Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Kasım 2014  Gösterim: 117.351  Cevap: 13

Balkan devletlerinin adları nedir?

Pasakli_Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
20 Aralık 2008 22:44       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
BALKAN ÜLKELERİ
Dağlık yer anlamına gelen Balkanları, Karadeniz ile Adriyatik denizi arasındaki genellikle dağlık ve engebeli sahalar oluşturur. Burada eski Yugoslavya'nın parçalanması ile kurulan Slovenya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan bulunur. Balkanlarda Alp dağlarının kollarından olan Dinar, Pindus, Balkan, Rodop ve Karpat dağ sıraları yer alır.
Balkan ülkelerinin Akdeniz'e komşu olan kısımlarında Akdeniz iklimi, iç kısımlarında ise yaz mevsimi genellikle yağışlı geçen karasal iklim görülür. Dağlar genellikle ormanlarla kaplıdır. Dağlar arasındaki ovalar ve geniş akarsu vadileri boyunca tarım yapılır. Batı Avrupa ile mukayese edildiğinde bu ülkelerde tarım önde gelen geçim kaynakları arasındadır. Başlıca tarım ürünleri; tahıl (buğday, mısır), tütün, ayçiçeği, üzüm ile çeşitli sebze ve meyvelerdir. Hayvancılık gelişmiştir. Bazı ülkelerde sanayi de ilerlemiştir. Orman ürünleri, makine ve metal sanayi önde gelen sanayi kollarıdır. Önemli maden yalaklarını; boksit, krom, demir ve kömür oluşturur. Orta ve Batı Avrupa ülkelerine göre az gelişmişti.
Balkan ülkelerinin çoğu, 14. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında kalmıştır. Osmanlılar, bu ülkelere cami, yol, çeşme, köprü ve medrese gibi birçok eser inşa etmişlerdir.
PDT Armataz 02 03Balkanlar, çok sayıda etnik grubun yer aldığı bir bölgedir. Burada Türkler, Slavlar (Bulgarlar, Sırplar ve Hırvatlar), Boşnaklar, Arnavutlar ve Yunanlılar yaşarlar. Bu milletlere ait diller konuşulur. Nüfus artışı fazla değildir. İslamiyet ve Hıristiyanlık önde gelen dinlerdir. Yugoslavya Devleti'nin dağılması ile özellikle Bosna-Hersek'te 1992-1995 yılları arasında savaşlar olmuş ve binlerce Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından katledilmiştir. 1999 yılında Yugoslavya’daki Sırplar, Kosova'da yaşayan Arnavutlar ve Türkleri katletmek suretiyle Kosova'ya hakim olmak istemişlerdir. Sırp katliamının artması üzerine NATO devreye girerek Sırpların Kosova'dan çekilmesini sağlamış ve Kosova'da özerk statüde bir ülkenin kurulmasına çalışılmaktadır.
karranlık kız
17 Mart 2010 20:14       Mesaj #4
karranlık kız - avatarı
Ziyaretçi
Balkan Devletleri

arnavutluk
bosna ve hersek
bulgaristan
hırvatistan
yunanistan
kosova
makedonya
karadağ
sırbistan
moldova
romanya
türkiyee...
Msn Wink
Misafir feyza
10 Ekim 2011 11:10       Mesaj #5
Misafir feyza - avatarı
Ziyaretçi
Balkan ülkeleri:
Arnavutluk
Bosna-Hersek

Bulgaristan

Hırvatistan
İtalya[A]
Karadağ
Macaristan[B]

Makedonya

Moldova[C]

Romanya

Sırbistan

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

Tanınmayan veya kısmen tanınmayan Balkan ülkeleri:
Kosova[Ç]
Transdinyester[D]
Misafir
15 Aralık 2011 14:19       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
balkan ülkeleri tam olarak nelerdir?
kihkoh
13 Mart 2012 10:20       Mesaj #7
kihkoh - avatarı
Ziyaretçi
Arnavutluk
Bonsva ve ersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Yunanistan
Makedonya
Karadağ
Sırbatistan
Moldova
Romanya
Türkiye Msn Happy
Misafir
31 Mart 2012 22:56       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Balkanlar, Avrupa'nın Güneydoğusuna verilen tarihi, politik ve kültürel anlam taşıyan addır. Türkiye'nin de büyük ölçüde kültürel ve tarihi olarak, bir parça da coğrafi olarak dahil olduğu bir bölgedir.
Misafir
10 Şubat 2013 17:41       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

BALKAN DEVLETLERİNİN adları

Arnavutluk
Bonsva ve ersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Yunanistan
Makedonya
Karadağ
Sırbatistan
Moldova
Romanya
Türkiye Msn Grin
Misafir
7 Kasım 2013 15:38       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Doğu be batı balkan ülkeleri hangileridir arkadaşlar? Kitaptaki soruda yanlış yazılmış kafam karıştı.Daha fazla sonuç:
balkan devletleri

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç