Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 11.816|Cevap: 10|Güncelleme: 11 Şubat 2016

Köktürk Devleti dönemine ait kitabelerin genel adı nedir?

Misafir
19 Aralık 2011 18:53   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
lütfen cevap yazın
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
Misafir
31 Ocak 2012 16:48   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
galiba büyük bir ihtimalle (:orhunMsn Happybulmaca çözüyordum 2.harfi r 5.harfi n idi ama bilmiyorum yinede yanlış çıkabilir
Sponsorlu Bağlantılar
2 Şubat 2012 06:12   |   Mesaj #3   |   
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Göktürk Kitabeleri
Tonyukuk Anıtı
720 yılında Göktürk devleti veziri Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabede Tonyukukvirgs anılarını ve dönemin tarihini anlatmıştır. Anlatımdavirgs atasözlerine bolca yer verilmiştir.
Kültigin Anıtı
732 yılında dikilen anıt Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır. Anıtta Kültigin’in ölümü ve yas töreni anlatılmıştır.
Bilge Kağan Anıtı
735 tarihini taşır. Bilge Kağan’ın yiğitlikleri ve Türk milletine iletmek istediği mesajlar anıtın içeriğini oluşturur. Bu anıt da Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özellikleri
Ø Türklerin ilk yazılı eseridir.
Ø Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.
Ø Söylev türünde yazılmıştır.
Ø Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır.
Ø Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir.
Ø Hem dinî hem de din dışı konular işlenmiştir.
Ø Tarihvirgs coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir.
Ø Türk tarihinivirgs toplumun yaşam biçiminivirgs dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.
Ø Kitabelerde idarecilerin ve sultanların halkı aydınlatmasıvirgs yaptıklarının hesabını halka vermesi söz konusudur.
Ø Kitabeleri Strahlenberg bulmuşvirgs 1893’te Wilhelm Thomsen okumuştur.
Ø Bir yüzleri Göktürk alfabesiylevirgs diğer yüzleri Çince yazılmıştır.

Göktürk kitabeleri
Göktürk kitabelerivirgs Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır. Moğolistan'ın kuzeyindevirgs Baykal gölününü güneyindevirgs Orhun ırmağı vadisindeki Koşo Saydam gölü yakınlarındadır. Bu yazıtlardan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıvirgs Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irmağı civarında; Bilge Tonyukuk yazıtları isevirgs Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km uzaktavirgs Tola Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesindedir. Bilge Tonyukuk yazıtlarınınvirgs (Orhun Irmağı civarında olmamasına rağmen)virgs Orhun yazıtlarıyla birlikte düşünülmesivirgs anılması Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile aynı döneme ait olması ve aynı konuları içermesindendir. Yazıtlar Türk dilivirgs tarihivirgs edebiyatıvirgs sanatıvirgs töresi hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Türk ve Türkçe adıvirgs ilk kez Doğu Göktürkler dönemine ait bu yazıtlarda geçmektedir.Yazıtların üçü çok önemlidir. İki taştan oluşan Tonyukuk 716virgs Köl Tigin (Kültigin) 732virgs Bilge Kağan 735 yılında dikilmiştir. Köl Tigin yazıtıvirgs Bilge Kağan'ın ağzından yazılmıştır. Kültiginvirgs Bilge Kağan'ın kardeşivirgs buyrukçu ihtiyar Tonyukuk ise veziridir. Anıtların olduğu yerde yalnızca dikilitaşlar değilvirgs yüzlerce heykelvirgs balbalvirgs şehir harabelerivirgs taş yollarvirgs su kanallarıvirgs koç ve kaplumbağa heykellerivirgs sunak taşları bulunmuştur. Orhun Abideleri'ni ilk kez 1889 yılında Rus tarihçi Yardintsev bulmuştur. 1890'da bir Fin heyetivirgs 1891'de de bir Rus heyeti burada incelemelerde bulunmuştur. Bu heyetler yazıları çözememişlerdir. Fakat 1893 yılında Danimarkalı bilgin Vilhelm Thomsenvirgs 38 harfli alfabeyi çözerek yazıtları okumayı başarmıştır. Alfabenin dördü seslivirgs dördü sessiz harften oluşur. Yazıda harfler birbirine birleştirilmezvirgs kelimeler de birbirlerinden iki nokta üstüste konularak ayrılır. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya yazılır. Orhun abidelerinde yazılar yukarıdan aşağıya yazılmış ve sağdan sola doğru istiflenmiştir.


690 yıllarında büyük taşlar üzerine yazılan bu kitabeler tarihte Türklerin yazıyı ilk kez kullandıkları olaydır. Daha önceye ait Türklere ait yazı henüz bulunamamıştır. Daha sonra Uygurlarda yazının yaygınlaşması Türklerin ilk uygarlığı olarak değerlendiriliyor.
Büyük Hun Devleti dediğimiz devletin adının dahi yazı olmadığından ne olduğu bilinmiyor. Yani kurdukları devletin kendilerine ait adı neydivirgs Türkçesi bilinmiyor. Sadece Çinlilerin çince olarak onlara söyledikleri Hiung-Nu ismi dünya tarihine girmiştir. Biz ise MS 4. yüzyılda kurulan bu devlete Hun diyoruz.
Yazı tarih için çok önemlidir. Dolayısı ile Göktürk kitabeleri de tarihimize ait ilk yazılı kanıtı olduğundan çok önemlidir.

Göktürk kitabeleri
Göktürk kitabelerivirgs Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır. Moğolistan'ın kuzeyindevirgs Baykal gölününü güneyindevirgs Orhun ırmağı vadisindeki Koşo Saydam gölü yakınlarındadır. Bu yazıtlardan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıvirgs Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irmağı civarında; Bilge Tonyukuk yazıtları isevirgs Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km uzaktavirgs Tola Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesindedir. Bilge Tonyukuk yazıtlarınınvirgs (Orhun Irmağı civarında olmamasına rağmen)virgs Orhun yazıtlarıyla birlikte düşünülmesivirgs anılması Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile aynı döneme ait olması ve aynı konuları içermesindendir. Yazıtlar Türk dilivirgs tarihivirgs edebiyatıvirgs sanatıvirgs töresi hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Türk ve Türkçe adıvirgs ilk kez Doğu Göktürkler dönemine ait bu yazıtlarda geçmektedir.Yazıtların üçü çok önemlidir. İki taştan oluşan Tonyukuk 716virgs Köl Tigin (Kültigin) 732virgs Bilge Kağan 735 yılında dikilmiştir. Köl Tigin yazıtıvirgs Bilge Kağan'ın ağzından yazılmıştır. Kültiginvirgs Bilge Kağan'ın kardeşivirgs buyrukçu ihtiyar Tonyukuk ise veziridir. Anıtların olduğu yerde yalnızca dikilitaşlar değilvirgs yüzlerce heykelvirgs balbalvirgs şehir harabelerivirgs taş yollarvirgs su kanallarıvirgs koç ve kaplumbağa heykellerivirgs sunak taşları bulunmuştur. Orhun Abideleri'ni ilk kez 1889 yılında Rus tarihçi Yardintsev bulmuştur. 1890'da bir Fin heyetivirgs 1891'de de bir Rus heyeti burada incelemelerde bulunmuştur. Bu heyetler yazıları çözememişlerdir. Fakat 1893 yılında Danimarkalı bilgin Vilhelm Thomsenvirgs 38 harfli alfabeyi çözerek yazıtları okumayı başarmıştır. Alfabenin dördü seslivirgs dördü sessiz harften oluşur. Yazıda harfler birbirine birleştirilmezvirgs kelimeler de birbirlerinden iki nokta üstüste konularak ayrılır. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya yazılır. Orhun abidelerinde yazılar yukarıdan aşağıya yazılmış ve sağdan sola doğru istiflenmiştir.

Orhun (Göktürk) Abideleri'ni ilk kez 1889 yılında Rus tarihçi Yardintsev bulmuştur.
Strahlenberg'in bulduğu Kırgızlara ait Yenisey Taşları olupvirgs Orhun Yazıtları Rus bilgini Yadrintsev tarafından bulunmuştur.

İlk olarak Rus çarı I. Petro'nun emriyle Sibirya bitki örtüsünü incelemek için görevlendirilen bitki bilimci Messerschmidt ve kendisine rehber olarak verilen İsveçli tutsak subay Strahlenbergvirgs 1721 yılında Yenisey Vadisi'nde bu yazı (Göktürk yazısı) ile yazılmış Kırgızlara ait mezar taşlarını içeren Yenisey Yazıtları'ndan bir tanesini keşfetti. Bir yıl sonra tutsaklığı son bulan Strahlenberg İsveç'e dönüşünde bu inceleme ile ilgili izlenimlerini kitap haline getirip Stockholm'de yayınladı. Böylece Orhun yazısı bilim dünyasının dikkatini çekmiş oldu. Orhun Yazıtları'ndan iki yüzyıl öncesine ait Yenisey Yazıtları'nın tamamına yakını bu süreçte ortaya çıkarıldı.
Nihayet 1889 yılında Rus bilgini Yadrintsevvirgs sonradan Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtları olduğu anlaşılan Orhun Yazıtları'nı bulmuşvirgs bunun üzerine 1890 yılında Heikel başkanlığında bir Fin heyetivirgs bir yıl sonra da ünlü Türkolog Radloff'un başkanlığında bir Rus heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştur. Rus ve Fin heyetlerivirgs anıtların fotoğraflarını alarak kitap halinde yayımlamışlar; bu yayınlar sayesinde yazıtların okunması süreci hız kazanmıştır. Sonunda Danimarkalı dil bilimci Thomsen 1893 yılında Orhun yazısını çözmeyi başarmıştır


kaynak
Göktürk Kitabeleri nedir? Göktürk Kitabeleri Neye Denir? Göktürk Kitabeleri Hakkında
Misafir
27 Kasım 2012 18:32   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
evet dogru berde bilgi yarışmasına katıldıgımda bana bu soruyu sordular ve bende bıldim bu yüzden bu soru sayesinde 1. odum bu soru eskiden 6. sınıf çalışma kitabında vardı bulmacada
misafir
10 Şubat 2013 14:37   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
evet evet benim de ders kitabımda var. 5 harfli son harfi N ayrıca kök türk devletinden sonra orta asya ya hakim olan türk devleti neydi???
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
26 Şubat 2013 20:49   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
köktürklerden sonraki devlet UYGUR
Misafir
12 Aralık 2013 19:58   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Arkadaşlar cevap orhun bu kadar basit
cac%u0131k
18 Ocak 2014 23:09   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
arkadşlar bn altiya gidiom ve bulmacadaym sole 1 su 2 su diye atsnız yapamiom odev pztesiye acilll!!!!!!!!
Misafir
16 Kasım 2014 18:32   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kök türk dönemine ait kitabelerin adı
Misafir
10 Şubat 2016 19:33   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
1 asya 2 uygar
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç