Arama


ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
6 Temmuz 2009       Mesaj #6
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Kayıplar

Türk tarafı

 • Şehit: 4 subay, 117 er
 • Yaralı: 12 subay, 85 er
 • Tutsak: 5 subay, 29 er
Toplam: 252

Yunan tarafı

 • Ölü: 8 subay, 49 er
 • Yaralı: 9 subay, 145 er
Toplam: 211

Sonuçları


Türk tarafı, her ne kadar sürekli geri çekilmiş olsa da, Yunan kuvvetlerinin Eskişehir yönünde ilerlemesini durdurmuş olduklarını ileri sürerek savaşı, kesin bir zafer olarak tanımlamaktadırlar. Yunan tarafı ise, harekatın zaten sınırlı hedefli olduğu ve planlanan hedeflere ulaşıldığı gerekçesiyle bunu red etmektedirler. Bu tartışmalar günümüzde de sürmektedir.
Savaşı, Türk tarafının zaferi olarak değerlendiren çevrelerde ileri sürülenlerin görüşler temelde, Türk tarafının belirli bir miktar malzeme kaybetmesine, bölgedeki demiryollarının imha edilmiş olmasına karşın, toprak kaybetmediği olgusuna dayanmaktadır. Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesinin ise, plan ne olursa olsun, gerek Türk, gerek dünya ve gerekse de Yunan kamuoyunda, Yunan kuvvetlerinin zaferi olarak algılanmadığı ileri sürülmektedir. Çünkü, savaş sonrasında, kazanan tarafın, karşı tarafa iradesini kabul ettirdiği bir antlaşma yoktu.
Savaştan hemen sonra Türk tarafında durum bu şekilde değerlendirilmiş, Ankara'da geniş çaplı kutlamalar yapılmıştır. Gerek Türk kamuoyu, gerekse de Türk Silahlı Kuvvetleri, muharebeleri kesin bir zafer olarak değerlendirmiştir.
 • TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısıdır.
 • TBMM Hükümeti'nin moralinin ve otoritesinin artmasını sağlamıştır. Böylece devlet mekanizması işlemeye başlamış, vergilerin düzenli olarak alınması ve askere alma işlemleri düzen içine girmiştir.
 • İsmet Paşa, albaylıktan tuğgeneralliğe yükselmiştir.
 • Bu zafer, yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirmiş ve dıştaki itibarını arttırmıştır. Bunun sonucunda; Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
 • İtilaf Devletleri yeni durumu görüşmek üzere Londra Konferansı'nı düzenlemişler ve TBMM'yi konferansa davet etmişlerdir.
 • İstiklal Marşı kabul edilmiştir. (12 Mart 1921)
 • İtilaf devletlerinin Yunanistan'a güveni azalmıştır.
2. Süvari Grubu Saflarına Katılan Milletvekilleri
 • Mehmet Sami Bey (İçel)
 • Mehmet Neşet Bey (İstanbul)
 • Hamdi Namık Bey (İzmit)
 • Sabit Bey (Kayseri)
 • Memduh Necdet Bey (Karahisar-ı Şarki)
 • Abidin Bey (Lazistan)
 • Ziya Hurşit Bey (Lazistan)
 • Yusuf Ziya Bey (Mersin)
 • Rıza Bey (Muş)
https://www.youtube.com/watch?v=4XZjsstoyLo
Son düzenleyen Safi; 11 Ekim 2016 00:18
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!