Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

Gösterim: 42.056 | Cevap: 12
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    18 Aralık 2008 11:06   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

Türk edebiyatında biyografi yazanlar?
En iyi cevap Ziyaretçi tarafından gönderildi

Türk edebiyatında ilk biyografiyi kim hangi eseriyle yazmıştır?
Blue Blood
18 Aralık 2008 11:12   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?


Türk şairlerinin biyografilerinin toplandığı ilk Türkçe şuara tezkiresi XV. yüz-yılda kaleme alınan Ali Şir Nevayî (ö.1501/907) ‘nin Mecâlisü’n-Nefâis (1491/896) adlı eseridir.

Tanzimattan günümüze kadar yazılmış biyografilere şu örnekleri verebiliriz: Re-caizade Mahmut Ekrem, Kudemadan Birkaç Şair (1885); Muallim Naci, Osmanlı Şair-leri (1890); Beşir Fuad, Viktor Hugo (1886); Süleyman Nazif, Mehmet Akif (1924); Kenan Akyüz, Tevfik Fikret (1947); Mehmet Kaplan, Namık Kemal Hayatı ve Eserleri (1948); Olcay Önertoy, Halit Ziya Uşaklıgil, Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri (1965); Birol Emil, Mizancı Murad Bey, Hayatı ve Eserleri (1979); Nurullah Çetin, Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (1998)
Blue Blood
18 Aralık 2008 11:12   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

KKendi alanlarında ünlü olmuş, siyaset adamı, edebiyatçı, sporcu, bilim adamı, ses, sinema, tiyatro sanatçısı, gazeteci, ticaret adamı gibi kişilerin hayatlarını, neler yap-tıklarını, ülke ve dünya insanlığına neler kazandırdıklarını, hayatlarının önemli başarılarını ve dönüm noktalarını bütünüyle anlatan yazı ve kitaplara biyografi (yaşamöyküsü) denir.

Bir kişinin hayatını ayrıntılı olarak veren kişisel biyografi kitapları olduğu gibi, birden çok kişinin hayat hikâyelerini bir araya getiren genel biyografi eserleri de vardır.Örneğin antolojilerde, ansiklopedilerde, yıllıklarda birden çok kişinin biyografileri çok kısa olarak ana hatlarıyla verilir. Bu eserlerde ya da yazarın kitabının arka kapağında veya iç sayfasında yer alan biyografiler genellikle kısadır. Ayrıntıları atılmış daha çok doğum ölüm tarihleri, doğum yerleri, bitirdikleri okullar, çalıştıkları işler, yazdıkları eserler ve önemli başarıları anılmakla yetinilir.Her döneme, her mesleğe ve her millete ait kişilerin biyografilerini veren eserlere evrensel biyografi, bir millete ait kişilerin biyografilerini verenlere ulusal biyografi, bir bölgeye mensup kişilerin biyografilerinin toplandığı eserlere bölgesel biyografi, belli bir mesleğe mensup kişilerin yer aldığı eserlere meslekî biyografi, belli bir dönemde yaşayanların hayat hikâyelerinin verildiği eserlere de dönem biyografisi denir. Dönem biyografisine çağdaş insanların yer aldığı Who’s Who? (Kim Kimdir?) adlı eseri gösterebiliriz.Biyografiler yazım tekniğine göre de farklılıklar arz etmektedir. Bunları kısaca şöyle sınıflandırabiliriz:a. Bilimsel biyografi
Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde, alt başlıklar halinde, onun dönemi içindeki konumunu, getirdiği yenilikleri, gösterdiği başarıları, eserlerini, eserlerinin değişik özelliklerini eleştirel bir tutumla, belgelere, araştırma ve incelemelere dayalı olarak veren çalışmalara bilimsel biyografi ya da biyografik monografi denir. Bu tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi, öğrenimi, çalışma hayatı, türlerine göre eserleri, eserlerinin önemi, şekil ve muhteva özellikleri, başarıları, ödülleri ve başka özellikleri bölümler halinde verilir. Bilimsel biyografi türüne şu örnekler verilebilir: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser (1971); İsmail Parlatır, Recaizade Mahmut Ekrem (1995); Ö.Faruk Huyugüzel, Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerinde Bir Araştırma (1984).b. Biyografik roman
Roman, hikâye gibi tahkiye kurgusu içerisinde, olay anlatımı üslûbuyla kişiyi bir roman kahramanı gibi olayların içindeki konumlarıyla sunan eserlere de edebî biyografi ya da biyografik roman denir. Biyografik romanlarda kişinin ruhsal ve fiziksel özellikleri, davranışları, duyguları, düşünceleri, tepkileri, tavır alışları, giyinişi gibi pek çok değişik özellikleri ayrıntılı olarak verilip bir anlamda onun portresi çizilir. Hayatı içerisinde canlı, yaşayan bir kişilik olarak sergilenir. Buna örnek olarak M. Emin Erişirgil’in Mehmet Akif /İslâmcı Bir Şairin Romanı (1956); Tahir Alangu’nun Ömer Seyfettin (1968) adlı eserleri verilebilir. Ayrıca Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının Romanı (1975) adlı romanı da bu türün en iyi örneklerindendir. Yazar bu romanında hocası Mustafa İnan’ı merkez alarak bir dönemin idealist neslinin hayatını yansıtmıştır. Anı Mektup Biyografi Günlük Roman Tiyatro Fıkra Röportaj Makale Eleştiri Haber Yazısı Deneme Gezi Yazısı Söyleşic. Nekroloji
Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin, erdemlerinin, çalışmalarının ve diğer özelliklerinin anı üslûbuyla anlatıldığı yazılara denir. Bu yazılar bir anlamda öleni çok seven birinin ağıtları, duygusal, öznel açıklamalarıdır. Bu tür yazılara örnek olarak Yahya Kemal’in ölümü dolayısıyla kaleme alınmış şu yazıları verebiliriz: Vehbi Cem Aşkun, “İstanbul Aşığını Kaybetti” (Dünya, 5 Kasım 1958); Nimet Behsuz, “Büyük Şairin Arkasından” (Yeni Gün, 3 Kasım 1958); Cenap Gedikoğlu, “Bir Dev Şair Göçtü” (Yeni Gün, 5 Kasım 1958).Oto-biyografi: Bazı ünlü kişiler hayattayken kendi hayat hikâyelerini yazmışlar-dır. Bunlara da oto-biyografi (özyaşamöyküsü) denir.
Önceleri biyografiler, genellikle kralların, büyük din adamlarının ya da olağanüstü kahramanlıklar göstermiş ki şilerin hayatıyla sınırlıydı. Bunların biyografilerinde genellikle onların gerçek özelliklerinin ve niteliklerinin yanında efsanevî, menkıbevî özellikleri de vurgulanırdı. Kahramanların yüceltilmiş kişilikleri o topluma bir özgüven aşılıyor, ayrıca model kişilikleri sunularak onlar gibi olunması salık veriliyor ve bazı hikmetli davranışlarıyla da ibretli dersler verilmesi amaçlanıyordu. Örneğin Tanzimattan önce klâsik Türk edebiyatında yazılan menakıb-nameler, tarikat büyüklerinin kerametlerle dolu olağanüstü hayatları verilir.Türk edebiyatında ilk biyografik eser, Malik Bahşi’nin Feridüddin-i Attar’dan çevirmiş olduğu Tezkiretü’l-Evliya’dır.
Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yer aldığı tezkire, menakıb, vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, şa-irname, gazavatname, sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır.Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin, evliyaların, pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri, kerâmetleri ve diğer kişisel özellikleri anlatılır. Yayımlanmış bazı menakıpnamelere şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp Tschudi); Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross).
Vakayinamelerde de birçok devlet adamının biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür.
Ziyaretçi
5 Ocak 2009 02:56   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Türk edebiaytında ilk Biyografi yazarı kimdir?

Türk edebiyatında ilk biyografiyi kim hangi eseriyle yazmıştır?
Misafir
8 Kasım 2009 11:03   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

Türk edebiyatında ilk biyografiyi kim hangi eseriyle yazmıştır?

İlk biyografi eserimiz Malik Bahşi’nin Feridüddin-i Attar’dan çevirmiş olduğu Tezkiretü’l-Evliya’dır.
Misafir
9 Aralık 2009 18:17   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

türkiyedeki ünlü biyografi ve otobiyografi tazarları kimler?
_KleopatrA_
9 Aralık 2009 20:10   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

türkiyedeki ünlü biyografi ve otobiyografi tazarları kimler?

Türk şairlerinin biyografilerinin toplandığı ilk Türkçe şuara tezkiresi XV. yüz-yılda kaleme alınan Ali Şir Nevayî (ö.1501/907) ‘nin Mecâlisü’n-Nefâis (1491/896) adlı eseridir.
Tanzimattan günümüze kadar yazılmış biyografilere şu örnekleri verebiliriz: Re-caizade Mahmut Ekrem, Kudemadan Birkaç Şair (1885); Muallim Naci, Osmanlı Şair-leri (1890); Beşir Fuad, Viktor Hugo (1886); Süleyman Nazif, Mehmet Akif (1924); Kenan Akyüz, Tevfik Fikret (1947); Mehmet Kaplan, Namık Kemal Hayatı ve Eserleri (1948); Olcay Önertoy, Halit Ziya Uşaklıgil, Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri (1965); Birol Emil, Mizancı Murad Bey, Hayatı ve Eserleri (1979); Nurullah Çetin, Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (1998)

OTOBİYOGRAFİ

Bir kimsenin kendi yaşam olaylarını anlattığı eserlerdir.
*Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.
* Edebiyatımızda otobiyografik eser sayısı çok azdır. Halit Ziya Uşaklıgil’in “Kırk Yıl” adlı eseri anı-otobiyografi karışımıdır.
* Aziz Nesin’in “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” i başarılı bir otobiyografi sayılabilir.
Misafir
1 Şubat 2010 13:41   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

ya bana yardım edin türk ve dünya edebiyatındaki otobiyografi temsilcileri yada yazarlarını bulmam lazım lütfen yardım
Misafir
31 Aralık 2010 15:26   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

bütün yazarların doğum ayları lazım çok acil lütfen çoğu yok bulamadım ne olur yazın
Misafir
1 Kasım 2011 14:01   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir?

cevap nerde?????
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Türk edebiyatında biyografi yazan yazarlar kimlerdir? benzer konular

Türk edebiyatında çocuk kitabı yazarları kimlerdir?
TÜRK ÇOCUK KİTABI YAZARLARINNIN BİRİNİN HAYATINI VERİR MİSİNİZ
Forum: Soru-Cevap Cevap: 10
Son Mesaj: 30 Aralık 2013 02:35
Kocaelili yazarlar ve şairler kimlerdir?
lütfen kocaelili yazarlar ve şairler söylermisiniz yarım saat içinde...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 27 Mart 2011 13:35
Türk edebiyatında kadın şair ve yazarlar hakkında bilgi verir misiniz?
eeeee bunlar erkek bayan şair veya yazarlar yokmu
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Mart 2011 18:01
Fıkra yazan yazarlar hakkında bilgi verir misiniz?
fıkra yazı türü yazan ünlü yazar kimdir onun hakkında bilgiler ltf çabuk!!!
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 24 Ekim 2009 20:15
Arjantinli ünlü yazarlar kimlerdir?
arjantinli ünlü yazarlar kimlerdir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 19 Ekim 2009 15:40
 
Sayfa 0.359 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu