç ortada, destek uçta olan kaldıraçlardır.
Fındık kıracağı, çekçek arabası bir çeşit kaldıraçlardır.
3 - Üçüncü çeşit kaldıraçlar : direnç (Ç) bir uçta kuvvet ortada, destek öbür uçta olan kaldıraçlar, dır.
Maşa, bahçe küreği bu çeşit kaldıraçlardır.
Bu çeşit kaldıraçlar bizim, her işimizde kullanabildiğimiz kaldıraçlardır. Bunlardan başka, her zaman için, kaslarımız ve kemiklerimiz, çeşitli kaldıraçlar meydana getirerek hareketlerimizi kolaylaştırırlar.Kaldıraçlar, sabit bir destek etrafında hareket edebilen sağlam çubuklardır. Kaldıracın etrafında döndüğü noktaya destek denir. Uygulanan kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yük ile destek arasındaki uzaklığa yük kolu denir. Bir kaldıraçta kuvvet kolu, yük kolundan ne kadar uzun olursa, bu kaldıraçla kaldırılabilecek yük de o kadar büyük olur.
Dengede olan bir kaldıraçta kuvvetle kuvvet kolunun çarpımı, yükle yük kolunun çarpımına eşittir. Buna kaldıraç bağıntısı denir.
• Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu
Kaldıraçlar, destek noktasının bulunduğu yere göre çift ve tek taraflı kaldıraç olmak üzere iki gruba ayrılır.
• Çift Taraflı Kaldıraç
Desteğin ortada olduğu kaldıraçlara denir. Kuvvetin yönünü değiştirir, kuvvetten kazanç sağlar. Günlük hayatta çift taraflı kaldıraca benzer pek çok araç kullanırız. Örneğin makas, pense, eşit kollu terazi, levye, kayık küreği, tahterevalli desteğin ortada olduğu kaldıraca benzer araçlardır.
• Tek Taraflı Kaldıraç
Desteğin uçta olduğu kaldıraçlardır. İki çeşittir:
1. Desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraç. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnekler; el arabası, fındık kıracağı, gazoz açacağı, insan çenesi.
2. Desteğin uçta, kuvvetin ortada olduğu kaldıraç. Yoldan kazanç, kuvvetten kayıp vardır. Bu çeşit kaldıraca örnekler; cımbız, maşa, iş makinelerini pistonla çalışan kolları, ön kollarımız.
Kaldıraçta Kuvvet Kazancı:
Basit makinelerde kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir.
• yük x yük kolu = kuvvet x kuvvet kolu olduğuna göre,
• kuvvet kazancı = Yük/Kuvvet=Yük kolu/Kuvvet kolu olarak yazılabilir.

Buyrun Arkadaşlar Kaldıraçlar ile ilgili biraz soru:

kaldıraçla ilgili sorular
1-aşağıdakilerden hangisi el arabası ile aynı tür kaldıraçtır?

A-)ceviz kıracağı B-)keser C-)makas D-)kerpeten cvp A

2-aşağıdakilerden hangisi aynı çeşit kaldıraçlardır?

1-makas 2-maşa 3-kerpeten 4-el arabası 5-pense 6-cımbız

A-)3-4 B-)3-6 C-)5-6 D-)1-2 cvp A

İçerik 1.) Ağırlığı ihmal edilen çu¬buk şekildeki gibi den¬gededir. ip gerilmesi kaç newtondur?
(Sin 30 = 1/2 ; Cos 30 = √3/2)
A) 10 B) 12 C)5√3 D) 30 E) 32

2.) Ağırlığı ihmal edilen çubuğa şekildeki kuv¬vetler uygulanı¬yor. Çubuğun yatay kalması için nereden asılması gerekir?

A) KL arası B) L den C) LM arası

D) M den E) MN arası

3.) Ağırlığı P olan ho¬mojen çubuk şekilde¬
ki gibi iki destek üze¬
rinde dengede
tutuluyor. Çubuk üzerine P ağırlıklı cisim konulduğunda birinci desteğin tepkisi kaç Pdir?
A) 2 P B) 1,5 P C)0,9P D) 3P E) 0,4P

4.) Türdeş levha ve dai¬reden oluşan şekil¬deki cismin yatay olarak dengede ka¬labilmesi için nere¬den asılması gere¬kir?
(Pi= 3 alınacak)

A) M-N arasından B) M den C) N den
D) L-M arasından E) P-R arasından

5.) Şekildeki kütleler X- Y düzleminde bulunmakta¬dır. Sistemin kütle mer¬kezi hangi bölgededir.

A) l B) II
C) III D) IV E) V

6.) Ağırlığı ihmal edi¬len çubuk şekildeki gibi dengededir. F kuvveti Pnin kaç katıdır?
A) 3 P B)2P C)3/2P D) 2/3P E)P

7.) Şekildeki çubuk ve makara ağırlıksızdır. Sistem dengede olduğuna göre P/F oranı kaçtır?
A) 3 B) 2 C) 1/2 D) 1/3 E) 6

8.) Şekildeki AB çubu¬ğunun yatay olarak dengede kalması için nereden asılması ge¬rekir?
(Çubuk ağırlıksız.)

A) KL arasından B) Lden C) LM arasından D) Mden E) MN arasından

9.) Aynı metal levhadan kesilmiş şekildeki gibi bir kare ile üçgen, M noktasından lehimle¬niyor. Oluşan yeni şeklin ağırlık merke¬zi nerededir?

A) Kda B) KL arasında C) Lde
D) LM arasında E) Mde

10.) Şekildeki sistem dengede olup çu¬buk homojen ve 200 N ağırlığında olduğuna göre T1 ve T2 gerilme kuvvetleri kaç newtondur?

A) T1 = 100 B) T1=50 C) T1 = 45
T2 = 100 T2=150 T2 = 165
D) T1 =120 E) T1 = 150
T2 = 80 T2= 50

11.) Ağırlığı G, genişliği 2a, yüksekliği 4a olan dik dörtgenler prizması şek¬lindeki bir cisme şekilde görüldüğü gibi bir F kuv¬veti etkimektedir. Prizma¬yı devirebilecek F kuvveti en az kaç G dir?
A) 4 B) 2 C) 1 D) 1/4 E) 1/2

12.) Yatay denge hali Şekil-l de gösterilen homojen ol¬mayan çubuğun ağırlığı G dir. Destek Şekil-ll de¬ki gibi kaydırıldığında el kantarı kaç G göste¬rir?

A) G B) G/2 C) G/3 D) G/4 E) G/5

13.) Şekil-l deki ince türdeş metalden yapılmış eşke¬nar üçgen levha, Şekil-ll deki gibi, PR boyunca kendi üzerine katlanıyor. Yeni şeklin ağırlık mer¬kezi nerede bulunur? (ON=NM=MA ve K noktası PBA üçgeninin, L noktası ise RAC üçgeninin ağırlık merkezidir.)

A) N noktasında B) N-M arasında
C) M noktasında D) K-L arasında
E) M-A arasında

14.) Şekil -l de görülen türdeş kare levhanın 1/4 lik kısmı kesilerek Şekil-ll deki gibi yapıştırılıyor. Ye¬ni oluşan sistemin ağırlık merkezi nerededir?

A) K da B) K-L arası C) L de
D) N de E) L-M arası


15.) Ağırlığı ihmal edi¬len şekildeki çubuk dengededir. Des¬teğin gösterdiği tepki kaç N dur?

A) 100 B) 75 C) 25 D) 90 E) 10

16.) Adamın ağırlığı P, tabla¬nın ağırlığı W ve sistem şe¬kildeki gibi dengede ise, ipteki gerilmeyi veren ifa¬de aşağıdakilerden han¬gisidir?

A) P+W B) W-P C) (W-P)/2
D) 2(P+W) E) (P+W)/2

17.) A, L, M ve B nok¬talarına şekildeki gibi yükler asılmış olan çubuk, hangi noktasından ası¬lırsa yatay olarak dengede kalır?

A) K da B) KL arasında C) L de
D) LM arasında E) Mde

18.) Şekildeki P yükü F ağırlığı ile dengede tutulmaktadır. T destek tepkisi, P yükü ve F ağırlığı, büyükten küçüğe doğru sıralandığın¬da hangisi doğru olur? (Çubuk ve makaralar ağırlıksızdır.)

A) T > P = F B) T > P > F C) P> T>F
D) P > F > T E) T = P> F

19.) Aynı düzlemde bu¬
lunan ve şekilde gö¬
rülen 2m, m ve m küt¬lelerinin kütle
merkezi hangi bölge¬ dedir?

