Arama

Hüseyin Cahit Yalçın - Tek Mesaj #1

GusinapsE - avatarı
GusinapsE
Ziyaretçi
30 Nisan 2006       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi

Hüseyin Cahit Yalçın

Ad:  Hüseyin Cahit Yalçın.JPG
Gösterim: 3141
Boyut:  32.8 KB

(d. 7 Aralık 1875, Balıkesir - ö. 18 Ekim 1957, İstanbul),
Gazeteci ve yazar. Edebiyat-ı Cedide akımının önde gelen yazarlarındandır.

1896’da Mekteb-i Mülkiye’yi (bugün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi. Maarif Nezareti Mektubi Kalemi’nde çalıştı. 1897’den sonra Vefa ve Mercan idadilerinde Türkçe ve Fransızca öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun'dan ayrılması üzerine derginin yönetimini üstlendi. Bir çevirisi nedeniyle yargılandı; kendisi aklandıysa da dergi kapatıldı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Kâzım Kadri ile birlikte Tanin gazetesini çıkardı. Aynı yıl İttihat ve Terakki Cemiyetinden İstanbul mebusu seçildi. 1920’de İstanbul’un işgal edilmesinden sonra İngiliz- ler tarafından tutuklanıp Malta Adasına sürüldü.

1922’de sürgünden dönüşünde Tanin'i yeniden çıkarda Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan yasaları ve uygulamaları eleştirmesi üzerine İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı ve aklandı. 1925’te ikinci kez yargılanıp Çorum’a sürgün edildi; T anin de kapatıldı. 1926’da affa uğrayarak İstanbul’a döndükten sonra 1933-40 arasında Fikir Hareketleri dergisini çıkardı. 1935 ve 1939’da Çankırı, 1943 ve 1946’da İstanbul, 1950’de Kars milletvekili seçildi. 1943-47 arasında Tanin'i yeniden çıkardı. Ulus gazetesinde başyazarlık yaptı. Ulus'ta, çıkan bir yazısı nedeniyle 1952’de dokunulmazlığı kaldırıldı. 1954’te Demokrat Parti iktidarı aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle hapse mahkûm edildi, ama cumhurbaşkanı tarafından bağışlandı.

Hüseyin Cahit Yalçın biçim ve öz bakımından Ahmed Midhat’ın etkisi görülen ilk romanı Nadide'yi 1891’de yayımladı. Öbür romanı Hayal İçinde'de (1901) gerçekçi bir yaklaşım temelinde ruhsal çözümlemelere yer verdi. Öykülerinde İstanbul’da yaşayan seçkin kişileri ve azınlıkları betimledi. Öteki yapıtları arasında Hayat-ı Muhayyel (1897, 1910), Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1909), Niçin Aldatırlarmış (1922, 1943) gibi öykü kitaplarıyla, Kavgalarım (1910, 1926), Edebi Hatıralar (1935; yb Edebiyat Anıları, 1975) ve Siyasal Anılar (1976) gibi makale anı türü kitaplar sayılabilir.

Kaynak: Ana Britannica
Son düzenleyen Baturalp; 10 Aralık 2016 15:26