Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Gösterim: 128236 | Cevap: 41
  • zekat nedir kimlere verilir
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    14 Kasım 2008 20:35   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

zekat nedır kımlere verılır
kımlere verılmez nelerden verılır nasıl verılır
En iyi cevap Blue Blood tarafından gönderildi

Zekat nedir?
Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.
Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.
Zekat kimlere farzdır?
Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir.
Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur.
Zekat kimlere verilir?
Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir
Zekat Kimlere Verilmez?
Zekat ve fitrenin, Tevbe sûresinin 60. ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekat verilecek kişi, bu şartları taşısa bile;
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Karı-koca birbirlerine,
Zekat veremez..
Blue Blood
14 Kasım 2008 20:38   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Zekat nedir?
Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.
Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.
Zekat kimlere farzdır?
Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir.
Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur.
Zekat kimlere verilir?
Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir
Zekat Kimlere Verilmez?
Zekat ve fitrenin, Tevbe sûresinin 60. ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekat verilecek kişi, bu şartları taşısa bile;
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Karı-koca birbirlerine,
Zekat veremez..
firstlady bu mesajı beğendi.
14 Kasım 2008 20:38   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

32.380
8.242 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Zekât Nedir?
İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir.
Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir. Zekâtın Faydaları
Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar. Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur.
İslâm Dini, toplumun dertlerini tedâvi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir. Allah'ın emri olan zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekât malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar. Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: " Mallarınızı zekât ile koruyunuz. " (et-Terğib ve't-Terhib, c.I, s.520)
Zekat Kimlere Farzdır?
Zekat, Müslüman, erginlik çağına gelmiş, akıllı, hür ve dinen zengin sayılan kimselere farzdır.
Dinen zengin sayılanlar, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka "NİSAP MİKTARI" malı olan kimselerdir.
ASLÎ İHTİYAÇ: Oturulan ev, giyim eşyası, binek arabası, ticaret için olmayan kitaplar, sanatın icrası için gerekli aletler ve ailenin bir yıllık nafakasıdır.
NİSAP: Dinimizin koyduğu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçüye göre: Aslî ihtiyacından başka 81 gram altını, 561 gram gümüşü veya bu miktarlar karşılığı parası veya ticaret malı bulunan, kırk koyun veya keçiye, otuz sığıra veya beş deveye sahip olan müslümanlar "NİSAP MİKTARI" mala sahip olmuş sayılırlar.
Asli ihtiyaçtan başka bu miktarlarda mala sahip olduktan sona tam bir yıl geçince zekat farz olur.
Zekât Kimlere Verilir?
Zekât verilecek kimseler şunlardır:
1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
Zekatın öncelikle fakir olan yakın akrabaya, komşulara, hemşehrilere verilmesi daha sevaplıdır.
Zekât Kimlere Verilmez?
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
2) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Karı-koca birbirlerine.

Zekatın Ödenmesi
Paranın her 40 liradan bir lirası zekat olarak fakire verilecektir. Canlı hayvanların zekatı nev'ine göre değişir. Koyunda: kırkta bir; devede: beş devede bir koyun, sığırda: otuzda bir danadır.
firstlady bu mesajı beğendi.
Misafir
9 Eylül 2009 23:31   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Alıntı

zekat nelerden verilir

ticaret malında borcu çıkardıktan sonra zekatını vermek lazım yoksa*
Misafir
17 Eylül 2009 02:35   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Alıntı

zekat nelerden verilir


kirada 3 dairem 1dükkan var 1500 aylık kiraları var zekat gerekirmi
Misafir
17 Eylül 2009 02:47   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Alıntı

zekat nelerden verilir


kirada 3 dairem 1dükkan var 1500 aylık kiraları var zekat gerekirmi
17 Eylül 2009 03:11   |   Mesaj #7   |   
Rower - avatarı
VIP MazessezaM
İstanbul

20.601
2.517 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-01-2009

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kirada 3 dairem 1dükkan var 1500 aylık kiraları var zekat gerekirmi

Zekat Hakkında Bilgiler


Zekatın kimlere ve nerelere verilebileceğini, hangi malların zekata dahil olduğunu ve zekatla ilgili merak edilen ve sık sorulan sorulara verilen cevaplar. Zekat, İslam`ın şartlarından biridir ve malî bir ibadettir.


