Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Aralık 2016  Gösterim: 408  Cevap: 3

Barut Nedir?

19 Şubat 2016 01:22       Mesaj #1
Baturalp - avatarı
MOD Moderatör
BARUT
MsXLabs.org & TDK, Türk Dil Kurumu

Sponsorlu Bağlantılar
1. Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde:
“Dev boylu fetih askerleri, kollarının sert derilerine iğnelerle yazdırır, barutla ovdurur, dövme yaparlardı.” -Y. K. Beyatlı.
2. Tutuşturulduğunda hızla yürüyen tepkimelerle oluşan gaz ürünlerinin yaptıkları basınçla patlayan, potasyum nitrat, toz odun kömürü ve kükürt karışımı.19 Şubat 2016 01:25       Mesaj #2
Baturalp - avatarı
MOD Moderatör
BARUT
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Barut, enerjiyi biriktirmek, taşımak ve harekete geçirmek için kullanılan ilk teknolojilerden biridir.

Tarihçe

1800'lerin ikinci yarısı boyunca barut, güherçile, kükürt ve odun kömürünün bir karışımı olan "karabarut" anlamına geldi.

Baruta ilk gönderme, geçici olarak 800'lerin ortasına tarihlenen bir Taocu metinden, Zhenyuan miaodao yaolüe'den bir bölüm olabilir. Günümüze kalan en eski barut formülleri 1040'lardan bir askeri kitapta, Wujing zongao'da bulunabilir. Bu kitaptaki üç formül en fazla %50 güherçile içerir; bu, patlama için yeterli değildir; ama yanıcı etki için yeterlidir. Patlayıcı barut için en uygun formül, %75 güherçile, %10 kükürt, %15 yumuşak odun kömürü içerir. Çinliler barutu silah olarak ilk defa 904 yılında patlayıcı olarak kullandılar. Adını "uçan ateş" koymuşlardı. Ardından barut bombalarını mancınıklarda da kullanmaya başladılar. Barutun kayıtlı ilk itici güç olarak kullanılması 1132 yılında bambudan yapılmış toplarda kullanılması denemeleridir. Metal boruya sahip topların kullanımı 1268-1279 tarihleri arasında Moğollar ile Song Hanedanlığı arasındaki savaşta görülür.

Barutun Araplar tarafından kullanılması 13. yüzyılda gerçekleşmiştir.

Barutun Avrupa'ya nasıl geldiği hakkında fazla bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler İpek Yolu yoluyla geldiğine inanmakta, bir grup da, barutun Avrupa'da Çin'den bağımsız olarak icat edildiğini savunmaktadır.

1846 yılında İtalya'da Soprero,İsveç'te Schönbein ve Fransa'da Böttger adlı kimyagerler ayrı ayrı çalışarak nitrogliserin ve nitroselüloz (veya pamuk barutu) adı verilen barut çeşidini buldular. Bu patlayıcılar olumlu olduğundan, birçok kişi bunları tekamül ettirmek için çaba sarf etti. 1886'da Fransız kimyager Vielle silahlarda kullanılabilen ilk dumansız barutu yaptı.

(Kara barut) Barut ağırlıkça 15 birim potasyum nitrat (bazen yerine sodyum nitrat), 3 birim odun kömürü tozu ve 2 birim kükürdün karışımından oluşur. Bu oran yüzyıllar boyunca değişiklikler göstermiştir. Amaca göre oranı değiştirilebilir. Barut imalinde kullanılan bu üç kimyasal madde kolayca öğütülüp toz haline getirilebilir ve karıştırılır.

Bu suretle yapılan baruta (un barutu) denilmekteydi. Bunun birçok sakıncası bulunmaktaydı. Bu karışım fıçılar içerinde nakledilirken patlama tehlikesi vardı. Ayrıca barutun yapıldığı maddelerin farklı özgül ağırlıkları olduğundan, fıçıda durduğu sürece ayrılarak bozuluyordu. Son olarak da rutubetten etkilenerek topraklaşıyor ve yanma özelliğini kaybediyordu. Bu sorun da yine 1400 yıllarında taneli barut yapılarak çözüldü. Şöyle ki toz haline getirilen üç kimyasal madde alkol ile karıştırılarak sulandırıldı ve sonra basınç ile kurutularak taneler haline getirildi.

Bu tane barutun daha çabuk yandığı ve daha güçlü olduğu görüldü. Bu barut yine de mükemmel değildi. Atış yapıldığı zaman etrafı kesif bir beyaz duman kaplıyor ve birkaç top salvosundan sonra savaş alanı simsiyah oluyordu. Ayrıca tüfeklerde ve toplardan çıkan duman silahların yerini belli ediyordu. Bunlardan başka kara barut namlularda yapışkan bir tortu bırakıyor ve bir süre sonra bu birikintiler yüzünden gülle veya kurşun (ağızdan dolma) silaha sığmaz oluyordu. Atıştan hemen sonra namlu temizlenmezse,bu yapışkan tortunun içindeki kükürt kalıntıları rutubet alarak sülfürik aside dönüşüyor ve namlu içini kemirerek çürütüyordu. Duman ve tortular yüzünden doğan sorunlar başka bir barutun yapılmasını zorunlu kıldı

(Dumansız barut): 1886'da Fransız kimyager Vielle silahlarda kullanılabilen ilk dumansız barutu yaptı.

Nitroselüloz (pamuk barutu): alkolle karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra ince şeritler ve taneler halinde kesilerek kurumaya terk edilir.

19 Şubat 2016 15:50       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
barut ingilizcesi
 • gunpowder.
 • 1. powder keg. 2. powder keg, place where strife could break out at any moment.
 • – fıçısı gibi (place) which is a powder keg, where strife could break out at any moment.
 • – gibi 1. irascible. 2. very sour; very bitter.
 • – hakkı mil. powder charge.
 • – kesilmek/olmak to fly off the handle, go into a rage.
 • – kokusu gelmek (for a battle) to be likely to happen.
 • –la oynamak to play with fire.
 • – veznesi powder flask
Son düzenleyen Safi; 20 Aralık 2016 20:36
20 Aralık 2016 21:16       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
BARUT
1. Bir güdümlü mermiyi fırlatmada ya da bir silahla mermi atmada kullanılan patlayıcı katı madde. (Bk. ansikl. böl. Fişekç.)
2.
 • Barut fıçısı (gibi), her an karışıklık ve savaş çıkma olasılığı bulunan yer; patlamaya hazır: Ortadoğu bir barut fıçısı gibi.
 • Barut gibi, çabuk kızan, sert kimse, tatça çok ekşi ya da acı olan şey için kullanılır.
 • Barut hakkı, merminin istenilen uzakhğa atılabilmesi için gereken barut gazı basıncını sağlamaya yetecek barut miktarı.
 • Barut kesilmek, çok öfkelenmek.
 • Barut kokusu, savaş, çatışma tehlikesi.
 • Barutla oynamak, tehlikeli işlere girişmek.
—Esk. sil. Barut kabağı - BARUTLUK.

—Fişekç.
 • Ateşleme barutu, topların barut hakkı ve kimi fişeklerde kullanılan dumansız barut ile kapsül arasına iletici olarak konulan barut.
 • Ateşli barut, eskiden kara barutu, günümüzdeyse her tür patlayıcı maddeyi belirtmekte kullanılan terim.
 • Çözücüsüz barut, içinde uçucu olmayan bir jelatinleştirici bulunan ve iki temel maddeden (nitroselüloz, nitrogliserin) oluşan itici fransız barutu.
 • Dumansız barut, nitroselülozun jelatinleştirilmesıyle elde edilen barut; katı artık bırakmadan yanar ve hemen hemen renksiz bir gaz çıkartır.
 • Elektrik barutu, elektrikli bir ateşleyicinin direnç telini kaplayan piroteknik bileşim.
 • Kara barut, çok özlü, güherçile, kükürt ve odun kömürü karışımı.
 • Piroksiilı barut, nitroselüloz içeren av barutu.
—Halk hek. Ağızdan alınırsa idrar artırıcı etkisi vardır. Toz kara barut, eskiden özellikle basur tedavisinde kullanılırdı. Tehlikeli olduğu için aktarların barut alıp satması XVIII. yy.'da yasaklandı.

—Sil. Barut hakkı, bir fişeğin ya da bir merminin kovanında bulunan patlayıcı barut ya da başka madde miktarı; bu barutun işlevi, yanma ya da patlamayla merminin harekete geçmesini ya da özel bir etkinin meydana gelmesini (patlayan, duman ya da yangın çıkartan türü) sağlamaktır. (Bk. ansikl. böl.)

—Sil. itici barut hakkı, ateşli bir silahtaki mermiye belirli bir çıkış hızı vermeye yarar; miktarı, merminin ve barutun ağırlığı ile orantılıdır. Ateşli silah kullanımının başlangıcında 1 olan bu oran sırasıyla, üçte ikiye, yarıya, sonradan ilk yivli toplarda onda bire düşürülerek çıkış hızı sınırlandırıldı. Düzenli ve çoğu zaman gelişen bir yanma özelliği taşıyan günümüz barutları, atımların ve hızların çoğalmasını sağladı. Günümüzde barut hakkı tüfekte yaklaşık beşte bir, toplardaysa genellikle, mermiye değişik çıkış hızları verebilmek amacıyla bölünebilir niteliktedir. (Bir ateşli silahta, çeşitli barut haklarıyla gerçekleştirilen ateşlemeler şu sırayı izler: barut hakkı 0, barut hakkı 1... vb ).

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Barut Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç