Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 48.317|Cevap: 14|Güncelleme: 19 Nisan 2015

Türemiş kelime nedir, örnek verir misiniz?

Misafir
25 Kasım 2011 20:59   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Türemiş kelime nedir, örnek verir misiniz?
EN İYİ CEVABI _AERYU_ verdi
Göz-lük-çü
Kalem- lik
Şeker- lik
Sponsorlu Bağlantılar
Erdem- li
Ev-li
Simit-çi
Kitap-lık
Siz- ce
Türk- çe
Baş- la
Sat- ıcı
Kazan -ç
Sil- gi
Diğer Konular:
Misafir
24 Ekim 2012 14:42   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Turemis kelime

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

Kök + yapım eki = Türemiş Kelime


Kalem + lik = Kalemlik

Türkçede ekler ikiye ayrılır:
1. Yapım Ekleri: Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir.

Dilimizde çeşitli yapım ekleri vardır: -lik, -li, -ci, -cik, -sız, -şer, -cık, -im, -ma, -iş, -si, -gen, -tı, -giç, -gın...

Bu ekler ses uyumuna göre kelimelere eklenirler.
mimar - mimar_lık, göz - göz_lük, duvar - duvar_cı

2. Çekim Ekleri: Eklendikleri kelimeleri çekimli hale getiren, yani yeni anlamda kelime türetmeyen eklere ÇEKİM EKLERİ denir. Çekim ekleri kelimelerden yeni kelime türetmezler.

ders + ler + i + miz + de = derslerimizde
kaldır + dı = kaldırdı

Türemiş Kelime Örnekleri:
Sucu (isim + yapım eki)
Güzellik (sıfat + yapım eki)
Geliş (fiil + yapım eki)
Benlik (zamir + yapım eki)
Çokluk (zarf + yapım eki)

Bir soruda birçok türemiş kelime verilip farklı olan soruluyorsa, türemiş kelimenin köküne bakılır ve hangi tür kökten türemiş olduğu tespit edilir.

Örnek: Geliş - Bakış - Bilgi - Gözcü arasında farklı olan "gözcü" sözcüğüdür, çünkü diğerleri fiilden, "gözcü" ise isimden türemiştir.
Kök ile türemiş sözcük arasında mutlaka anlam ilişkisi bulunmalıdır.

Örneğin, "sucuk" kelimesi basit bir kelimedir, çünkü su + cuk olamaz, yani "su" ile "cuk" arasında anlam ilişkisi yoktur.

Türemiş kelime mutlaka bir adet yapım eki ile oluşmak zorunda değildir. Kök kelime birden çok yapım eki alabilir. Türemiş sözcük çekim eki alacaksa, çekim eki yapım ekinden sonra gelir.

Örnek: "Koş + u + cu + lar" sözcüğü 2 yapım, 1 çekim eki olmak
Kök Y.E.Y.E .Ç.E. üzere toplam 3 ek almıştır.
"Gör + üş + me + z + mi + y + di + niz"
kip eki Ç.E.
şahıs eki Ç.E.
kip eki Ç.E.
kaynaştırma harfi
soru eki Ç.E.
KökY.E. Olumsuzluk eki
Ç.E.
sözcüğü 1 yapım eki, 5 çekim eki almıştır.

Not: Dilimize yabancı dillerden gelen sözcükler, geldikleri dilde türemiş de olsalar, basit sözcükler sayılmalıdır.
* Faaliyet, televizyon, mesuliyet, fotoğraf...

Ancak, bu tür sözcükler Türkçe yapım ekleri alıp türemişlerse birer türemiş sözcük sayılırlar.
* Televizyoncu, mesuliyetli, fotoğrafçı...

Türemiş Kelime Örnekleri:
şarkıcı (şarkı–cı)
soygun (soy–gun)
örtülü (ört–ü–lü)
görüştür– (gör–üş–tür–)
sızla– (sızı–la–)
sessizlik (ses–siz–lik)
kırılgan (kır–ıl–gan)
Türkçe (Türk–çe)
kulaklık (kul–ak–lık)
susa– (su–sa–)
şakalaş– (şaka–laş–)
çınlat– (çın–la–t–)
Misafir
28 Kasım 2013 19:14   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
cümle
bizim evde çiçeklik var
evde
15 Aralık 2013 19:50   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
evde türemiş kelimemi
Misafir
19 Aralık 2013 18:57   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
türemiş kelimeler nasıl ?
Sponsorlu Bağlantılar
gamzem
4 Ocak 2014 14:01   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yapım ekinden sonra gelir
Misafir
7 Ocak 2014 16:28   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
SAR-GI=SARGI OLMAZMI
damla
20 Nisan 2014 08:51   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
tuz+luk=tuzluk kitap+lık=kitaplık çöp+çü=çöpçü göz+cü=gözcü diş+çi=dişçi su+luk=suluk simit+çi=simitçi şeker+lik=şekerlik ev+li=evli kalem+lik=kalemlik göz+lük=gözlük teşekkürlerinizi bekliyorum şimdiden rica ederim canlarım bn örnklri vrdm cmllri de siz bln artk
duygu
23 Ekim 2014 19:43   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
basit ve birleşik kelimelere örnekler verin arkadaşlar !!!
Oğuzhan
18 Kasım 2014 23:00   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Türemiş Kelime: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydana gele yeni kelimelere (TÜREMİŞ KELİME) denir. Kelimeler sonlarına bazı ekler alarak deişik biçimlerde cümlede kullanılır. Örnek:Tuz+luk Çöp+çü Kitap+lık Not: Kök+Yapım Eki= Türemiş Kelime
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç