Arama


fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
4 Ekim 2009       Mesaj #6
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kistik lezyon nedir öldürücümüdür

Derinin kistik lezyonları

Deri ve derialtı dokusunun 4 majör kistik lezyonu vardır: Dermoid kistler, epidermal inklüzyon kistleri, pilo-matriksoma, ve lipomlar. Dermoid kistler konjenital hamar-tomalardır. Yavaş büyürler ve embriolojik birleşme hatları boyunca oluşurlar.

Tipik prezantasyonu kaş laterali veya nazo-frontal bölge boyunca erken çocukluk çağmdadır. Ekdodermin yüzeyel sekestrasyonudurlar. Lateral kistler zigomatiko-frontal sutur bölgesinde periosta yapışık olarak gözükür. Orta hat kistler en sık olarak nazo-frontal bölgede bulunur ve ön kafa tabanının orta hattına doğru uzanabilir Diğer orta hat dermoid kistler anterior ve posterior fontaneller boyunca ortaya çıkabilir.

Orta hat kistleri bilgisayarlı tomografi (BT) ile incelenmelidir. Penetrasyon derinliğine dayalı olarak yüzeyel eksizyon genellikle yeterli olabilir. Daha derin olarak yerleşmiş olan lezyonlar tedavi için bazen nöroşirurji ile kombine yaklaşım gerektirir.

Pilomatriksoma veya Malherbe' nin kalsifiye epitelioması kıl yapısı veya folikülünün bir tümörüdür. Tipik olarak yüz boyun, ve skalpte (saçlı deri) ortaya çıkar. Fizik muayenede sıklıkla epidermal inklüzyon kistine benzerler, fakat daha sert ve hareketsiz olmaya eğilimlidirler, ve muayenede kalsifikasyonlara sahip olduğu görülür.

Epidermal inklüzyon kistleri en sık görülen cilt lezyonlarıdır. İntradermal komponent ve subkutan bir uzanıma sahip oldukları görülür. Tipik olarak skalp, yüz, boyun ve gövdede yer alırlar. Yüzey epitelinin travmatik implantas yonu sonucu meydana gelen epidermal inklüzyon kisti hakkında yayımlar olmasına rağmen, spontan olarak ortaya çıkarlar. Tipik olarak, sert, hafif kabarık ve dermişin alt yüzeyine yapışıktır.
Genellikle altındaki subkutan dokunun üzerinde mobildir. Büyüklüğü 1 cm den 5 cm ye kadar değişir ve tipik olarak infekte olmadıkça belirti vermez. Gardner sendromu habis değişiklik potansiyeli olan kolorektal polipozis ile birlikte olan otozomal dominant familial bir sendromdur. Bu sendrom kolon dışı fibromlar, osteomlar, ve multiple epidermal inklüzyon kistleri ile de birlikte olabilir.

Son olarak, lipomlar tipik olarak subkutan dokuda oluşurlar. Yavaş büyüyen, mobil, oldukça düzgün sınırlı yumuşak lezyonlardır. Kas kompartmanlarının fasyası altında daha derin dokularda ortaya çıkabilir. Bu derin lipomlar habis dejenerasyon için yüksek potansiyele sahiptirler. Derin lipomlar tanı koymak için insizyonal biopsi ile, takip edilmek üzere kitle içindeki herhangi bir düzensizliği işaretlemek için Magnetik rezonans (MRI) ile görüntülenerek incelenmelidir. Büyüklüğünde hızlı değişiklik anamnezi olmayan daha yüzeyel, küçük ve mobil lipomlar genellikle primer olarak eksize edilebilir.

Bütün subkutanöz lezyonların tedavisi elektiftir ve büyüklüklerinde artış olduğu zaman sadece nadir olan habis dönüşüm potansiyelini elemek için değil aynı zamanda daha sonraki dönemde daha geniş bir ameliyat gerektirmesinden de korunmak için genellikle indikedir.

Küçük lezyonlar yüzeyel insizyonla ve lezyonun kapsülünün çevresinden disseksiyon ile direkt olarak eksize edilebilir. Eğer daha büyükseler ve dermişe daha sıkı bağlantıları var ise, o zaman cilt kırışıklığı çizgileri içine uyarlanan eliptik bir cilt eksizyonu disseksiyonda yardımcı olabilir ve düzgün bir kapamaya olanak sağlayabilir.

kaynak