Arama


CrasHofCinneT - avatarı
CrasHofCinneT
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
14 Eylül 2008       Mesaj #1
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
ASKERLİK.
Ordular, mesleği askerlik olan 'rişilerin dışında ya belirli bir süre için yetişkin insanlardan zorunlu askerlik hizmeti istene­cek ya da gönüllülerden oluşur. Eski Mısır'da oir tür zorunlu askerlik hizmeti uygulanmıştı. Napolyon Savaşları sırasında da Fransa, bü­tün sağlıklı erkekleri askere aldı. Daha sonra Prusya, erkekleri askerlik eğitimi için bir süre askere çağırmaya ve sonra onları serbest bırakmaya başladı; böylece asıl ordu küçük kalırken, savaş zamanında hizmet etmeye hazır, eğitim görmüş yedek askerler bulunu­yordu.

Amerikan İç Savaşı'nda (1861-65) Güney ve Kuzey, zorunlu askerlik yolunu kullandı­lar. Ama, 19. yüzyıl boyunca ABD'de ve İngiltere'de barış zamanında zorunlu askerlik yoktu. 1914'te I. Dünya Savaşı başladığı zaman, İngiliz ordusu düzenli askerlerden ve gönüllülerden oluşturuldu. 1916'da askere alma yasası yürürlüğe girince genç ve sağlıklı erkekler askerlik hizmetinden sorumlu tutul­maya başlandılar.

1930'larda ABD ve İngiltere, oldukça kü­çük düzenli ordularla yetindiler. Ama Al­manya ve Japonya'da, zorunlu askere alma yoluyla büyük ordular kuruldu. 1939'dah başlayarak İngiltere askere alma yasasını ye­niden uygulamaya koydu; böylece, barış za­manında zorunlu askerlik, İngiltere'de ilk kez başlamış oldu. II. Dünya Savaşı sırasında, zorunlu askerlik hizmeti yanında savaş gereç­leri ve mayın yapımı gibi temel işler için de milyonlarca insan askere alındı.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra hemen hemen bütün ülkeler ordularını güçlendirmek amacıy­la gençleri, çoğunlukla iki yıllık bir süre için askere alarak zorunlu askerliği uyguladılar. İngiltere zorunlu askere almayı 1960'ta bırak­tı, o zamandan beri İngiltere'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri gönüllülerden oluşmakta­dır. ABD askere almayı Vietnam Savaşı sırasında sürdürdü, 1973'te bu ülkede de zorunlu askerlik sona erdi. Günümüzde bir­çok ülkede zorunlu askerlik hizmeti yürürlük­tedir. Düzenli ordusu olmayan İsviçre gibi bazı ülkelerde sağlıklı yetişkin yurttaşlar ya­şamlarının belli bir döneminde askerlik hiz­metine alınır ve bu süre boyunca her yıl birkaç hafta eğitim görürler. çoğunlukla iki yıllık bir süre için askere alarak zorunlu askerliği uyguladılar. İngiltere zorunlu askere almayı 1960'ta bırak­tı, o zamandan beri İngiltere'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri gönüllülerden oluşmakta­dır. ABD askere almayı Vietnam Savaşı sırasında sürdürdü, 1973'te bu ülkede de zorunlu askerlik sona erdi. Günümüzde bir­çok ülkede zorunlu askerlik hizmeti yürürlük­tedir. Düzenli ordusu olmayan İsviçre gibi bazı ülkelerde sağlıklı yetişkin yurttaşlar ya­şamlarının belli bir döneminde askerlik hiz­metine alınır ve bu süre boyunca her yıl birkaç hafta eğitim görürler.

"Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica"
Ölmediğine sevindim, hala acı çekebiliyorsun...