Arama


ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
1 Eylül 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
SAFÂ
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi

Mekke'de, Kâbe yakınında bulu­nan bir tepenin adıdır. Genellikle yakı­nındaki diğer tepe olan Merve ile bir­likte anılır. Çünkü hac ibadetinin va­ciplerinden biri olan sa'y, bu iki tepe arasında yapılır.
Hacıların Merve ile Safâ arasındaki gidiş gelişlerinin tarihi kay­nağı vardır. Hz. İbrahim (A.S.) ka­rısı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke'de bir müddet yalnız bırakmıştı. Bu yal­nızlık sırasında suları bitmiş, Hz. Ha­cer kundaktaki çocuğuna su bulabilmek için Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmişti. Hacıların Safa ile Merve arasındaki gidiş geliş­leri Hz. Hacer'in analık şefkatiyle yavrusuna su bulabilmek için içine girdiği davranışı sembolize eder.

İbrâhim'in nişanları Safâ ile Merve

Kelime olarak safâ, ihtiyaç karşılamak, merveyse cömertlik ya da bâzı kaynaklara göre gözyaşı demektir. Safâ ile Merve (ihtiyaç karşılama, cömertlik), Allah'ın işaretlerindendir. Beytullah (Beytü'l-harâm, Kâbe)'ı hacc veya umreyle ziyâret edenin onları tavâf (hizmet) etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim, içinden gelerek hayır işlerse Allah şâkirdir (teşekkür eder), Alîm'dir, en iyi bilendir. Safâ ve Merve, ihtiyaç giderme, cömertlik, İbrâhim'in nişanlarındandır.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!