A) l B) II C) III D) IV E) V

20.) Homojen ve ağırlığı 2P olan bir çubuk şekilde görüldüğü gibi dengelenmiştir. İpteki T gerilmesi P nin kaç katıdır? (Sin 30 = 0,50; Cos 30 = 0,86)

A) 3/5 B) 5/8 C) 1/2
D) 1/8 E) 1

21.) Herbirinin ağırlığı P olan boyları eşit KL ve LM homojen çubukları şekil¬deki gibi L noktasında birbirlerine perçinlenmiş-lerdir. LM çubuğu orta¬sından bir iple duvara bağlanmış ve ona 0,6 P ağırlığında bir cisim asıl¬mıştır; KL çubuğunun ortasına ise P ağırlığında bir cisim asılmıştır. İpteki T gerilmesi nedir?
(Sin 37 =Cos 53 = 0,6; Cos 37 = Sin 53 = 0,8ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1.
Şekildeki daire ve üçgen levhaların yapıldığı maddele¬rin yoğunlukları sı¬rasıyla d1 ve d2 dir. Sistemin ağırlık merkezi LM nin tam ortası
olduğuna göre, d1 / d2 oranı kaçtır?
( = 3 ; IKLI = ILMI = IMNI = INPI, daire ve üçgen levha eşit kalınlıktadır.)
A) 1 B) 1 / 2 C) 1 / 3 D) 2 E) 2 / 3
Çözüm
Levhaların kalın¬lıkları eşit olduğu¬na göre, alanları ile, yoğunlukları¬nın çarpımı ağır¬lık kuvvetleriyle orantılıdır. Bunla¬rı ağırlık olarak alabiliriz.
Gdaire = r² . d1 = 3d1
Güçgen = (2r . 3r) :2 . d2
= 3r2 . d2 = 3d2
Paralel kuvvetlerin bileşkesinin uygulama nok¬tası ağırlık merkezi olduğundan ve bu nokta LM nin tam ortası olarak verildiğinden;
3dı . 3r / 2 = 3d2 . r/2
3d1 = d2
d1/d2 = 1 /3 Cevap C


2.
Şekildeki kare bölmeli homojen levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır.
K ve L parçaları çıkarıl¬dığında sistemin ağır¬lık merkezinin yine O noktası olabilmesi için numaralı parçalardan hangileri çıkartılmalı¬dır?
A)1ve2 B)1ve3 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4 E) 3 ve 4
Çözüm
Çıkartılan K ve L par¬çaları O dan geçen x eksenine göre simet¬riktir. Fakat y ekseni¬ne göre simetrik ol¬madığından ağırlık merkezi sol tarafa doğru kayar.
Ağırlık merkezinin yi¬ne O noktasında olması için. y ekseninin solundaki parçalardan x eksenine göre simetrik ve aynı zamanda da çıkarılan parçalara göre simetrik olan iki parça çıkarılmalıdır. Bu parçalar 2 ve 4 no.lu parça¬lardır. Bu dört parça çıkarıldıktan sonra geriye kalan şeklin ağırlık merkezinin yine O noktası olduğu görülür.
Cevap D

3.
Şekilde gösterilen tür¬deş ve homojen tel hangi noktalar arasın¬da asıldığında denge¬de kalır?
A) R den B) P den C) P-R arasından
D) S den E) R-S arasından


Çözüm
Sistem ağırlık merkezin¬den aşılırsa, şekilde gö¬rüldüğü gibi dengede ka¬lır. Şekil incelendiğinde, sağ taraftaki iki yatay 2 düşey telden oluşan 4 bi¬rimlik telin ağırlık merke¬zi S noktasıdır. Diğer, 2 birimlik yatay telin ağırlık merkezi ise R den geçer. Düşey konumda bulunan 3 birimlik telin ağırlık kuvveti ise P den geçer. Bu paralel kuvvetlerin bi¬leşkesinin uygulama noktası R - S arasında olacaktır. O halde sis¬tem R - S arasından aşılırsa, şekildeki gibi dengede kalır.
Cevap E


4.

Şekildeki düzgün ve türdeş karenin x par¬çası kesilerek Şekil-ll deki duruma getirildi¬ğinde, yeni şeklin ağırlık merkezi nerede Olur?
(IPKI = IKLI = ILOI; IOMI = IONI = INRI)
A) K de B) L de C) L-M arasında D) N de E) L-M arasında

Çözüm
Şekil - II deki levhayı üçgen ve kare levha olmak üzere iki parça olarak düşünebiliriz. Üçgen levhanın ağırlık merkezi L nok¬tası, kare levhanınki ise M noktasıdır. Bu¬na göre, sistemin ağırlık merkezi mutla¬ka L - M arasında olmak zorundadır.Cevap C5.
Şekildeki düzgün ge¬ometrik yapılı türdeş levha nereden iple tavana aşılırsa, şe¬kildeki düşey ko¬numda dengede ka¬lır?

A) KL arasından B) LM arasından C) M den
D) MN arasından E) NP arasından

Çözüm
Şekildeki gibi dengede kalabilmesi için, asıldığı ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçecektir. Şekilde görüldüğü gibi şekli üç parçaya ayırabiliriz. Ortadaki 6 birimlik parçanın ağırlık merkezinin uzantısı M’den geçiyor. Diğer iki parçanın ağırlıklarının momentini M’den geçen eksene göre alırsak, G3 tarafına doğru kayacaktır. Yani sistemi M – M arasından asarsak şekildeki gibi dengede kalır.

Cevap D

6.
Şekildeki sistem F kuvvetiyle dengeye getirilmiştir.
Makaralar özdeş olduğuna gö¬re her bir makaranın ağırlığı kaç P dır? (Sürtünmeler önemsiz)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6Çözüm
İp sürtünmeleri önemsiz ise, aynı ipin bütün noktalarında aynı gerilme kuvvetleri oluşur. Buna göre 2P yükünü denge¬lenen ipteki gerilme F dir.
F = 2Pdir.
Hareketli makaranın ağırlı¬ğı ile P yükünün toplamı 2F kuvveti tarafından dengelenmiştir.
Fy = O dan
F+F=P+Pm
2F = P + Pm
2.2P = P +Pm
Pm = 3Pdir.
Cevap C

7.
Her makaranın ağırlığı P olduğuna göre, F kuvveti kaç P dir? (ip sürtünmeleri önemsizdir.)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

Çözüm
İp sürtünmeleri önemsiz olduğuna göre, F kuvvetinin uygulandığı ipin her noktasında, F kadar geril¬me kuvveti vardır. Üç makara ağırlığı ve P yükü ile birlikte top¬lam 4P yükü, F kuvvetleri ile den¬gelenmiştir.
4F = 4P den
F=P dir.
Cevap A

8.
Şekildeki homojen çubuğun ağırlığı G, ağırlı¬ğı önemsiz makaraya bağlı cismin ağırlığı G2 ve eğik düzlemdekinin ise G3 tür.
GI, G2 ve G3 ağırlıklarının büyüklükleri ara¬sındaki ilişkisi nedir?
(sin 30° = 0,5; sürtünmeler önemsiz)

A) G1 > G2 > G3 B) G2 > G1 > G3
C) G3 > G! > G2 D) Gİ > G2 = G3
E)G1=G3>G2
Çözüm
G2 yükünün asıldığı makaradan geçen ipteki gerilme kuvvetleri dir. Buna göre şekilde - 2 moment ve iş prensibini uygulayalım. Desteğe göre moment alınırsa
G1 = . 3
G1 = dir.
Eğik düzlemde iş prensibinden,
. 2h = G3 . h
G2 = G3 dür.
Buna göre, ağırlıklar arasında, G1 > G2 = G3 İlişkisi vardır.
Cevap D
9.
Şekildeki düzenekte K cismi ile X ve Y makaralarının ağırlıkları eşit ve P kadardır. Sistem dengede olduğuna göre, F kuvveti;
I. P kadardır.
II. K cisminin ağırlığının katıdır.
III. Sıfırdır.
Yargılarından hangileri doğru olabilir?(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yalnız l B) l ve II C) II ve III D) l ve III E) l, II ve III

Çözüm
İp sürtünmeleri önemsiz oldu¬ğuna göre, aynı ipte aynı geril¬me kuvvetleri oluşur. Şekildeki sistem dengede olduğundan,
2x + F = 2P dir.
Hareketli makaranın çevresin¬den geçen ipteki gerilme kuvvetlerinin alacağı değerlere gö¬re, F kuvveti 2P ile O arasında değerler alabilir.
Eğer x = O ise, F = 2P olur.
x = P ise F = O olur.
Buna göre, F kuvveti belirtilen değerlerin hep¬sini alabilir.
Cevap E

10.
Eğik düzlem üze¬rindeki P1 ve P 2 blokları şekildeki gibi dengededir.
= olduğuna göre, P2 kaç N dur?
(Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)
A)1 B) 2 C) 4 D) 14 E) 32

Çözüm
Sistem dengede olduğuna göre, ha¬reketli makaradan geçen ipteki gerilme kuvvetleri P1 yükünün ağırlığına eşittir. P2 cismine bağlı ipteki gerilme kuvveti ise F = 8 N olur.
İş prensibinden,
P2 . h = F . S P2 . 1 = 8 . 4 P2 = 32 N dur.
Cevap E
Misafir
6 Ocak 2012 09:03   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Ya Nolur Acil Bi Makara iLe Soru 1 Tane Nolue
Msn Sad
6 Ocak 2012 09:16   |   Mesaj #9   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Soru
2fiz4snav
Çözüm
2cevapfiz4snav
Misafir
6 Aralık 2012 17:59   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kaldıraç ne dir ? ne işe yara ? onlar hakkında bilgi verirmisiniz öhretmenımmız oyle istedi. D)
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç