MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Ziyaretçi tarafından açılmış Marmara Bölgesi'nin ekonomik faaliyetleri nelerdir? - Sayfa 17 konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Maramara bölgesinde yapılan ekonomik faliyetler ve hangi meslekler ön planda (sanayi hakkında!) ?????????...
CEVAP VAR

Marmara Bölgesi'nin ekonomik faaliyetleri nelerdir?

Gösterim: 123.550 | Cevap: 170
29 Aralık 2013 21:29   |   Mesaj #161   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

marada sanayi

Maramara bölgesinde yapılan ekonomik faliyetler ve hangi meslekler ön planda (sanayi hakkında!) ?????????
(2014-12-18T21:48:29+02:00)
Misafir
11 Ocak 2014 21:46   |   Mesaj #162   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

ekonomik faaliyet

marmara bölgesinin ekonomik faaliyreleri nelerdir?
Misafir
15 Şubat 2014 12:33   |   Mesaj #163   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
erdekteki ekonomik faaliyetler neler
Misafir
19 Şubat 2014 18:45   |   Mesaj #164   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

lütfenn

Misafir;1994505]lütfen fazla ayrıntıya girmeden kısa ve öz bulabilirmisin
Misafir
10 Mart 2014 18:53   |   Mesaj #165   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Buğday tutun
Misafir
11 Mart 2014 11:39   |   Mesaj #166   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
marmara bölgesindeki sanayi faliyetini söylermisiniz.
Misafir
13 Mart 2014 16:33   |   Mesaj #167   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetlerinden 3 tanesini örnek verir misiniz acilll lüütfeeen
Misafir
19 Mart 2014 19:47   |   Mesaj #168   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

tmm

Ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret mer­kezleri Marmara Bölgesi'ndedir. Tarım ve turizmden de önemli miktarda gelir elde edilen bölgede başlıca sanayi tesisleri İstan­bul, Kocaeli ve Bursa illerinde yoğunluk gösterir. Hem ülke ve hem de uluslararası düzeyde ulaşım yollannın buluşma noktasın­da yer alan İstanbul kenti, ekonomi açısından Türkiye'nin başkenti durumundadır (bak. is­tanbul).
Bir petrol rafinerisi ve tersanelerin bulun­duğu bölgede başlıca sanayi kuruluşlan oto­mobil, yedek parça, vagon, elektrikli eşya, cam, ilaç, kimyasal maddeler, çimento, kâğıt, lastik, dokuma, hazır giyim, metal eşya, şeker, içki, sigara ve gıda maddeleri üreten fabrikalardır. Bölgenin sanayi ürünlerinden bir bölümü yurtdışına satılır. Türkiye'nin ve bölgenin en önemli ticaret merkezi de İstan­bul'dur.
Çok çeşitlenmiş bir tarımsal etkinliğin oldu­ğu Marmara Bölgesi'nde en çok yetiştirilen ürünler buğday, şekerpancarı, mısır, ayçiçeği ile çeşitli sebzeler ve meyvelerdir. Bağlar ve zeytinlikler geniş alanlar kaplar. Bölgede yaygın olarak hayvancılık da yapılır. Daha çok koyun yetiştirilen Marmara Bölgesi'nin özellikle Trakya kesiminde çok sayıda mandı­ra vardır. Sığır yetiştiriciliği de yapılan bölge­nin çeşitli yörelerinde kurulan tesislerde hay­vansal ürünler işlenir. Tavukçuluk, arıcılık ve balıkçılık bölgenin ekonomik etkinlikleri ara­sında yer alır. Ayrıca yaygın bir biçimde orman ürünleri de değerlendirilir ve işlenir.
Marmara Bölgesi, ülkenin çeşitli kesimleri ile Türkiye'yi öteki ülkelere bağlayan gelişmiş ulaşım olanaklarına sahiptir. İstanbul limanı­nın ülkemiz dış ticaretinde önemli bir yeri vardır. Transit karayolu taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan E-5 Karayolu ise hem ülkemizi, hem de Ortadoğu ülkelerini Avru­pa'ya bağlar. Bölgenin Bulgaristan ve Yuna­nistan'a komşu olan Trakya kesiminde sınır kapıları vardır. Bunların en önemlisi, kara ve demiryollarıyla giriş ve çıkış yapılan, Bulga­ristan ile ülkemiz arasındaki Kapıkule sınır kapısıdır. Bölgedeki bir başka ulaşım yolu da Avrupa ile Edirne'yi İstanbul'a, İstanbul'u da yurdun öteki kesimlerine bağlayan demiryo-ludur. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı da uluslararası çapta önem taşıyan bir havayolu ulaşım merkezidir.
Böylesine gelişmiş ulaşım olanaklarına sa­hip olan Marmara Bölgesi eşsiz doğal ve tarihsel değerleriyle turizm açısından büyük ilgi görür. Gezmekle bitmeyecek kadar çok tarihsel yapı bulunan bu bölgeye gelen yaban­cı turistler için İstanbul, aynı zamanda bir alışveriş merkezidir. Turistlerin en çok ilgisini çeken alışveriş merkezi ise Kapalı Çarşı'dır (bak. Kapali Çarşi).
Yeraltı kaynaklan açısından da zengin olan Marmara Bölgesi topraklarında bor minerali, cıva, demir, linyit, mermer ve volframit içe­ren maden yatakları ile çok sayıda şifalı madensuyu kaynakları vardır. Bu kaynaklar­dan başlıcaları Balıkesir ilindeki Gönen, Bur­sa ilindeki Çekirge ve Oylat, İstanbul ilindeki Yalova kaplıcalarıdır. Çeşitli konaklama ve hizmet tesisleri bulunan bu kaplıcalar, bölge­deki turizm etkinliğine çeşitlilik katar.
Marmara Bölgesi doğal değerler açısından da çok zengindir. Bölgenin doğal bitki örtüsü ile yabanıl hayvan varlığının korunması ama­cıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bölgede kurulmuş olan ulusal parklar Gelibolu Ya­rımadası Tarihi Milli Parkı, Manyas Gölü kıyısındaki Kuş Cenneti Milli Parkı ve Uludağ Milli Parkı'dır.
Marmara Bölgesi'nde eğitim ve kültür ile sağlık konularında ülke çapında hizmet veren kurumlar vardır. Ülkemizin en gelişmiş ola­naklarla donatılmış hastanelerinden çoğu İstanbul'dadır. Marmara Bölgesi'ndeki yük­seköğretim kurumları İstanbul'daki altı, Bur­sa ve Edirne'deki birer üniversitedir.

Kaynak: Marmara Bölgesi'nin ekonomik faaliyetleri nelerdir?
Misafir
15 Mayıs 2014 17:31   |   Mesaj #169   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
benim proje ödevim varda sizce bunu mu yapsam??Fikrinizi söler misiniz??.. LÜTFEN BİRAZ ACİL..
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: