Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 94.113|Cevap: 51|Güncelleme: 26 Aralık 2015

Gerçek ve mecaz anlam ile ilgili cümle örnekleri verir misiniz?

_GüzelikMeleği_
5 Ocak 2013 15:37   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
MECAZ
kalbimi kırdınız
kalbim yanıyor
Sponsorlu Bağlantılar
Gerçek
Kalbim ağrıyor
Kalbim
Misafir
5 Mart 2013 18:11   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
gözün çıksın
gözün yırtılsın
gözlerin çıksın
Electrify
5 Mart 2013 19:58   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Göz:
Temel anlam: Görmeye yarayan, iki tane olan, bir çukurun içinde bulunan ve hareket eden, açılıp kapanan, gözyaşı salgılayan yuvarlak organımız.
Gözü iyi görmüyor.

Yan anlamları:
Tomurcuk (Ağacın gözü) - açılıp kapanan ve biçimi oval olan
Delik (İğnenin gözü) - boşluk ve yuvarlaklık ilişkisi
Kefe (Terazi gözü) - İkizlik ve yuvarlaklık ilişkisi
Çekmece (Masanın gözü) - Boşluk, açılıp kapanma ve hareketli olma.
Kaynak (Suyun gözü) - kaynak, akarsu, göz, gözyaşı
Bölme (Çantanın gözü)- Boşluk ilişkisi
Oda (Evin gözü) - Boşluk ilişkisi
seni
21 Eylül 2013 21:56   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ağız kelim
esinin mecaz anlamı
22 Eylül 2013 00:55   |   Mesaj #15   |   
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
seni adlı kullanıcıdan alıntı

ağız kelim
esinin mecaz anlamı

Sözcükte Anlam
sözcük nedir - sözcükte gerçek anlam - Sözcükte mecaz anlam
Sponsorlu Bağlantılar

• sözcüklerin bir tek anlamla sınırlı olmadığını
• Sözcüklerin cümlelerde farklı anlamlar yüklenebileceğini
• Sözcüklerin anlamını, kullanıldığı cümlenin belirlediğini
• Sözcüklerin gerçek, mecaz ve terim anlamını birbirinden ayırabilmeyi
• Deyimlerle ikilemelerin anlam özelliklerini
• Yansıma sözcüklerin nasıl türetildiğini
• Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, karşıt anlamlılık ve sesteşlik gibi kavramların ne anlama geldiğini
• Somut ve soyut anlamlı sözcükleri ayırmayı

Gerçek anlam:

Her sözcük, bir kavramı karşılamak üzere doğmuştur Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da kon ulus anlamı denir Temel anlam, sözcüğün, tek başına söylendiğinde, herkeste çağrıştırdığı anlamıdır Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür İşte, sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir
Örneğin “ağız” sözcüğünün tek başına söylendiğinde bizde ilk uyandırdığı anlamı: “iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan boşluk”tur Ancak, ağız sözcüğü, zamanla aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, değişik anlamlar kazanmıştır:

1 Kapların veya içi boş şeylerin açık yanı (bardağın ağzı, mağaranın ağzı)
2 Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer (çay ağzı)
3 Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı (liman ağzı, körfez ağzı)
4 Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak (yol ağzı)
5 Kesici aletlerin keskin yanı (bıçağın ağzı)

Dikkat edilirse “ağız” sözcüğünün sonradan kazandığı bu anlamları, temel anlamıyla yakından ilgilidir, işte “ağız” sözcüğünün ilk anlamıyla sonradan kazandığı, ancak ilk anlamı ile ilişkili olan bu anlamları onun gerçek anlamıdır

Mecaz Anlam;

Değişmece anlam

Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılmasıyla kazandığı anlamına mecaz anlam denir Sözcükler, ancak cümle ya da deyimlerin içerisinde mecaz anlam kazanır

Şu örnekleri inceleyelim:
1 Yusuf Efendi, biçareye ağız açtırmıyordu
2 Onun iğneleyici sözleri hepimizi rahatsız etti
3 Ahlâkla hukuk arasında sıkı bir bağ vardır

“Ağız”, “iğneliyici” ve “bağ” sözcükleri bu cümlelerde gerçek anlamlarından sıyrılmıştır: “Ağız” sözcüğü, “ağız açtırmamak” deyimi içerisinde “başkasına söz söyleme fırsatını vermemek” anlamında; “iğneleyici” sözcüğü, “dokunaklı” anlamında; “bağ” sözcüğü de “ilgi” anlamında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır

Örnek Soru 1:
“İnce” kelimesi, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kızlar, halı dokurken ince düşüncelere dalmışlardı
B) İnce ipek ipliklerle dokunan halılar daha güzeldir
C) Halı satıcısının ince davranışı müşteriyi etkiledi
D) Halı dokumak, herkesin beceremeyeceği ince bir iştir


Çözüm
“ince” sözcüğü “B’de gerçek anlamıyla kullanılmıştır: “kalınlığı az olan” Diğer seçeneklerde ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır
Cevap B’dir

Örnek Soru 2

Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime vardır?

A) Günlerce ondan hiçbir haber alamadım
B) Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim
C) Fırsatı kaçırdığıma hâlâ yanarım
D) Söyleyecek hiçbir sözüm yok

Çözüm:

C’deki “yanmak” sözcüğünün temel anlamı “bir nesnenin ısı ve ışık yayarak kül durumuna geçmesidir Halbuki burada sözcük, temel anlamından bütünüyle sıyrılarak “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır
Cevap C’dir
Misafir
24 Eylül 2013 19:20   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
6 mecaz anlam cümlesi istiyorum,
Misafir
28 Eylül 2013 16:33   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kelimenin ilk akla gelen anlamına gerçek anlam denir
Misafir
30 Eylül 2013 21:13   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
5 terim 5 mecaz 5 gerçek anlam acilll
Misafir
7 Ekim 2013 19:36   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
mecaz anlam
Misafir
23 Ekim 2013 19:54   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
temiz, diş, dönmek,eski ve düşmek kelimeleriyle ilgili mecaz anlamlı birer cümle. ne olur acil lazım!!
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç