Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

Gösterim: 24350 | Cevap: 9
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    19 Kasım 2008 14:10   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

devlet istatistik kurumunun yapısı ve görevleri nelerdir yardımcı olurmusunuz??
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Devlet İstatistik Enstitüsü' nün Görevleri
DİE'nin görevleri; ana faaliyet konularıyla ilgili ve alt yapının kurulması, geliştirilmesiyle ilgili olmak üzere 2 bölümde toplanabilir;

A. Ana Faaliyet Konularıyla İlgili Görevleri

1. Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, değerlendirmek, yayımlamak.
2. Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi aşamasında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.
3. Ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi aşamalarında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.

4. Genel Nüfus Sayımını; sonu (0) ile biten yıllarda, Genel Tarım Sayımını; sonu (1) ile biten yıllarda, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımını; sonu (3) ile biten yıllarda yapmak.

5. Yapılması görev olarak belirtilen sayımlar dışında, ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun bir biçimde, uluslararası standartlarda yayımlamak.
6. Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım etmek.
B. Alt Yapının Kurulması ve Geliştirilmesi ile İlgili Görevleri
7. Bilimsel araştırma ve teknikleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
8. Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
9. Ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir 'Bilgi Bankası' kurmak.
10. Bilgi Bankasının devamını sağlamak amacıyla, veri derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak.
11. İstatistik tanım ve standartlarını tespit etmek, istatistik metodlarını geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak.
12. Enstitü'nün görev alanına giren konularda-Yükseköğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla-üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak 'Ulusal ve Uluslararası Eğitim Merkezleri' kurmak.
13. Enstitü personeliyle, diğer kurum ve kuruluşların elemanları için, kısa süreli istatistiklerle ilgili konularda 'Hizmetiçi Eğitimler' ile uzun süreli 'İhtisas Eğitimleri' yapmak, konferanslar ve seminerler düzenlemek.
14. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.
15. İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tespit etmek .
16. Hangi kamu kuruluşlarının, hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak.
17. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri derlemek, bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
18. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres kütüğü, kayıt sitemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.
fadedliver
19 Kasım 2008 15:09   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

Devlet İstatistik Enstitüsü' nün Görevleri
DİE'nin görevleri; ana faaliyet konularıyla ilgili ve alt yapının kurulması, geliştirilmesiyle ilgili olmak üzere 2 bölümde toplanabilir;

A. Ana Faaliyet Konularıyla İlgili Görevleri

1. Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, değerlendirmek, yayımlamak.
2. Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi aşamasında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.
3. Ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi aşamalarında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.

4. Genel Nüfus Sayımını; sonu (0) ile biten yıllarda, Genel Tarım Sayımını; sonu (1) ile biten yıllarda, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımını; sonu (3) ile biten yıllarda yapmak.

5. Yapılması görev olarak belirtilen sayımlar dışında, ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun bir biçimde, uluslararası standartlarda yayımlamak.
6. Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım etmek.
B. Alt Yapının Kurulması ve Geliştirilmesi ile İlgili Görevleri
7. Bilimsel araştırma ve teknikleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
8. Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
9. Ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir 'Bilgi Bankası' kurmak.
10. Bilgi Bankasının devamını sağlamak amacıyla, veri derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak.
11. İstatistik tanım ve standartlarını tespit etmek, istatistik metodlarını geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak.
12. Enstitü'nün görev alanına giren konularda-Yükseköğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla-üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak 'Ulusal ve Uluslararası Eğitim Merkezleri' kurmak.
13. Enstitü personeliyle, diğer kurum ve kuruluşların elemanları için, kısa süreli istatistiklerle ilgili konularda 'Hizmetiçi Eğitimler' ile uzun süreli 'İhtisas Eğitimleri' yapmak, konferanslar ve seminerler düzenlemek.
14. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.
15. İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tespit etmek .
16. Hangi kamu kuruluşlarının, hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak.
17. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri derlemek, bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
18. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres kütüğü, kayıt sitemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.
Misafir
5 Ocak 2010 19:09   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

biraz kısa olsa röportaj gibi
Misafir
8 Şubat 2010 15:06   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

-ke ve -de nin görevleri nedir?
Misafir
18 Ekim 2010 14:56   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

teşekkür ederim çok işime yaradı ama tüik de koysaydınız daha iyi olabilirdi
Misafir
23 Nisan 2011 14:00   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

???yarralları

???yani yararları nelerdir???
Misafir
16 Ekim 2011 19:51   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

türkiye istatistik kurumu görevleri acil cevap lazımdır.
Misafir
23 Ekim 2011 14:33   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

türkiye istatistik kurumunun görevleri
DratteD
25 Ekim 2011 09:07   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?

TÜİK;
  • Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek,
  • İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek,
  • İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip etmek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek,
  • Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak,
  • Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ile
görevli bilimsel ve teknik bir kurumdur.
Misafir
27 Kasım 2011 15:35   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

türkiye istatiksel kurumu

türkiye istatik kurumu nerdedir
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir? benzer konular

Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?
devlet istatistik enstitüsünün faydalarının belirlenmesi ve matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren en az 3 örnek... arkadaşlar çok acil performans ödevim yarına lütfen yardım derste kalıcam yoksa:$
Forum: Soru-Cevap Cevap: 40
Son Mesaj: 15 Kasım 2014 20:16
TUİK - Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Başbakanlık'a bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara 'da bulunur. Enstitü ilk kez 1933 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü olarak göreve başladı. 1962 yılında, 53 sayılı kanunla Devlet İstatistik Enstitüsü adını...
Forum: Kurumlar ve Kuruluşlar Cevap: 1
Son Mesaj: 3 Kasım 2013 12:53
Türkiye İstatistik Kurumu'nun matematikle ilişkisi nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun matematikle ilişkisi nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 18 Nisan 2012 16:26
Türk Dil Kurumu ve Türk Hava Kurumu'nun açılış amacı nedir bilgi verir misiniz?
arkadaşlar tdk thk thk kurumların açılma amacını söylermisiniz ben yatılıyım
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 20 Kasım 2011 14:31
Türkiye İstatistik Kurumu - Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu Adres: Yücetepe Mah.Necatibey Cad. No:114 06100 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 410 0 410 Web Site: ..::Türkiye İstatistik Kurumu Web sayfalarına Hoş Geldiniz::.. http://kulisturk.com/yonetim/dosyalar/tuik.jpg
Forum: MK Rehber Cevap: 0
Son Mesaj: 22 Ekim 2010 15:52
 
Sayfa 0.215 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu