Arama

Kafdağı Efsanesi

Güncelleme: 14 Aralık 2018 Gösterim: 48.240 Cevap: 3
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
14 Ağustos 2010       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Kafdağı Efsanesi

Ad:  Kafdağı Efsanesi.jpg
Gösterim: 1666
Boyut:  45.7 KB

Halk inanışına göre dünyanın etrafını çevreleyen dağın adı.
Sponsorlu Bağlantılar

Homeros, Hesiodos ve İonialı fizikçiler zamanındaki İbraniler ve Yunanlılar gibi, Araplar da dünyayı düz olarak kabul ediyorlardı. Bir fikre göre, dünyanın etrafı Ukiyanus (Okyanus) denilen, gemilerin geçmediği, karanlık, kıyıları görülemeyen bir su kütlesiyle kaplıdır. Bu su kütlesinden sonra Kafdağı, kara ve denizi çevreler. Yahut, Kazvini ve İbn-ül-Verdi'ye göre, Kafdağı yeşil zümrüttendir. Gökyüzünün yeşil rengi onun aksidir. Buna yakın bir söylentiye göre dağın dayandığı kaya bir çeşit zümrüttendi.

Boşlukta sallanan, kendi kendine duramayan dünyanın desteği idi. Kafdağı bu kayadan başlamaktaydı. Başka bir görüş ise, Kafdağının dünyanın bütün dağlarının anası olduğudur. Öteki dağlar, Kafdağına yeraltı damarlarıyla bağlıdır. Başka bir söylentiye göre dağ, görülen ve görülmeyen dünyalar arasındadır ve arkasında ne olduğu bilinmez.

Kafdağı ile arkasındaki bölgenin cinlerin oturduğu yer olduğu da söylenir. Burası «simürg» kuşunun yaşadığı yer olarak da bilinir. Kafdağının Arap masal edebiyatında önemli yeri vardır. «Binbir Gece Masallarında» dağın adı sık sık geçer.

Kafdağı hakkındaki İslam düşüncesi, genel hatlarıyla İranlılardan alınmadır. Onlarda Elburz (Hera-berezaiti) dağı, tanrı saraylarının bulunduğu, dünyanın ucunda bir ana dağdı ve ötekiler ona kollarla bağlıydı. Yakut, Kafdağına eskiden Alburs dendiğini belirtir.

Hintlilerde de buna benzer söylentilere rastlanır. Edebiyatlarında, görülen ve görülmeyen dünyalar arasında, Lokaloka adlı bir dağın adı geçer. Mandeilerin düşünceleri, Müslümanlarınkine bağlıdır. Asya'da ve eski doğu milletlerinde, dünyanın sınırı olan dağın kuzeyde bulunduğu inancı yaygındır. Bu düşünceye Babil, İbrani evrenbiliminde (kozmogoni) rastlanmaktadır.

Bakınız.>>
Anka Kuşu
Mitolojide SimurgBEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 22 Ağustos 2017 16:48
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
7 Temmuz 2012       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

Kafdağı


MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Doğu ülkeleri folklor ve inançlarında bir dağ; masal dağı. Masal ve söylencelere göre bu dağ, insanın ancak Anka kuşunun sırtında geçebileceği bir yüce dağdır ve som zümrüttendir. Arkası, cinler ve devler ülkesidir. Yunan mitolojisinde, en sarp yüzünde Prometheas'nin zincire vurulduğu dağ da bu dağdır. İlkel inançlara göre; deniz sularının dökülmemesi için dünyanın sonunda bir duvar gibi dağlar yükselirdi. Bütün bu dağlar dizisinin anasıydı. Kafkaslar'ın (ya da ona bağlı Elbruz Tepeleri'nin) Kafdağı olduğu yanılsaması, bütün Doğu ve Batı kültürlerinde yaygınlık kazanmıştır.

Son düzenleyen _Yağmur_; 22 Ağustos 2017 16:56
In science we trust.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
22 Ağustos 2017       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Kafdağı

Ad:  Kafdağı Efsanesi.jpg
Gösterim: 2141
Boyut:  30.2 KB

Eskiden kuh-î kaf, olağanüstü özellikleri olduğuna inanılan efsanevi dağ. İslam kozmolojisinde dünyanın çevresini kuşak gibi sardığı kabul edilmiştir. Eski bilginlerin görüşlerine göre dünyanın çevresi gemilerin geçemediği, kıyıları görülemeyen karanlık bir su kütlesi olan Bahr-i Muhit ya da “Ukiyanus”la (Okyanus) kaplıdır. İranlıların ve Eski Yunan düşünürlerinin görüşlerine çok benzeyen bu inanışa göre bu su kütlesinden sonra da her şeyi bir kuşak gibi çevreleyen Kafdağı gelir.

Eski Arap yazarlarından Yakut’un Mucem, Kazvini’nin Acaibul-Mahlukat, İbnü’l- Verdi’nin Haridatü’l-Acaib adlı yapıtlarında verilen bilgilere göre Kafdağı yeşil zümrüttendir ve gökyüzünün rengi onun yansımasından gelir. Bir başka kaynakta da Kafdağı’nın zümrütten bir kayaya dayandığı, “el-vatad” (kazık) da denen bu kayanın, Tanrı tarafından kendi kendine duramayan dünyaya bir destek olmak üzere yaratıldığı anlatılır. Bazı söylencelerde Tann’ınn bir melek yarattığı, meleğin dünyayı omuzlarına alıp elleriyle tuttuğu ve yeşil yakuttan dört köşeli bir kayaya dayandığı geçer. Bazı söylencelere göre de dünyayı büyük bir öküz ya da öküz balık karışımı bir varlık taşımakta ve bir kayaya dayanmaktadır. Yaygın bir inanış da Kafdağı’nın, dünyadaki öbür dağların anası olduğudur. Bütün öbür dağlar, yer altından dallar ve damarlarla Kafdağı’na bağlıdır. Tanrı bir yeri sarsmak ya da yok etmek isteyince bu dallardan birini oynatır.

İnsanların aşmasına olanak olmayan Kafdağı’na dünyanın sonu gözüyle bakılır. Bu efsanevi dağ, görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki sınırdır. Onun ardındakileri Tanrı’dan başkası bilemez.

Kafdağı Hint mitolojisinde de geçer ve benzer özellikler taşır. Arapların anka, İranlıların simurg dedikleri efsanevi kuşun Kafdağı’nda yaşadığına inanılır. Binbir Gece Masalları'nda da bir motif olarak Kafdağı’na sık sık rastlanır. Tasavvuf düşüncesinde Kafdağı ve simurg “gönül” ve “insan-ı kâmil” (yetkin insan) kavramlarını simgeler. Divan şiirinde Kafdağı ulaşılması çok güç olan bir yer ya da makamı, görkemliliğin, büyüklüğün ölçüsünü belirtir. Kaf ve anka bir arada kullanılarak çeşitli söz sanatları oluşturulur.

MsXLabs.org & Ana Britannica
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
BlueDark - avatarı
BlueDark
Kayıtlı Üye
14 Aralık 2018       Mesaj #4
BlueDark - avatarı
Kayıtlı Üye
Aşanın meşhur olduğu dağ Msn Happy

Benzer Konular

2 Şubat 2012 / buz perisi Mitoloji
9 Eylül 2013 / Pasakli_Prenses Mitoloji
29 Ocak 2013 / ThinkerBeLL Mitoloji
10 Ekim 2008 / Pasakli_Prenses Mitoloji
17 Aralık 2009 / Misafir Mitoloji