Arama


buioaquila - avatarı
buioaquila
Ziyaretçi
27 Nisan 2006       Mesaj #3
buioaquila - avatarı
Ziyaretçi
Ey Türk Gençliği!

 • Hangi Türk gençliği? Barda, diskoda sabahlayan mı?
 • Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
 • Bunu geçelim. Öyle bir vazifemiz yok.Yapamıyoruz,yaptırmıyorlar.
 • Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
 • Mevcudiyetimin ve istikbalimin yegâne temeli AB ve ABD’dir.
 • İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.
 • Bir düşünelim. Bugün bunlar yok mu?Oooo maşallah hemde çoklar
 • Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
 • Biz, birilerinin gelip bizi kurtarmasını tercih ederiz.Malesef
 • Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
 • Bizim dışarıdaki düşmana ihtiyacımız yok. Biz düşmanımızı kendimiz üretiriz.Kendi içimizde yeterince var zaten
 • Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
 • Acaba özelleştirme adı altında talan edilen sanayi kuruluşlarını, limanları, yabancılara mülk satışını mı kastetmiş?
 • Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
 • Yok canım olur mu öyle şey !
 • Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
 • AB, ABD ve İsrail yardakçıları olabilir mi?
 • Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilirler.
 • Çok şükür millet bolluk ve refah içinde. Bir kuruş dış ve iç borcumuz yok.
 • Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır!
 • Bu ahval ve şerait içinde kurtarılacak bir şey yoktur. Çünkü ortada Cumhuriyet kalmamıştır.
 • Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)
 • Damarlarımızdaki asil kanda uyuşturucu dolaşmaktadır !!!
Son düzenleyen Safi; 8 Mart 2016 06:57