Arama


karayel - avatarı
karayel
Ziyaretçi
24 Ağustos 2008       Mesaj #4
karayel - avatarı
Ziyaretçi

20. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan internetin, bir iletişim aracı olarak tüm dün-
yayı çevrelediği, hayatımızın hemen her alanına girecek şekilde yaygınlaştığı ve geliştiği
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de son yıllarda, bilgiye ulaşma, yayma,
kısaca iletişim konusunda sağladığı imkanlar ve getirdiği kolaylıklar, bu yeni teknolojiyi
habercilik sektörü için de vazgeçilmez bir araç haline getirmiştir.

Gerek yazılı basının ve gerekse görsel medyanın pahalı yatırımlarına gerek duy-
mayan, diğer habercilik sektörlerine göre çok küçük maliyetlerle, hem yazılı basının hem
de görsel medyanın fonksiyonlarını da içeren yapısıyla internet gazeteciliği, kitle iletişimi
alanında yeni bir olgu olarak yerini almıştır. Öyle ki, gerek yazılı basın, gerekse görsel
medya, kendi kulvarlarında işlevlerini yerine getirirken, bu yeni kitle iletişim türüne duyar-
sız kalmamışlar, internet gazeteciliğine de el atmışlardır. Özellikle de ülkemizde yaşanan
2000 ve 2001 ekonomik krizleri sonucunda, binlerce basın mensubu işsiz kalmıştır. İşsiz
kalan gazeteciler Türkiye’de yeni bir mecra olan internet yayıncılığını bir kurtuluş kapısı
gibi görmüş, krizlerin sonrasında internet haber portalı anlamında büyük bir patlama ya-
şanmıştır.

Son 5-6 yılda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet gazeteciliği çok geliş-
miştir. İnternet'in yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel gazetecilik tamamen ortadan kalk-
masa da önemli ölçüde ivme kaybettiği görülmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalardan
elde edilen sonuçlara göre, internetin gazete satışlarını önemli ölçüde düşürdüğü hatta gaze-
telerin reklam paylarının belli bir oranını internet gazetelerine kaptırdığı ve ileriye dönük
daha büyük oranlarda bu kaymanın yaşanacağı öngörülmektedir.

Bütün bu gelişmeler bizi, henüz yeni bir çalışma alanı olan internet gazeteciliği
üzerine düşünmeye itmektedir. Çalışma kapsamında, bir kavram olarak internet gazetecili-
ğinin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, dünyada ve Türkiye’de nasıl geliştiği, geleneksel gaze-
tecilikle arasındaki farklılıkların neler olduğu ve son olarak da internet gazeteciliğinin gele-
ceğinin ne olacağıyla ilgili olarak bir tartışma sunulmaya çalışılacaktır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.