Zekat verecek kadar bir malı ve mülkü olanın bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekir. Peygamber Efendimiz(sas) `Mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belalara karşı duâlarla hazırlıklı olun.` buyurmaktadır. Zekatın kimlere ve nerelere verilebileceğini, hangi malların zekata dahil olduğunu ve zekatla ilgili merak edilen sorulara verilen cevaplar.


Zekâtımı nasıl hesaplamalıyım.?


Ev ve araba günlük hayatta kullandığınız giyim eşyaları gibi mallara zekât düşmez. Para, hisse senedi, döviz, çek, senet gibi değerlerinizi hesaplar ve varsa bundan borçlarınızı düşer, kalan paranın kırkta birini zekât olarak verirsiniz. Paranız sürekli artan bir miktar ise zekâtı ödeyeceğiniz günkü miktar ne ise o miktar üzerinden zekât verirsiniz. Alacakların zekâtını aldığınız zaman da ödeyebilirsiniz.


Eşimin borcu var; benim de altınlarım. Bize zekât düşer mi.?


Zekât konusunda İslam, ferdi olarak değerlendirmektedir. Yani malı olan kadının kocasının borcu varsa kadının zekât vermesine engel olmaz. Bu bakımdan eğer bu borç kocanıza aitse sizin zekât vermenize mani değildir. Altınlarınızın zekâtını vermeniz gerekir. Borç size aitse altınlardan borç miktarını düşerek geri kalanın kırkta birini zekât olarak verirsiniz. Kişi kendi karısına zekât veremez. Çünkü örf ve âdet bakımından karı koca menfaatte ortak sayılırlar. İmam Ebu Hanife`ye göre kadın da kocasına zekât veremez.


Zekât, mal olarak verilir mi.?


Zekât, mal olarak da verilebilir.


Zekât ile sadaka arasında ne gibi fark vardır.?


Zekât farz, sadaka ise fıtır sadakası hariç nafiledir. Fıtır sadakası vaciptir. Zekât senede bir verilir ve verilme oranı bellidir. Sadaka ise her zaman ve kişinin belirlediği miktarda verilebilir. Sadakanın gizli verilmesi, zekâtın ise açıktan verilmesi efdaldir.


Çek ve senetlere zekât düşer mi.?


Çek ve senetlere de zekât düşer.


Kredi kartı ile zekât verilir mi.?


Kredi kartıyla zekâtı vermenin bir sakıncası yoktur.


Gelecekte olabilecek borçlar zekâttan düşürülür mü.?


Zekât verilirken mevcut durumdaki borçlar zekâttan düşülür. Ama gelecekte olabilecek borçlar zekâttan düşülmez.


Camiye zekât verilebilir mi.?


Camiye zekât verilmez.


Haram maldan zekât-fıtır sadakası verilir mi.?


Haram yolla kazanılan malın zekâtı verilmez. Bu malın, varsa sahibine verilmesi, bilinmiyorsa fakirlere dağıtılması gerekir. Bir kişinin kumar gelirinin dışında başka bir geliri varsa, helalse bunu ayrı olarak hesaplayıp bu miktar üzerine zekât düşüyorsa zekâtını ve fıtır sadakasını verebilir.


Anne, baba, kardeş ve akrabalara zekât verilebilir mi.?


Bir kimse anne, baba, dede, nine ve bunlardan yukarısına çocuk ve torunlarına zekât veremez. Fakir olan kardeşlerine zekât verebilir. Fitre de zekât gibidir. Zekâtın verildiği yerlere verilir.


Ev almak için biriktirilen altınlara zekât düşer mi.?


Bu altınlara zekât düşer. Kırkta birini zekât olarak ödemeniz gerekir. Altın olarak vermeniz şart değildir.


Zekâtın farz olması için paranın bir yıl beklemiş olması gerekir mi.?


Hangi paranızın üstünden bir yıl geçmişse onun zekâtını vermekle mükellefsiniz.


Her ay ele geçen maaş, ücret ve serbest meslek kazançlarının üzerinden hemen zekât vermek gerekiyor mu, yoksa üzerinden bir yıl geçmeli mi.?


Din İşleri Yüksek Kurulu, maaş ve benzeri standart gelirlerin, diğer gelirlere katılarak nisap miktarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekât verilmesi gerektiği görüşündedir.


Zekâtı burs olarak vermek caiz midir.?


Zekât, muhtaç öğrencilere burs olarak verilebilir. Bu bursu verirken zekâtınız olduğunu söylemeniz gerekmez. Sizin bilmeniz yeterlidir. İlimle uğraşan kimselere zekâtımızı vermek, başkalarına vermekten daha önemlidir.


Alacağını zekâta saymak caiz midir.?


Zekât vermekle sorumlu olan kimse, borçlusu bulunan bir muhtaca `bana olan borcunu vereceksen sana zekât veririm` diyerek şartla zekât verirse caiz olmaz. Ancak borçluya, `Sendeki alacağımı zekâta saydım, kendini borçlu hissetme, artık rahat ol! Borcun silinmiştir...` demek, zekâtı vermiş olmak için yeterli bir ifade olarak kabul edilir.


Hayır kuruluşlarına zekât verilebilir mi.?


Bu kuruluşlar zekâtı gerekli olan yerlere ulaştırıyorsa zekât verilebilir.


Kiraya verilen ya da yapılıp satılan eve zekât düşer mi.?


İnşa edilerek kiraya verilen veya oturulan binaların kıymeti üzerinden zekât yoktur, getirdikleri kiralara zekât düşer. Satış için inşa edilen bina ve apartman daireleri, ticaret malı kısmına girdiklerinden, bunların da kıymetleri üzerinden zekâtları verilir.


Zekâtı, çalışan personele maaş olarak dağıtabilir miyiz.?


Maaş, işin karşılığı olarak verilir. Zekât ise iş karşılığı olarak verilmez. Ancak işçilerden zekâta müstahak olanlar varsa maaşlarının üzerine zekât olarak verilecek miktar konulup verilebilir.


Arabaya zekât düşer mi.?


İnsanın zaruri ihtiyaçları arasında ev, ev eşyası, giyeceği, yiyecek ve içeceği yanında binek vasıtası da sayılmaktadır. Ancak ev ve eşyada olduğu gibi arabada da lükse kaçma, vasat bir araba ile giderebileceği ihtiyacını bunların üç-beş katı fiyat vererek lüks arabalarla giderme işine gelince, burada zekâtın devreye gireceğini söylemek mümkündür.


Vergi, zekât yerine geçer mi.?


Devletin, mükelleflerden aldığı şey zekât olarak kabul edilmez. Ayrıca devlet, zekât adıyla değil, vergi olarak almakta ve aldığı vergiyi de zekâtın verilmesi gereken ve Kur`ân-ı Kerîm`de belirtilen sekiz sınıfa vermemektedir. Devlete verilen vergiyi zekât olarak kabul etmek yanlıştır.


Kira gelirinin ne kadarı zekât verilmeli.?


Kira gelirlerinin zekâtı yıllık gelirine göre hesaplanır. Nisap miktarından fazla geliri olan bir kimse bu gelirinin kırkta birini zekât olarak verir. İsterse bunu aylık olarak da verebilir.Uzun vadeli borçlar zekâttan düşürülür mü.?


Uzun vadeli borçlar da zekâttan düşülebilir. Bununla beraber eğer kişinin maddi durumu iyi ise fakirlerin menfaatine binaen uzun vadeli borçları düşürmemesi tavsiye edilir.


Ev almak için biriktirilen paraya zekât düşer mi.?


Ev için biriktirilen paranın üzerinden bir yıl geçmişse ve nisab miktarını aşıyorsa zekât düşer.


Hisse senetlerine zekât düşer mi.?


Bir kimsenin sahip olduğu hisse senedi nisaba malikse zekâtını verecektir.


Fabrikadaki makinelere zekât düşer mi.?


Fabrikadaki demirbaşlara zekât düşmez. Bu bakımdan üretim için kullandığınız makinelerin zekâtını vermeniz gerekmez. Ancak ticaretini yaptığınız mallara zekât düşer.
asena
2 Aralık 2009 19:47   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Zekat nedir?

arkadaşlar ben dinden bir performans ödevi aldım konusu zekat lütfen bilen cevaplasın
alanur_nazlim
2 Aralık 2009 20:02   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

özlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.
Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.
Alvarez Ocean
2 Aralık 2009 20:10   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Zekat nedir, kimlere zekat verilir?

Zekat Nedir? Zekatın Anlamı

Kelime anlami olarak zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasina gelir.

Dini anlamı ile zekat; nisap miktari zenginlige sahip olan Müslüman’in Allah‘in hakki olanlara verilmesini emrettigi belli miktarda mali vermesidir.
Zekatın Hükmü

Zekat, hicretin ikinci yilinda, Ramazan orucundan sonra farz kilindi, Islam’in bes sartindan birisidir.Zekat Vermek Kur’ân-ı kerîmin 32 yerinde, namazla birlikte emredilmektedir.
İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” (Bakara Suresi, 277. ayet)
Mükellef olan, yani akıl baliğ olan, hür olan Müslüman erkek ve kadının şartları bulununca, zekât vermeleri lâzımdır. Zekât, fakirlerin zenginlerde olan hakkıdır. Zekât vermeyenler, bu hakkı ödemedikleri için, yani ibâdet yapmadıkları için günahkâr olurlar.
Zekat Kimlere Farzdir? Kimler Zekat Vermeli?

Zekat, Müslüman, erginlik çağına gelmiş, akıllı, hür ve dinen zengin sayılan kimselere farzdır. Dinen zengin sayılanlar, borcundan ve asli ihtiyaçları‘ndan başka “nisap miktarı” malı olan kimselerdir.
Asli İhtiyaç: Oturulan ev, giyim eşyası, binek arabası, ticaret için olmayan kitaplar, sanatın icrası için gerekli aletler
ve ailenin bir yıllık nafakasıdır.
Nisap Miktarı: Dinimizin koyduğu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçüye göre: Asli ihtiyacından başka 81 gram altını yada 561 gram gümüşü veya bu miktarlar karşılığı parası veya ticaret malı bulunan, kırk koyun veya keçiye, otuz sığıra veya beş deveye sahip olan müslümanlar “NISAP MIKTARI” mala sahip olmuş sayılırlar.
Asli ihtiyaçtan başka bu miktarlarda mala sahip olduktan sona tam bir yıl geçince zekat farz olur.
Zekat Kimlere Verilir? Zekat Verilecek Kimseler

1-) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
2-) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
3-) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.
4-) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)
5-) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
Zekatin öncelikle fakir olan yakin akrabaya, komşulara, hemşehrilere verilmesi daha faziletlidir.
Zekat Kimlere Verilmez?

1-) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara,
2-) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,
3-) Zenginlere,
4-) Müslüman olmayanlara,
5-) Karı-koca birbirlerine.
Zekat Vermemenin Mesuliyeti

Gerek ayetlerde gerekse de hadislerde farz olan zekatı vermeyenler şiddetle uyarılmışlardır.
Kur’an-ı Kerim’de Ali Imran Suresi 180.Ayetinde Allah’ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarina dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” denilmistir.

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Zekat nedir, kimlere zekat verilir? benzer konular

Etiketler:
  • zekat nedir kimlere verilir
Fetvalar - Zekât kimlere farzdır?
Zekât kimlere farzdır? Ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı kadar (85 gr altın veya buna denk para) ya da daha fazla zekâta tabi bir mala sahip olan Müslüman zekât mükellefi olur ve seneden seneye malının zekâtını vermekle yükümlü hale...
Forum: Müslümanlık/İslamiyet Cevap: 1
Son Mesaj: 13 Aralık 2012 18:11
Zekat nasıl verilir?
ZEKAT NASIL YAPILIR?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 27 Eylül 2011 17:13
Fetvalar - Akli dengesi bozuk kişilere zekat verilir mi?
Akli dengesi bozuk kişilere zekat verilir mi? Akli dengesi bozuk kişiler alacağı zekat paralarını yerli yerince kullanamayabilir. Bu sebeple zekatı, onların ihtiyaçlarına harcanmak üzere, bakımlarını üstlenen kişilere vermek gerekir. kaynak : Süleymaniye Vakfı
Forum: Müslümanlık/İslamiyet Cevap: 0
Son Mesaj: 9 Ekim 2009 17:13
Rüyada Zekât Vermek
Rüyada Zekât Vermek Rüyada zekât, müjde, hayır, bereket, şifa, dini borç, güç işlerin kolaylaşması, kayıp, sıkıntıdan kurtulma, düş­mana zafer, rızkta bolluk ile yorumlanır. Rüyasında zekât veren kimsenin malı ve mülkü, varsa, hayvanları artar. Zekât aldığını görmek, menfaat bulacağına,...
Forum: Rüya Tabirleri Cevap: 0
Son Mesaj: 5 Haziran 2009 20:52
 
Sayfa 0.433 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu