Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 19.312|Cevap: 5|Güncelleme: 6 Mart 2013

Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğu ve batıdaki gelişmeler nelerdir?

9 Nisan 2012 16:30   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kanuni döneminde dogudaki ve batıdaki gelismeler
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
9 Nisan 2012 16:36   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bilgilendire bilirmisiniz ?
mcfelaketazrail
9 Nisan 2012 16:46   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ
A)- İÇ İSYANLAR:

1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz'un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.

2)- AHMET PAŞA İSYANI: Kanuni tarafından Mısır'a vali olarak gönderilen Ahmet Paşa ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.
NOT: Bu iki isyan Memlük Devletini yeniden kurmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

3)- BABA ZÜNNUN İSYANI: Yozgat'da arazi meselesinden çıkmış gibi gösterilen bir Şii ayaklanmasıdır

. 4)- KALENDEROĞLU İSYANI: Konya'da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu tarafından çıkarılmış bir şii ayaklanmasıdır.

B)- AVRUPA İLE İLİŞKİLER (MACAR,AVUSTURYA,ALMANYA)

1)- BELGRAT'IN ALINMASI(1521): Macarlar'dan Belgrat'ın alınmasıyla Orta Avrupa'nın kapıları Osmanlılar'a açıldı.

2)- RODOS ADASININ FETHİ(1522): Rodos Sain Jean Şövalyelerinin elinde buluyordu. Şövalyeler Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Bu adanın alınmasıyla bu tehdit ortadan kalktı.

3)- MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI(1526):
AÇIKLAMA: Bu sırada Avrupa'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu(Alman İmp.) ve başında da ŞARLKEN bulunmaktaydı. Şarlken Avrupa birliğini sağlamak amacıyla İspanya'yı ele geçirmiş, Fransa Kralı Fransuva'yı esir almıştı. Fransuva'nın annesinin isteği üzerine, Kanuni Fransa'ya destek olmak için II. Macaristan seferine çıktı ve Macarları Mohaç ovasında yendi. Mohaç Meydan Savaşı: Macar ordusuyla yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. (1526)
Önemi: Bu zaferle Macaristan Osmanlı devletine bağlandı.
NOT: Kanuni Macaristan'ı Osmanlı topraklarına katmamış, himaye altına almıştır. Bunun nedeni Osmanlıların Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında bir tampon bölge oluşturmak istemesidir.

4)- I. VİYANA KUŞATMASI(1529):
Bu sırada Avusturya'nın başında Şarlken'in kardeşi FERDİNAND bulunmaktaydı. Ferdinand Osmanlı
himayesindeki Macaristan'a saldırınca Kanuni Sultan Süleyman harekete geçerek Viyana'yı kuşattı.
Ancak;
a)- Kış mevsiminin yaklaşması,
b)- Ağır topların getirilmeyişi,
c)- Erzağın yetersiz oluşu... gibi sebeplerle kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a geri döndü.

5)- ALMANYA SEFERİ(1532)
Sebebi: Avusturya Kralı Ferdinand'ın Kanuni'nin İstanbul'a geri dönmesinden sonra tekrar Macaristan'a saldırması.
Sefer: Kanuni Ferdinand ve Şarlkenle bir meydan savaşı yapmak umuduyla Almanya içlerine kadar ilerledi. Ancak Şarlken ve Ferdinand karşısına çıkma cesareti gösteremeyince İstanbul'a döndü.

İSTANBUL ANTLAŞMASI(1533):
Ferdinand'ın barış isteği üzerine İLK Osmanlı-Avusturya Antlaşması İstanbul'da imzalandı(1533).
Maddeleri:
1- Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacak.
2- Avusturya elinde tuttuğu Macar toprakları için Osmanlılar'a vergi verecek.
Önemi: Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğünün bir kanıtıdır.

NOT: Bu üstünlük 1606 yılında yine Osmanlı Devleti ve Avusturya arasunda imzalanacak olan ZİTVATOROK
antlaşmasıyla sona erecektir.

6)- OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE KAPİTÜLASYONLAR (1535)
İlk Osmanlı-Fransız ilişkisi Fransa kralı I. Fransuva'nın Almanya İmparatoru (Kutsal Roma Germen) Şarlken ile yaptığı savaşta esir düşmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Fransuva'nın annesi dönemin en güçlü devleti Osmanlı Devletinden yardım istemişti(1525). Bunun üzerine Kanuni Macaristan seferine çıkarak Mohaç'da Macarları yenmiş, sonrada Avusturya ve Almanya seferlerine çıkmıştı. Kapitülasyonlar: Ticaret,hukuk, gümrük gibi alanlarda devletlerin birbirlerine tanıdıkları imtiyazlardır.
Kanuni Sultan Süleyman 1535'de Fransızlar'la KAPİTÜLASYON antlaşması imzalamıştır.
KAPİTÜLASYONLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1)- İlk ticari ayrıcalıklar Fatih döneminde Venediklilere verilmiştir.
2)- Kanuni'nin Fransızlarla kapitülasyon antlaşması yapmasının nedeni, Şarlken'e karşı Fransa'yı güçlü
kılarak, Avrupa hırıstiyan birliğinin oluşmasını önlemekti.
3)- Bu antlaşma süresiz değildi. İki hükümdarın yaşadığı dönemde geçerli olacaktı. Ancak Kanuni'nin
ölümünden sonra Fransızlar'ın isteğiyle 5 kez yenilenmiş ve I. Mahmut döneminde 1740'da sürekli
hale getirilmiştir.
4)- Devletin gücünü koruduğu dönemlerde önemli bir sorun yaratmayan kapitülasyonlar, devletin gücünün
azalmasına paralel olarak ve Avrupa'da sanayinin gelişmesiyle önemli bir sorun olmuştur.
5)- Başlangıçta sadece Fransızlar'a verilen bu haklar genişletilerek, diğer Avrupa devletlerine de
verilmiştir.
6)- 1923 Lozan Antlaşmasıyla Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.

C)- DENİZLERDE GELİŞMELER:

1)- RODOS ADASININ FETHİ(1522): Rodos Sain Jean Şövalyelerinin elinde buluyordu. Şövalyeler
Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Bu adanın alınmasıyla bu tehdit
ortadan kalktı.

2)- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN OSMANLI HİZMETİNE GİRMESİ :
Barbaros Akdeniz'de faaliyet gösteren bir Türk korsanı idi. Kuzey Afrika'da başarılar kazanmış
ve Osmanlılardan aldığı destek kuvvetlerle CEZAYİR'e sahip olmuştu. Osmanlı Donanması, kara ordusu
kadar güçlü değildi. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman Barbaros'u Osmanlı Hizmetine girmeye çağırdı.
Barbaros'un bu teklifi kabul etmesiyle Osmanlı donanması güçlenirken, Cezayir de Osmanlı
topraklarına katılmış oldu.

3)- PREVEZE DENİZ SAVAŞI(1538):
Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla, Andrea Dorya komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılan bu deniz savaşını Osmanlı Devleti kazandı.
Önemi: Preveze deniz zaferiyle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği kesinlik kazanmış, Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

4)- NİCE(NİS) KUŞATMASI: Bu arada Fransa ile Şarlken arasında savaşlar devam ediyordu. Barbaros Fransa'ya yardım amacıyla Fransız donanmasıyla birleşerek Nis'i kuşattı ve kaleyi ele geçirdi.

5)- TRABLUSGARP'IN ALINMASI(1551): Sinan Paşa ve Turgut Reis 1551 yılında Malta Şövalyelerinin elindeki Trablusgarp'ı aldı.

6)- CERBE DENİZ SAVAŞI (1559): Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile Turgut Reis ve Piyale
Paşa'nın komutalarındaki Osmanlı kuvvetleri arasındaki bu deniz savaşını Osmanlılar kazandı.
Önemi: Bu zaferle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği pekişti.
6 Mart 2013 13:24   |   Mesaj #4   |   
bekirr - avatarı
VIP VIP Üye
Zünnun İsyanı Kısa bir bakış:

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bozok'ta (Yozgat) devletin arazi tespit ve vergilendirme işlemleri sırasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu 1526 yılında çıkan isyanın adı Baba Zünnun İsyanı'dır. İsyan zorlukla bastırılmış ve aynı yıl Baba Zünnun öldürülmüştür.
Baba Zünnun Yozgat bölgesi Sülünoğlu ve Hisarbeğlü Türkmen oymaklarının dinî lideridir. Doğum tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. (Zünnun Yunus peygamberin lakabıdır. Arapça "iri balık sahibi" anlamına gelmektedir.)

Kayanak:Bilinmiyen Tarih
IrResistibLe
6 Mart 2013 16:02   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Yavuz Sultan Selim ölünce yerine tek oğlu Süleyman geçti. I.Süleyman, yaptığı kanunlar ve kanunlara uymadaki titizlikle Kanuni ünvanını aldı. Avrupalılar Kanuniyi ; "Muhteşem Süleyman" olarak adlandırdılar. Kanuni zamanında Osmanlı Devleti en geniş sınırlara ulaştı. Aynı zamanda kültür ve medeniyet alanında en parlak dönem yaşandı. Kanuni'nin saltanatının ilk yıllarında ülkede iç isyanlar çıktı. Anadolu, Suriye ve Mısır'da çıkan bu isyanlar kısa sürede bastırıldı.
A. Batıda Gelişmeler

Sponsorlu Bağlantılar
1.Belgrat'ın fethi
Macarlar verdikleri vergiyi ödemedikleri gibi Osmanlı elçisini öldürdüler. Bunun üzerine Kanuni ilk seferini Belgrat üzerine yaptı. Fatih tarafından kuşatılan ancak alınamayan Belgrat'ı fethetti.(1521) Belgrat'ın alınmasıyla Türklere Orta Avrupa yolu açıldı. Şehir bu tarihden sonra Osmanlıların Avrupa'daki önemli üslerinden biri oldu.

2.Mohaç Meydan Savaşı
Osmanlı-Macar ilişkileri gerginleşti. Bu sırada Avrupa'da V.Şarl(Şarlken) çok güçlenmişti. Alman imparatoru Şarlken Avrupa'nın büyük kısmına sahipti. Fransa kralı ile yaptığı savaşı kazanmış ve I.Fransuva'yı esir almıştı. Fransa kralı Şarlken'e karşı Kanuni'den yardım istedi. Şarlken'in güçlenmesi Osmanlı devleti için de tehlikeydi. Kanuni Fransa'ya yardım ederek Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak istiyordu. Çünkü Macar kralı da, Kanuniye karşı Şarlken'in yardımına güveniyordu. Macaristan içlerine ilerleyen Osmanlı ordusu ile Macar ordusu Mohaç ovasında karşılaştı.(1526). Türkler birkaç saat içinde savaş Osmanlıların lehine bitti. Zaferden sonra Budin ele geçti. Kanuni Macar krallığı başına Erdel beyi Yanoş'u atadı.

3.Birinci Viyana Kuşatması
Kanuni'nin geri dönmesinden sonra, Macar beylerinin bir kısmı ve Avusturya arşidükü Ferdinand, Yanoş'u Macaristan kralı olarak tanımadılar.Alman imparatoru Şarlken, akrabası olan Ferdinand'ı Macar kralı ilan etti. Budin'e giren Ferdinand, Yanoş'u mağlup etti. Yanoş Erdel'e gitmek zorunda kaldı. Osmanlılardan yardım istedi. Kanuni Budin'i tekrar aldı.(1529) Kanuni, Şarlken'in elinde esir olan I.Fransuva'ya yardım etmek için Viyana üzerine yürüdü. Kuşatıldı ama alınamadı. Kış mevsiminin yaklaşması ve yiyecek ve cephanenin azalması üzerine kuşatma kaldırıldı.

4.Almanya Seferi
Ferdinad; Macaristan kralı olmak ve Osmanlıya bağlı kalıp vergi vermek şartıyla istiyordu. Ancak Kanuni tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine Ferdinand, Budin'i kuşattı. Kanuni bu olay üzerine 1532 yılında Alman seferine çıktı. Fakat ne Ferdinand ne de Şarlken karşısına çıkamadılar. Ferdinand barış teklifinde bulundu. İran sınırındaki olayları dikkate alan padişah, bu teklifi kabul etti. 1533 yılında yapılan antlaşma sonucu Ferdinand, Yanoş'u Macar kralı olarak tanıdı. Ayrıca elindeki Macar toprakları için Osmanlılara vergi vermeyi kabul etti.

5.Macaristan'ın Osmanlılara Katılması
Macar kralı Yanoş'un ölümü ile Ferdinand Budin'i kuşattı. Sefere çıkan Kanuni Ferdinand'ı yendi. Sefer sonunda Budin Beylerbeyliği kuruldu. Erdel ölen Macar kralı Yanoş'un oğluna bırakıldı.Ferdinand'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu da Erdel işlerine karıştı. Osmanlılara vergisini ödemedi. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın isteğiyle savaş ilan edildi. Kanuni hasta olmasına rağmen bu sefere katıldı. Zigetvar kalesi kuşatıldı ve alındı.(1566).Bu sefer sonunda vefat etti.

5.Osmanlı-Fransız İlişkileri
Fransa; ekonomik olarak da sıkıntı içindeydi. I.Fransuva; Kanuniye gönderdiği elçiler aracılığı ile Osmanlı topraklarında serbestçe ticaret yapabilmek için bazı imtiyazlar istedi. Kapitülasyon adıyla anılan ticaret antkaşması iki devlet arasında imzalandı (1535). Bu antlaşmaya göre Fransız gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabileceklerdi.Limanlardan yararlanabileceklerdi. Fransız tüccarlardan çok az gümrük vergisi alınacaktı. Osmanlı topraklarında Fransızların davasına Fransız hakim bakabilecekti. Bu antlaşma iki hükümdar sağ kaldığı sürece geçerli olacaktı.

B.Doğuda Gelişmeler

Kanuni'nin batıda Macaristan ve Alman seferleri sırasında Safevi devleti harekete geçti. Kanuni doğu sınırında çıkan olaylar üzerine İran seferine karar verdi.1534 yılında Tebriz'e girdi. Bağdat alındı.Ancak Kanuninin geri dönmesini bilen İranlılar Tebriz'i geri aldılar. Kanuni, İran' a iki sefer yapıp İran'ın iç kısımlarına kadar ilerledi. Safevi devletinin isteği üzerine 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Azerbeycan,Doğu Anadolu,Tebriz ve Irak Osmanlı Devleti'nde kaldı.

C.Denizlerde Gelişmeler

Kanuni döneminde, karada kazanılan başarılar yanında, parlak deniz zaferleri kazanıldı. Osmanlılar, Akdeniz'e egemen olmak ve Portekizlerin Hint deniz ticareti yolundaki denetimlerine engel olmak için deniz zaferleri düzenlediler.

a.Rodos Seferi
Rodos adası Saint Jean şövalyelerin elindeydi. Anadolu'ya çok yakın olan ada, Akdeniz'in güvenliği için alınmalıydı. Şövalyeler Akdeniz ticaretine engel oluyorlardı. Kanuni ilk deniz seferini Rodos adasına yaptı. 1522 yılında bu ada alındı. Buradaki şövalyeler Şarlken tarafından Malta adasına yerleştirildi.

b.Cezayir'in katılması
Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa, Akdeniz'de kardeşi Oruç Reis ile korsanlık yapıyordu. Onlar Venedik, Ceneviz,İspanyol ve Fransız gemilerine karşı başarılı savaşlar yaptı. Yavuzun Mısır'ı aldığı sıralarda Barbaros Cezayir'i ele geçirdi. Osmanlı devletinin himayesini istedi. Bu istek Yavuz tarafından kabul edildi. Kanuni devrinde Şarlken Türkleri zor duruma sokmak için Adrea Dorya komutasında güçlü bir donanma meydana getirildi. Bu sırada Kanuni Barbaros'u İstanbul'a çağırdı. Kendisini Osmanlı donanmasının başına getirdi. Cezayir Beylerbeyliğine atadı. Böyelece Cezayir de Osmanlı devletine katıldı. (1533).

c.Preveze Deniz Savaşı
Kaptan-ı Deryalığa getirilen Barbaros Hayreddin Paşa denize açıldı. Ege Denizinde Venediklilerin elinde bulunan toprakları aldı. Adriyatik denizinde Korfu adasını kuşattı. Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirdi.Bunun üzerine Şarlken ve Venedikliler, birlikte hareket etmeye başladı. Papanın da kışkırtması ile Türklere karşı Haçlı donanması oluşturuldu. Donanma komutanlığına Andre Dorya getirildi. Bu ittifakın amacı Türklerin Akdeniz'de üstünlüğüne son vermekti. Türk donanması ile Haçlı donanması 1538 yılında Preveze'de (Yanya'nın güneyi) karşılaştı. Bu savaşı Barbaros kazandı.Savaş sonunda Venedikliler Mora ile Dalmaçya kıyılarındaki kaleler ile Barbaros'un aldığı adalar Osmanlılara verildi. Ayrıca savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.

d.Trablusgarp'ın alınması
Rodos adasının alınması üzerine Şarlken buradaki şövalyeleri Malta adası ile Trablusgarp'a yerleştirmişti. 1551 yılında ünlü Türk denizcilerinden Turgut Reis, Trablusgarp'ı kuşatarak aldı. Kanuni, Turgut Reis'i buraya beylerbeyi atadı. Daha sonra Cerbe adası İspanyollardan alınarak Kuzey Afrika'da Türk hakimiyeti kabul ettirildi. Malta adası da kuşatıldı ise Turgut Reis'in şehit düşmesi üzerine alınamadı.

e.Hint deniz seferleri
Ümit Burnu yolunun bulunması üzerine Portekizliler güçlü donanmalrı ile Hint Okyanusuna açıldılar. 16yy da Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda sömürgeler elde ettiler. Hint ticaret yolunu kontrol altına aldılar. Basra körfezini tıkayarak müslüman ticaret gemilerine engel olmaya başladılar.Müslüman devletlere baskı yapmaya başladılar. Kanuni, Hindistan'daki Gücerat Sultanlığı'nın Portekizlilere karşı yardım isteğini kabul etti.Hint ticaret yolundaki Portekiz egemenliğine son vermekti.1538 yılında başlatılan Hint deniz seferleri 1553 yılına dek sürdü. Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis düzenlenen dört seferde görev yaptılar. Fakat istenen amaca ulaşılamadı. Aden ve Yemen'in büyük bölümü ele geçirildi.

Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında öldü. Bu büyük devlet adamı 46 yıllık saltanatı boyunca ordusunun başında doğuya ve batıya seferler yaptı.

Electrify
6 Mart 2013 19:43   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Çıkarttığı yasalardan dolayı Kanuni unvanıyla anılan I.Süleyman 46 yıl padişahlık yapmıştır. Babası Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine 1520 tarihinde tahta geçen Kanuni 1566 tarihindeki Zigetvar seferi sırasında ölmüştür. Saltanatı boyunca hem batıya hem de doğuya yaptığı 13 seferi vardır, bu açıdan padişahlar arasında en fazla sefer yapan padişah olarak bilinir.
Bu dönemdeki gelişmeleri kısaca şu şekilde sınıflandırarak ele alabiliriz.
Batıdaki Gelişmeler

16. Yüzyıla gelindiğinde, iki yüzyıldır yaşanan gelişmeler doğrultusunda Osmanlı’nın bambaşka bir Avrupa’yla karşı karşıya olduğunu görürüz. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da değişime neden olan Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform, birçok açıdan Avrupa’nın çehresini değiştirmiştir.
16. Yüzyılda Avrupa’da artık küçük krallıklar ve prenslikler yerlerini büyük krallıklara ve güçlü devletlere bırakmışlardır. Bunlar içerisinde Macar Krallığı, Fransa, İspanya, Portekiz, Venedik, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ve ona bağlı durumdaki Avusturya Arşidüklüğü, Osmanlı’nın dış politikaları açısından önemli devletler olmuşlardır.
Kanuni döneminde Osmanlı’nın yüzünü yeniden Balkanlar’a çevirdiğini, Fatih zamanından sonra duran Batı’ya doğru ilerlemenin yeniden canlandığını görürüz. Fatih döneminde Sırbistan ve Romanya Osmanlı topraklarına katılınca Osmanlı Macarlarla komşu olmuştu. Macarlara karşı düzenlenen bir kaç sefer dışında Osmanlılar henüz Macarlarla ciddi bir çatışma yaşamamışlardı. Babasının doğu seferlerini yeterli bulan Kanuni ilk dönemlerini tamamen Batı’ya yönelik ilerleme stratejisi üzerine kurdu. İlk hedef elbette ki Macaristan’dı. Yeni padişahın bu politikasına karşı Macarlar, diğer Balkan halklarının tersine Katolik olduklarından, kendileri gibi Katolik olan Avusturya ile Osmanlı’ya karşı ittifaklar yapmanın yollarını aradılar. Bu yüzden Kanuni döneminde Osmanlıların Balkanlar’daki en büyük rakibi Avusturya olmuştur. İki ülke arasındaki mücadele coğrafi konumu gereği Macaristan toprakları üzerinde yoğunlaşmıştır. Macaristan bu iki devlet arasında bir türlü paylaşılamamış, sınırlar sürekli değişmiştir. Kanuni döneminin önemli siyasi olayları şöyle sıralanabilir:
 • Belgrat’ın fethi (1521) Tuna nehriyle rahatlıkla ulaşılabilen bu kent bundan sonraki Avrupa seferlerinde üs olarak kullanıldı.
 • Mohaç Savaşı: (1526) Macarlarla yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı. O zamanlar Macarlar Osmanlı’nın Avrupa’daki en güçlü rakiplerinden biriydi. Bu savaş üzerine Macar Krallığı Osmanlı himayesine girdi.
 • Viyana Kuşatması (1529) Viyana önlerine kadar varan Osmanlı kuvvetleri bu şehri alamadı.
 • 1533 İstanbul Antlaşması: Bu antlaşma Avusturya ile imzalandı. Macaristan’ın devreden çıkması ile Avrupa içlerindeki en kuvvetli rakip durumuna Avusturyalılar girmişti Bu antlaşmadan önce uzun yıllar birbirleriyle mücadele etmişlerdi. Mücadelenin esas neden Macaristan idi. Avusturyalılar da Osmanlarda Macaristan üzerinde hak iddia ediyorlardı. Bu antlaşmaya göre Macaristan’ı yöneten Osmanlı yanlısı Kralı Avusturya tanımak durumunda kaldı ve ayrıca Avusturya Arşidükü (kralı) Osmanlı sadrazamıyla eşit sayılmıştır.
 • 1541 Macaristan’ın merkeze bağlanması: Osmanlı egemenliğini kabul etmeyen ve sürekli ayaklanan Macaristan imtiyazlı eyalet statüsünden Budin Eyaleti adıyla merkeze bağlı eyalet statüsüne geçirilmiştir.
 • 1566 Zigetvar seferi: Kanuni’nin son seferidir ve bu sefer sırasında ölmüştür.
Kapitülasyonlar

Kanuni Dönemin en önemli özelliklerinden biri de Batıyla geliştirdikleri ilişkilerdir. Macaristan, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ve Avusturya ile bu gelişmeler yaşanırken, Fransa ile dostluk ilişkileri kurulmaya çalışılmış, böylece Hıristiyan birliğinin kurulmasına engel olunmaya çalışılmıştır. Fransa o sırada Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ( Almanya) ile mücadele ediyordu. Bu mücadele Osmanlılar ile Fransızları birbirine yakınlaştırmıştır. Sonunda da Fransızlara çeşitli ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) veren bir antlaşma yapıldı (1535). Buna göre Fransız gemileri Osmanlı limanlarında serbestçe ticaret yapacaklardı. Onlardan daha az vergi alınacaktı ve aynı haklardan Osmanlılar da Fransız topraklarında yararlanacaktı. Osmanlıların bu ayrıcalıkları vermesinin nedeni: zayıflamakta olan Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak ve Avrupa Hıristiyan birliğini bölerek Fransa’yı kendi yanına çekmek isteği olduğu ifade edilir. Güçlü dönemlerinde Osmanlıya pek zararı olmayan bu ayrıcalıklar ileride Osmanlıyı epeyi zor duruma sokacaktır.
Soru: 1532’de I. François Venedik elçisine şöyle der: “Osmanlı, V. Charles karşısında Avrupa’daki devletlerin varlığını garanti eden tek kuvvettir.”
Yukarıdaki cümleye bakarak Kanuni döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Devletler Sistemi’ndeki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Defterinize bir paragraf halinde yazınız.
Doğudaki Gelişmeler
 • Irakeyn seferi: Bu sefer sonucu Osmanlılar Tebriz, Azerbaycan ve Bağdat’ı aldı ama İranlılar bu yerler yüzünden Osmanlılar ile sürekli mücadele ettiler. Kanuni İran üzerine iki sefer daha yapmak zorunda kaldı (1548-1553) Nihayet 1555 tarihinde İranlılar ile Amasya Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Buna göre Erivan, Tebriz, Irak ve Doğu Anadolu Osmanlılara kaldı. Batı’da Osmanlı ilerlemesini durduran Viyana ise, Doğu’da da İran olmuştur. Kanuni’nin İran’ı geçerek Hindistan’a ulaşma stratejisi başarılı olmamıştır.
Denizlerdeki Gelişmeler

