Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

Gösterim: 31063 | Cevap: 34
ggs
Cevaplanmış   |    12 Ocak 2010 15:30   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

ali kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir lütfen söylermisiniz performans ödevimde lütfennn)
En iyi cevap _KleopatrA_ tarafından gönderildi

Alıntı
ggs adlı kullanıcıdan alıntı

ali kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir lütfen söylermisiniz performans ödevimde lütfennn:))

Matematik
  • Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
  • Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
  • Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
  • Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)
  • Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)[3]
Alıntı

ALİ KUŞÇU

15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. "Kuşçu" lakabı buradan gelmektedir.

Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.

Ali Kuşçu bir ara, öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey'den habersiz Kirman'a gitmiş ve orada yazdığı Hall el-Eşkâl el-Kamer adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey'e armağan etmiş ve Ali Kuşçu'nun kendisinden izin almadan Kirman'a gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

Ali Kuşçu, Semerkand'a dönüşünden sonra, Semerkand Gözlemevi'nin müdürü olan Kadızâde-i Rûmi'nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş ve Uluğ Bey Zici'nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak, Uluğ Bey'in ölümü üzerine Ali Kuşçu Semerkand'dan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gitmiştir. Daha sonra Uzun Hasan tarafından, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacı ile Fatih'e elçi olarak gönderilmiştir.

Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adamlarını biraraya toplamak olduğunu bilen Fatih, Ali Kuşçu'ya İstanbul'da kalmasını ve medresede ders vermesini teklif eder. Ali Kuşçu, bunun üzerine, Tebriz'e dönerek elçilik görevini tamamlar ve tekrar İstanbul'a geri döner. İstanbul'a dönüşünde Ali Kuşçu, Fatih tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından sınırda karşılanır. Kendisi için ayrıca karşılama töreni yapılır. Ali Kuşçu'yu karşılayanlar arasında, zamanın ulemâsı İstanbul kadısı Hocazâde Müslihü'd-Din Mustafa ve diğer bilim adamları da vardır.

İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'ya 200 altın maaş bağlanır ve Ayasofya'ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir.

Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu'nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında da izlenmiştir. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden Molla Lütfi aracılığı ile Ali Kuşçu'nun derslerini takip etmiştir. Nitekim etkisi 16. yüzyılda ürünlerini verecektir.

Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih'e sunulduğu için "Fethiye" adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer'in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer'e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir.

Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır. Ali Kuşçu'nun diğer önemli eseri ise, Fatih'in adına atfen Muhammediye adını verdiği matematik kitabıdır.

_KleopatrA_
12 Ocak 2010 16:30   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

Alıntı
ggs adlı kullanıcıdan alıntı

ali kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir lütfen söylermisiniz performans ödevimde lütfennn)

Matematik
  • Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
  • Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
  • Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
  • Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)
  • Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)[3]
Alıntı

ALİ KUŞÇU

15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. "Kuşçu" lakabı buradan gelmektedir.

Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.

Ali Kuşçu bir ara, öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey'den habersiz Kirman'a gitmiş ve orada yazdığı Hall el-Eşkâl el-Kamer adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey'e armağan etmiş ve Ali Kuşçu'nun kendisinden izin almadan Kirman'a gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

Ali Kuşçu, Semerkand'a dönüşünden sonra, Semerkand Gözlemevi'nin müdürü olan Kadızâde-i Rûmi'nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş ve Uluğ Bey Zici'nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak, Uluğ Bey'in ölümü üzerine Ali Kuşçu Semerkand'dan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gitmiştir. Daha sonra Uzun Hasan tarafından, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacı ile Fatih'e elçi olarak gönderilmiştir.

Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adamlarını biraraya toplamak olduğunu bilen Fatih, Ali Kuşçu'ya İstanbul'da kalmasını ve medresede ders vermesini teklif eder. Ali Kuşçu, bunun üzerine, Tebriz'e dönerek elçilik görevini tamamlar ve tekrar İstanbul'a geri döner. İstanbul'a dönüşünde Ali Kuşçu, Fatih tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından sınırda karşılanır. Kendisi için ayrıca karşılama töreni yapılır. Ali Kuşçu'yu karşılayanlar arasında, zamanın ulemâsı İstanbul kadısı Hocazâde Müslihü'd-Din Mustafa ve diğer bilim adamları da vardır.

İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'ya 200 altın maaş bağlanır ve Ayasofya'ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir.

Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu'nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında da izlenmiştir. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden Molla Lütfi aracılığı ile Ali Kuşçu'nun derslerini takip etmiştir. Nitekim etkisi 16. yüzyılda ürünlerini verecektir.

Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih'e sunulduğu için "Fethiye" adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer'in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer'e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir.

Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır. Ali Kuşçu'nun diğer önemli eseri ise, Fatih'in adına atfen Muhammediye adını verdiği matematik kitabıdır.

Misafir
27 Nisan 2010 20:11   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ali kuşçu

ali kuşçunun matematiğe verdiği önem
Misafir
30 Aralık 2010 20:11   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

ali kuşçunun matematiğe katkıları nelerdir??
mc Nuri
30 Aralık 2010 20:13   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ali Kuşçu

Ali kuşçunun matematiğe verdiği önem
Misafir
1 Ocak 2011 10:25   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

bu çok uzun lütfen biraz daha kısa bişey yazarmısınız
Misafir
4 Mart 2011 13:22   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

lütfen kısa ve anlamlı olsun
Misafir
31 Mart 2011 15:46   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

yaaa üf ben bize neler kazan dırdıkları olcaktı lütfen yardım edin
Misafir
31 Mart 2011 15:48   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

bize neler kazandırdı
Misafir
2 Nisan 2011 16:11   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir?

fatih külliyesinde matematk dersleri vermiştir...
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Ali Kuşçu'nun matematiğe kazandırdıkları nelerdir? benzer konular

Ali Nesin, Uluğ Bey ve Ömer Hayyam'ın matematiğe kazandırdıkları nelerdir?
Ali Nesin Uluğ Bey Ömer Hayyam Matematige kazandırdıkları nelerdir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 1 Mayıs 2015 21:38
Ali Kuşçu'nun eğitim durumu nedir?
ALİ KUŞCUNUN EGİTİM DURUMUNU MERAK EDİYORUM
Forum: Soru-Cevap Cevap: 30
Son Mesaj: 2 Mayıs 2012 16:21
Ali Nesin'in matematiğe kazandırdığı yenilikler nelerdir?
ya bişi sorcam matematige kazandırdıkları nelerdir???
Forum: Soru-Cevap Cevap: 11
Son Mesaj: 21 Mayıs 2011 12:43
Biruni ile Ali Kuşçu arasındaki ortak yönler nelerdir?
Biruni'nin ve Ali Kuşçu'nun ortak yönleri nelerdir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 30 Mart 2011 21:28
Forum: Soru-Cevap Cevap: 6
Son Mesaj: 27 Şubat 2010 12:08
 
Sayfa 0.339 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu