Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

Gösterim: 20271 | Cevap: 12
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    18 Kasım 2008 20:59   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

arkadaşlar türkiye selçuklu devletinin anadoluda ticareti geliştirmewkl için yaptığı çalışmaları söyelrseniz memnun olurum şimdiden teşekkür ederim!!!!
En iyi cevap Keten Prenses tarafından gönderildi

Büyük Selçuklular döneminde yapılan kervansarayların asıl amacı ticari yolları canlı tutmak ve ticareti geliştirmekti


Kervansarayların en eski örneği 1019-1020 yıllarında, Gaznelilerin ünlü hükümdarı Sultan Mahmut tarafından Tus-Serahs yolu üzerinde yaptırılmış olan Ribat-ı Mahi'dir. Eser, yaklaşık. 70.68 x 71.92 metrelik bir ebattadır. Yine Gazneli Sultan Mahmut, 1028 yılında Tus-Herat yolları kavşağında Sengbest Ribat'ı yaptırmıştır.[11]

Türk Tarihi'nde birçok ilklere imza atan Karahanlılar Devleti, kervansarayların inşası noktasında da önemli çalışmalar yapmışlardır. Karahanlı Hükümdarı Nasr bin İbrahim (1068-1080) zamanında iki önemli kervansaray inşa edilmiştir. Bu kervansaraylarda kerpiç ve tuğla kullanılmıştır. Karahanlılar'dan kalan diğer kervansaraylar, bunların çok zengin ve çok çeşitli tiplerinin etkilerini, daha sonra yapılan kervansaraylarda açıkça görmek mümkündür.[12]

Büyük Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerin geliştirdiği kervansaray mimarisini, daha da ileri götürerek âbidevî eserler meydana getirdiler. Büyük Selçuklular döneminde, ilk kervansaray (Anuşirvan Kervansarayı) Tuğrul Bey zamanında taş ve tuğladan inşa edilmiştir.[13]

Diğer bir Selçuklu kervansarayı Ribat Zafrani, Nişabur-Sebzevar yolunda Melikşah tarafından inşa edilmiş olup, yapı malzemesi olarak kerpiç kullanıldığı için çok harap durumdadır.[14] Çoğu günümüzde harabe halinde olan bu kervansaraylar, barış zamanında kervanların konaklaması, savaş zamanında da askerî üs olarak kullanılırdı.[15] Yine bu kervansaraylarda yabancı hükümdarların ağırlandığı, bu yapıların gerektiğinde hapishane ve sığınak olarakta kullanıldığı kaynaklardan anlaşılmaktadır.[16]

Selçuklu kervansarayları kesme taş kaplı ve destek kuleleriyle güçlendirilmiş yüksek duvarlarıyla bir kaleyi andırmaktadır. Bu kervansarayların diğer bir adı da "darüz-ziyafe" dir. Çünkü bu kervansaraylar yolcuların, tüccarların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Buralarda zengin fakir, hür köle, Müslim gayrimüslim farkı gözetilmeden herkese eşit olarak hizmet veriyordu.[17] Burada yolculara ücretsiz barınma, yemek yemek için aşevi, mescid, nalbant, ticari eşyalar için depolar, araba tamirhânesi, hastahane, kütüphane, hamam, ayakkabı tamircisi, eczane, hayvanlar için ücretsiz yem ve veteriner, fakir yolculara ücretsiz ayakkabı, hasta yolcular için ücretsiz tedavi ve ilaç, eşyası kaybolan yolcunun kaybolan eşyasının bedelinin ödenmesi, ölen fakir yolcunun defin masraflarının karşılanması gibi hizmetler veriliyordu. Bu hizmetler vakıflar tarafından karşılanıyordu.[18] Kervansaraylar müstahkem bir kale fonksiyonunu da icra ediyordu. Bir Moğol komutanının Aksaray yakınında bulunan Sultan Hanı'na sığınmış Türk Beyini, 20 bin askeriyle kuşatıp, 2 ay geçmesine rağmen Türk Beyini esir alamaması buna iyi bir örnektir.[19]

Büyük Selçuklularda iktisadi ve ticari hayat "kervansaray"lar sayesinde çok canlı olmuştur. Kervansarayların bu önemini bilen Büyük Selçuklu sultanları da kervansaray yapımına büyük önem vermişlerdir.[20] Nitekim bu konuda Nizamülmülk, kervansaray inşa edilmesini; kanal açmak, köprü kurmak, köyleri imar etmek, şehir ve kaleler inşa etmek, medrese yapmak gibi işlerle birlikte Selçuklu Sultanlarının vazifeleri arasında sayar.[21]

Büyük Selçukluların; Türkistan, Harezm, İran, Azerbaycan, Horasan, Maveraünnehir, Irak, Bağdat, Suriye ve Anadolu'da yaptırdığı kervansaraylar neticesinde, birçok ülke ile ticari ve iktisadi ilişkileri artmıştır.[22]

Büyük Selçuklular ticari kervansaraylara askeri muhafızlar koyarak kervanların güvenliğini sağlarlardı. Hatta zarara uğrayan bir kervancının zararı, devlet hazinesinden mevcut hukuka göre ödenirdi. Bu bir sigorta sistemi idi. Aynı durum yabancı tüccarlar için da geçerliydi. Büyük Selçuklular, yabancı devletlerle imzalanan önemli ticari anlaşmalar sonucunda "devlet sigortası" denen sistemi geliştirmişlerdi.[23] Ticari ve iktisadi faaliyetlerin kesintisiz devam edebilmesi için, kervansarayların güvenliği hususu büyük önem taşıyordu. Herhangi bir kervan, saldırıya uğrarsa veya soyulursa sultan, zararı öderdi, kervanı soyanlar şiddetle cezalandırılırdı. Hatta kervanı soyanlar üzerine askeri seferler düzenlenirdi.[24]
18 Kasım 2008 21:03   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

32.380
8.248 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

Büyük Selçuklular döneminde yapılan kervansarayların asıl amacı ticari yolları canlı tutmak ve ticareti geliştirmekti


Kervansarayların en eski örneği 1019-1020 yıllarında, Gaznelilerin ünlü hükümdarı Sultan Mahmut tarafından Tus-Serahs yolu üzerinde yaptırılmış olan Ribat-ı Mahi'dir. Eser, yaklaşık. 70.68 x 71.92 metrelik bir ebattadır. Yine Gazneli Sultan Mahmut, 1028 yılında Tus-Herat yolları kavşağında Sengbest Ribat'ı yaptırmıştır.[11]

Türk Tarihi'nde birçok ilklere imza atan Karahanlılar Devleti, kervansarayların inşası noktasında da önemli çalışmalar yapmışlardır. Karahanlı Hükümdarı Nasr bin İbrahim (1068-1080) zamanında iki önemli kervansaray inşa edilmiştir. Bu kervansaraylarda kerpiç ve tuğla kullanılmıştır. Karahanlılar'dan kalan diğer kervansaraylar, bunların çok zengin ve çok çeşitli tiplerinin etkilerini, daha sonra yapılan kervansaraylarda açıkça görmek mümkündür.[12]

Büyük Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerin geliştirdiği kervansaray mimarisini, daha da ileri götürerek âbidevî eserler meydana getirdiler. Büyük Selçuklular döneminde, ilk kervansaray (Anuşirvan Kervansarayı) Tuğrul Bey zamanında taş ve tuğladan inşa edilmiştir.[13]

Diğer bir Selçuklu kervansarayı Ribat Zafrani, Nişabur-Sebzevar yolunda Melikşah tarafından inşa edilmiş olup, yapı malzemesi olarak kerpiç kullanıldığı için çok harap durumdadır.[14] Çoğu günümüzde harabe halinde olan bu kervansaraylar, barış zamanında kervanların konaklaması, savaş zamanında da askerî üs olarak kullanılırdı.[15] Yine bu kervansaraylarda yabancı hükümdarların ağırlandığı, bu yapıların gerektiğinde hapishane ve sığınak olarakta kullanıldığı kaynaklardan anlaşılmaktadır.[16]

Selçuklu kervansarayları kesme taş kaplı ve destek kuleleriyle güçlendirilmiş yüksek duvarlarıyla bir kaleyi andırmaktadır. Bu kervansarayların diğer bir adı da "darüz-ziyafe" dir. Çünkü bu kervansaraylar yolcuların, tüccarların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Buralarda zengin fakir, hür köle, Müslim gayrimüslim farkı gözetilmeden herkese eşit olarak hizmet veriyordu.[17] Burada yolculara ücretsiz barınma, yemek yemek için aşevi, mescid, nalbant, ticari eşyalar için depolar, araba tamirhânesi, hastahane, kütüphane, hamam, ayakkabı tamircisi, eczane, hayvanlar için ücretsiz yem ve veteriner, fakir yolculara ücretsiz ayakkabı, hasta yolcular için ücretsiz tedavi ve ilaç, eşyası kaybolan yolcunun kaybolan eşyasının bedelinin ödenmesi, ölen fakir yolcunun defin masraflarının karşılanması gibi hizmetler veriliyordu. Bu hizmetler vakıflar tarafından karşılanıyordu.[18] Kervansaraylar müstahkem bir kale fonksiyonunu da icra ediyordu. Bir Moğol komutanının Aksaray yakınında bulunan Sultan Hanı'na sığınmış Türk Beyini, 20 bin askeriyle kuşatıp, 2 ay geçmesine rağmen Türk Beyini esir alamaması buna iyi bir örnektir.[19]

Büyük Selçuklularda iktisadi ve ticari hayat "kervansaray"lar sayesinde çok canlı olmuştur. Kervansarayların bu önemini bilen Büyük Selçuklu sultanları da kervansaray yapımına büyük önem vermişlerdir.[20] Nitekim bu konuda Nizamülmülk, kervansaray inşa edilmesini; kanal açmak, köprü kurmak, köyleri imar etmek, şehir ve kaleler inşa etmek, medrese yapmak gibi işlerle birlikte Selçuklu Sultanlarının vazifeleri arasında sayar.[21]

Büyük Selçukluların; Türkistan, Harezm, İran, Azerbaycan, Horasan, Maveraünnehir, Irak, Bağdat, Suriye ve Anadolu'da yaptırdığı kervansaraylar neticesinde, birçok ülke ile ticari ve iktisadi ilişkileri artmıştır.[22]

Büyük Selçuklular ticari kervansaraylara askeri muhafızlar koyarak kervanların güvenliğini sağlarlardı. Hatta zarara uğrayan bir kervancının zararı, devlet hazinesinden mevcut hukuka göre ödenirdi. Bu bir sigorta sistemi idi. Aynı durum yabancı tüccarlar için da geçerliydi. Büyük Selçuklular, yabancı devletlerle imzalanan önemli ticari anlaşmalar sonucunda "devlet sigortası" denen sistemi geliştirmişlerdi.[23] Ticari ve iktisadi faaliyetlerin kesintisiz devam edebilmesi için, kervansarayların güvenliği hususu büyük önem taşıyordu. Herhangi bir kervan, saldırıya uğrarsa veya soyulursa sultan, zararı öderdi, kervanı soyanlar şiddetle cezalandırılırdı. Hatta kervanı soyanlar üzerine askeri seferler düzenlenirdi.[24]
Misafir
16 Nisan 2010 19:37   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

kervansayralarınn önemiii çokkkk aciLL Lazımmm Lütfennn.....buLunnn lütfennn....!!!
Misafir
8 Aralık 2010 19:14   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

evet banada lazım konu bu işte

''selçuklu devletinde ticari açıda önemi olanı varsa da resmi''
Misafir
28 Aralık 2010 00:39   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

büyük selçuklu devletinin önemli şehirleri hangileridir
Misafir
3 Ocak 2011 19:40   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

arkadaşlar anadolu selçuklu devletinde aşevi nedir bilen varmı? sitenizi çok beğeniyorm birçok bilgi bulabilma imkanımız var şimdiden teşekkürler....
Misafir
4 Ocak 2011 13:06   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

anadolu selçuklu devletinde aşevi

lütfen yarına kadar anadolu selçuklu devletinde aşevi hakkında bilgi istiyorum eğer yarın götürmessem zayıf alacam arkadaşlar lütfennnnnnnnn
Asi StyLa
8 Aralık 2011 23:33   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Anlasılırmı ?

Daha Acıklayıcı Bısey Yokmu ?
Misafir
21 Aralık 2011 21:30   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

medrese-Eğitim
kale-savunma
kervansaraylar-ticaret
köprü yol-ulaşım ticaret
saraylar- bayındırlık
imarathane-sosyal
(imarathaneye aşevi de giriyor)
Misafir
27 Şubat 2012 20:57   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

ticaretin gelişmesi için türk hükümdarlarının yaptığı çalışmalar lazımmmmmm acill en geç cuma gününe lütfen yardımcı olun
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? benzer konular

Türkiye'de çevre koruma için yapılan çalışmalar ve etkinlikler nelerdir?
türkiyede yapılan çevreyi koruma ile ilgili florasan kullanımından ağaçlandırmaya, naylon kağıt vs atıkların gruplandırılmasından kısaca "türkiyede" yapılan çevre ve doğa koruma ile alakalı adan zye herşey lazım dönem ödevim var
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 17 Mayıs 2015 17:52
Cumhuriyetin ilanından sonra dilimizi geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?
Cumhuriyetin ilanından sonra Türk dilini geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 9 Ocak 2014 20:48
Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetler nelerdir?
Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticari faaliyetler, ticaret ve ekonominin gelişmesi için Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan çalışmalar nelerdir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetler nelerdir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 2
Son Mesaj: 28 Mart 2013 20:17
İstanbul'un kültür merkezi olması için yapılan çalışmalar nelerdir?
fatijin istanbulu kültür merkezi olması için yaptığı çalışmalar
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 26 Aralık 2010 17:50
Tarihi belgelerin değerlendirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
tarihi belgelerin değerLenmesnde izLenen yoL nedir??
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 3 Ekim 2010 14:49
 
Sayfa 0.345 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu