Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

Gösterim: 494.060 | Cevap: 180
 • güzel sanatların dalları
 • güzel sanat dalları
m1e2r3v4e5
Cevaplanmış   |    25 Eylül 2010 14:48   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

1.Güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları nelerdir?
2.Güzel sant dallarının özellikleri nelerdir?
3.Güzel sanat dallarının her birinde kullanılan malzemelerinin özellikleri nelerdir?
En iyi cevap ThinkerBeLL tarafından gönderildi

Alıntı
m1e2r3v4e5 adlı kullanıcıdan alıntı

1.Güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları nelerdir?
2.Güzel sant dallarının özellikleri nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları neler bana yardımcı olun lütfen arkadaşlar....hemen cvp bekliyorum saygılarımla

Sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır:
a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat)
b) Güzel sanatlar

Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar gelir. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri, vb. derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri ortaya çıkmıştır: Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.
Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.
Güzel sanatlar içine, Ortaçağ bilginleri tarafından on sanat sokulmuştur. Bunlar:
 1. Sarf (dilbilgisi)
 2. Nahiv (sözdizimi)
 3. İlmi beyan (güzel konuşma bilimi)
 4. Belagat (güzel konuşma bilimi)
 5. İstatistik
 6. Felsefe,
 7. Musiki,
 8. Matematk
 9. Geometri
 10. İlmi heyet (astronomi)
idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır.

Güzel sanatların çeşitleri:

1 - Edebiyat:
Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.

2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.
3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
4 - Mimarlık: İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar, camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
5 - Musiki (Müzik): Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Müzik, pek çok bölümlere ayrılır. Musiki bestecilerine musıkişinas denir.
6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
7 - Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.

Bunların dışında olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçılığı da güzel sanatlar arasında sayanlar vardır.

Acaba güzel sanatları nasıl sınıflandırabiliriz?
Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.
Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsar.
Ancak, bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabilir. Sözgelimi, karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:
Yüzey Sanatları: Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.
Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.
Dil Sanatları: Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır; roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.
Ses Sanatları: Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.
Hareket Sanatları: İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, Halk dansları, pandomim vb.
Dramatik Sanatlar: İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.
Böylece, bütün sanat dallarını içine alan bir sınıflandırma yapmış olunur.

Alıntı
m1e2r3v4e5 adlı kullanıcıdan alıntı

3.Güzel sanat dallarının her birinde kullanılan malzemelerinin özellikleri nelerdir?

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak her sanat dalını ayrıca ele alıp o sanat dalı içinde kullanılan malzemeleri kendiniz de bulabilirsin.
SmSunlu_QeNc bu mesajı beğendi.
Son düzenleyen ener; 25 Eylül 2010 17:56
Misafir
25 Eylül 2010 20:13   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları neler bana yardımcı olun lütfen arkadaşlar....hemen cvp bekliyorum saygılarımla
25 Eylül 2010 20:37   |   Mesaj #3   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.867
11.431 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

Alıntı
m1e2r3v4e5 adlı kullanıcıdan alıntı

1.Güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları nelerdir?
2.Güzel sant dallarının özellikleri nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

güzel sanatlar tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adları neler bana yardımcı olun lütfen arkadaşlar....hemen cvp bekliyorum saygılarımla

Sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır:
a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat)
b) Güzel sanatlar

Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar gelir. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri, vb. derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri ortaya çıkmıştır: Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.
Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.
Güzel sanatlar içine, Ortaçağ bilginleri tarafından on sanat sokulmuştur. Bunlar:
 1. Sarf (dilbilgisi)
 2. Nahiv (sözdizimi)
 3. İlmi beyan (güzel konuşma bilimi)
 4. Belagat (güzel konuşma bilimi)
 5. İstatistik
 6. Felsefe,
 7. Musiki,
 8. Matematk
 9. Geometri
 10. İlmi heyet (astronomi)
idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır.

Güzel sanatların çeşitleri:

1 - Edebiyat:
Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.

2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.
3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
4 - Mimarlık: İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar, camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
5 - Musiki (Müzik): Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Müzik, pek çok bölümlere ayrılır. Musiki bestecilerine musıkişinas denir.
6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
7 - Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.

Bunların dışında olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçılığı da güzel sanatlar arasında sayanlar vardır.

Acaba güzel sanatları nasıl sınıflandırabiliriz?
Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.
Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsar.
Ancak, bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabilir. Sözgelimi, karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:
Yüzey Sanatları: Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.
Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.
Dil Sanatları: Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır; roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.
Ses Sanatları: Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.
Hareket Sanatları: İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, Halk dansları, pandomim vb.
Dramatik Sanatlar: İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.
Böylece, bütün sanat dallarını içine alan bir sınıflandırma yapmış olunur.

Alıntı
m1e2r3v4e5 adlı kullanıcıdan alıntı

3.Güzel sanat dallarının her birinde kullanılan malzemelerinin özellikleri nelerdir?

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak her sanat dalını ayrıca ele alıp o sanat dalı içinde kullanılan malzemeleri kendiniz de bulabilirsin.
The Unique, fadedliver ve SmSunlu_QeNc bu mesajı beğendi.
Misafir
25 Eylül 2010 22:58   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

3.Güzel sanat dallarının her birinde kullanılan malzemelerinin özellikleri nelerdir?
Misafir
25 Eylül 2010 22:59   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

sanat dallarının özelliklerinide paylaşırmısın?
Misafir
26 Eylül 2010 13:45   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

1-Tiyatro-Dekor 2-mimari-Taş 3-Müzik-Ses 4-Resim-Çizgi ve renk
Edebiyatın malzemesi dildir.
Misafir
26 Eylül 2010 13:51   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

arkadaşlar 9. sınıf edebiyat kitabının içinde malzemeler yazıyo zaten paragraflarda onlara bakın bence
Misafir
26 Eylül 2010 14:18   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

nerden malzemeler yazıyor sayfa kaç?
Misafir
26 Eylül 2010 14:53   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

sayfa kacta ???

13.sayfa edebiyat dili ve edebi dilde yazıyo son paragrafa bak
Son düzenleyen Misafir; 26 Eylül 2010 14:55 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Misafir
26 Eylül 2010 15:01   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir?

hmm saol bi de güzel sanat dalların özelliklerini paylasırmısınz??
Brk1920 bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Güzel sanatlar nedir, dalları ve özellikleri nelerdir? benzer konular

Etiketler:
 • güzel sanatların dalları
 • güzel sanat dalları
Güzel sanatlar içinde hangi sanat dalları yer alır?
GÜZEL SANATLARIN TANIMI İÇERİSİNDE YER ALAN SANAT DALLARIADLARINI SÖYLE
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 18 Kasım 2014 18:36
Güzel sanatlar ve karikatür nedir?
G. SANATLAR NEDİR? KARİKATÜR NEDİR?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 15 Eylül 2014 15:40
Güzel sanatlar nelerdir?
güzel sanatlar denince akla gelen şeyler nedir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 6 Nisan 2014 15:36
Güzel sanatlar ve bilim arasındaki farklar nelerdir?
arkadaşlar güzel sanatlarla bilim arasındaki farklar nelerdir ? acil cevap verin lütfen yarına ödevim var
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 25 Eylül 2013 16:49
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 23 Eylül 2013 17:52
 
Sayfa 0.316 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu