Arama


asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
19 Nisan 2010       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in doğduğu evin bulunduğu yerin ziyaret edilmesi de ibadetin bir parçası değildir.

Peygamber Efendimizin doğduğu evin yeri, bugün Mek­ke kütüphanesi olarak kullanılan binanın bulunduğu yerdir. Harem-i Şerif'in kuzeyinde, yaklaşık 300 metre uzaklıkta­dır. Burada Allah Resûlü'nün dedesi Abdulmuttalib'in evi varmış. Sonra oğulları arasında paylaştırılmış ve bugünkü Mevlid-i Nebî'nin, yani kütüphanenin bulunduğu yer, Allah Resûlü (s.a.s.)'nün babasına verilmiş, ondan da Allah Resûlü (s.a.s.)'ne intikal etmiş.
Buraya 'Peygamberin doğduğu yer' anlamında 'Mevlid-i Nebî' denmektedir. Tarih içerisinde Peygamber Efendimizin doğduğu ev birçok defa el değiştirmiş, sonunda Harun Reşid'in annesi Huzeyran Hanım burayı satın alıp mescide dönüştür­müştür. Tarih boyunca birçok defa tamir edilmiştir. Bugünkü yapının, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapıldığı ifade edilmektedir. Eski bina yıkılarak yeniden yapılmak suretiyle şimdiki hâline getirilmiştir. Daha sonraları kütüphane hâline getirilen bina Mekke Evkaf İdaresine devredilmiştir.
Burayı ziyaret eden Müslüman'ın hatırlaması gereken en önemli olay, belki de bu mıntıkada ilk müslümanların karşı­laştıkları sıkıntılar ve işkencelerdir. Özellikle de müslüman­lara karşı boykot olayında müslümanların bu bölgede çektiği büyük acılardır. İslâm'ın insanların gönlüne ulaşmasına engel olamayan Mekkeli müşrikler, bu defa değişik ve çok acımasız bir yöntemle Hz. Peygamber (s.a.s.)'in davetini engellemeye yöneldi. Müslümanları boykota karar verdiler ve onları, o za­man Şi'b-i Ebi Talib denilen bu bölgede kuşatma altına alarak onlarla her türlü ilişkiyi kestiler. Müslümanları açlığa mah­kûm ederek İslâm'ın önünü kesmek istiyorlardı. Kendileri her türlü sıkıntıya katlanan müslümanları, çocuklarının açlık çığlıkları ile yola getirmek (!) istiyorlardı. O zaman Müslüman olmanın bedeli çok ağırdı. Ama Hz. Peygamber (s.a.s.)'in çev­resinde kenetlenen bir avuç Müslüman, en ağır sıkıntılara ve acılara imanları sayesinde katlandılar ve yıllarca süren bu çok ağır günleri de yüce Allah'ın yardımıyla geride bıraktılar.


mevlidineb

Hz. Peygamberin doğduğu evin yerine inşa edilen ve bugün Mekke Kütüp­hanesi olarak kullanılan yapı.


Bugün sahip olduğumuz insanî değerlerin bize kadar ulaş­masında ve İslâm nimetine nail olmamızda tahammül güçle­rini aşan nice sıkıntılara ve acılara büyük bir fedakârlık, azim ve sebatla dayanan ilk müslümanların büyük payı vardır.
Hiçbir sıkıntı çekmeden nail olduğumuz değerlerin kıyme­tini daha iyi anlamamıza ve ilk müslümanların hiçbir dünyevî karşılık beklemeden bu büyük nimeti başkalarına ulaştırmak için nasıl çaba sarf ettiklerini kavramamıza vesile olabilirse, bu ziyaret amacına ulaşmış olur.

MsXLabs.org & DİB
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....