Osmanlı İmparatorluğu Kanuni döneminde denizlerde uygulanan yüzyıllık politikanın meyvelerini topladı.
Okyanus’a kıyısı olan İspanya ve Portekiz Coğrafi Keşiflerden sonra denizlerde dünya ticaretini kontrol eden güçlere dönüşmüşlerdi. Özellikle Portekiz Hint Okyanusu’nun tüm kontrolünü eline geçirmiş ve Osmanlı’nın kontrolündeki Baharat ve İpek Yolları’nı işlevsiz hale getirmişti. Bu ülkelerle birlikte Osmanlı’nın uzun zamandan beri Akdeniz üstünlüğü için mücadele ettiği Venedik Osmanlı’nın denizlerdeki en büyük rakipleri haline gelmişlerdir.
Yukarıda da söylendiği gibi Kanuni döneminde Osmanlı’nın denizlerdeki en büyük rakipleri Venedikliler, İspanyollar ve Portekizlilerdi. Donanma konusundaki en önemli gelişmeler Fatih döneminde yaşanmıştı. II. Bayazıd ve I. Selim’de gemi ve top teknolojisi konusunda donanmaya önemli katkılar sağlamışlardı. Ama Osmanlı donanmasının Akdeniz’de en önemli güç haline gelmesi Kanuni döneminde oldu. Bu dönemde Kanuni’nin Akdenizde korsanlık yapan ve Akdeniz gemiciliğini iyi bilen "deniz akıncıları"nı etrafına toplaması önemli bir gelişmedir. Birkaç kuşaktır artık sadece Ege’de değil tüm Akdeniz’de faaliyet gösteren bu korsan kaptanların en ünlüsü şüphesiz Batılıların "Barbaros" (Kızıl Sakal) adıyla bildiği Hayreddin Paşa olmuştur. 1533’te Barbaros Hayreddin İspanyollardan aldığı Cezayir’i kendisini İstanbul’a çağırtan Kanuni’ye hediye etmiş, böylece Kaptan-ı Derya (Amiral) olarak donanmanın başına getirilmiştir. Bu dönemde denizlerdeki gelişmeler kısaca şöyle özetlenebilir:
 • 1522 Rodos’un fethi: Rodos, şövalyelerinden alındı.
 • 1538 Preveze Deniz Savaşı: Akdeniz’deki Haçlı donanmasını yendiler. Osmanlı Donanmasını Barbaros yönetiyordu. Osmanlılar bir süre için Akdeniz’de rakipsiz olduğunu kanıtlamıştır.
 • 1551 Turgut Reis’in Osmanlı adına Trablusgarp’ı ele geçirmesi: Kendisi de Trablusgarp beylerbeyi yapıldı.
 • Hint Deniz Seferleri (1538-1553): Akdeniz’in yeni bulunan ticaret yoları yüzünden öneminin kalktığını fark eden Osmanlılar Portekizliler ile mücadele etmek için Hint Okyanusuna doğru seferlere başladılar ama bu seferler Osmanlı gemilerinin okyanuslara uygun olmaması, seferlerin Osmanlı siyasetinde hak ettiği önemi bulamaması, seferlere çıkanların bu seferleri bir yağma seferine dönüştürmesi, Osmanlı birliklerinin merkezden çok uzakta gerekli destekten yoksun olması, Portekizlilerin denizlerde giderek gerçekten güçlü bir devlet olarak ortaya çıkması ve Osmanlı donanmasının onlarla baş edememesi gibi nedenlerle esas olarak çok başarılı bir şekilde sonuçlanmadı. Dört tane seferden bahsedilse de gerçekte iki sefer yapılmıştır. İkinci seferin sonunda sefere giden donanmayı geri getirmek bir sorun olmuştur. Sefere katılanlardan biri de ünlü coğrafyacı ve harita bilgini Piri Reistir. Piri Reis donanmayı bırakıp kaçtığı iddiasıyla idam edilir. Seydi Ali Reis de donanmayı geri getiremez. Elinde kalan gemileri satar ve kara yoluyla Osmanlı ülkesine geri döner.
gnmzeaitharitazerindeka
Günümüze ait bir siyasi harita üzerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın İmparatorluğu

Daha fazla sonuç:
batıdaki gelişmeler

acebook yorumları
paneli aç