Arama


Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
19 Kasım 2010       Mesaj #7
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  arafat.jpg
Gösterim: 841
Boyut:  88.5 KB
İslâm'ın beşinci ve son şartıdır.
Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
Haccın sözlük anlamı hürmet edi­lecek yer ve makamları ziyaret etmek demektir. İbadet olarak hac, belirli (özel) zamanında Arafat'ta bir süre durmak (vakfe), sonra Kabe'yi tavaf etmek, çevresinde yedi defa dolaş­maktır.

Haccın Farzları:
Tanımdan da anlaşılacağı üzere haccın farzları ikidir:
1- Arafat'ta vakfe yapmak.
2- Kabe'yi tavaf etmek.
Arafat'ta vakfe (durma)nin belirli vakti vardır ve bu kurban bayramının arife günüdür. Kurban bayramının arafe günü herhangi bir nedenle Ara­fat'a ulaşamamış olan kimse vakfe görevini yapamadığı için hacı olamaz. Arafat Mekke'nin 16 km güney do­ğusundaki bir ovanın adıdır. Diğer bir adı da Cebelü'-Rahmet Dağı)'dır.

Kabe'yi tavafın ise Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde yapılması vaciptir. Kurban Bayramı günlerinde yapılmayıp yıl boyunca .herhangi bir günde yapılması da caiz (geçerlidir).

Kabe, Mekke'de, Harem-i Şerif denen çok büyük bir camiin ortasın­da bulunan, genişliği II, uzunluğu 12, yüksekliği 13 m. olan kübik bir yapı­dır. Hz. İbrahim (A.S.) tarafından Alllah adına yapılmış bir binadır. Bu­nun için "Beytullah" (Allah'ın evi" diye de anılır. Tavaf bunun etrafın­da yapıldığı gibi, namazda da kıble olarak buraya yönelinir.

İhram
Haccın sıhhatinin (geçerli olması­nın) en önemli şartı ise ihramdır. İh­ram sözlükte "haram kılmak" anla­mına gelir. Buradaki anlamı ise, hacı adaylarının Mekke'ye belirli uzaklık­taki yerlerden itibaren normal elbiselerini çıkartıp, havlu ve peştemal de­nen, iki parçadan ibaret dikişsiz be­yaz elbiseler giymeleridir. Bu yalnız erkekler için gereklidir. Bir hacı ada­yı ihrama girdikten sonra normal hal­lerde helal olan bazı şeyleri (traş ol­mak, tırnak kesmek, cinsel ilişkide bulunmak, av avlanmak... gibi) geçici bir süre için (ihramdan çıkana kadar) kendini haram kılar. Bu esnada hiç bir canlıya zarar veremez, yeşil otları bile koparamaz.

Haccın vaciplerinden en önemli­leri sa'y etmek ve şeytan taşlamaktır.

Sa'y, Kabe'nin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında yapı­lır. Safa'dan Merve'ye dört, Merve'den Safa'ya üç gidiş bir Sa'y yapmak­tır.
Şeytan da Mina denilen yerde taş­lanır. Burada küçük, orta ve büyük cemre diye adlandırılan ve şeytanı simgeleyen üç beton sütuna Müzdelile denen, yerden toplanmış fındık büyüklüğünde yedişer taş atılır. Ve bu üç gün tekrarlanır. Şeytan taşlamak simgesel bir olaydır. Şeytanın bizi kandırmasına, Allah yolundan uzak­laştırmasına izin vermemeyi taahhüt etmek anlamına gelir. Hz. ibrahim oğlu İsmail'i Allah için kurban etme­ye söz verip bunu yerine getirmeye kalkıştığı zaman şeytan kendisini bun­dan vazgeçirmeye çalıştı. Hz. İbrahim de şeytanı taşladı. Onun telkinlerine kulak asmadı. Şeytan taşlama da bu olaya benzer, onu taklit eder bir dav­ranışta bulunmak da söz konusudur.

Sünnetleri
Haccın birçok sünneti vardır, önemlilerinden birkaçı şunlardır:
1- İhrama girerken yıkanmak (boy abdesti almak).
2- Telbiye'de bulunmak (Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Allah'ım se­nin emrine itaat ederim...) cümlesini her fırsatta tekrarlamak.
3- Tavaf-ı kudüm yapmak. (Mekke'ye ulaşmanın, ayak basmanın şükranesi olarak Kabe'yi tavaf etmek.
4- Peygamberimiz (S.A.V.)'in
Medine-i Münevvere'de bulunan kabrini ziyaret etmek.
Hac kimlere farzdır
Bir kimseye haccın farz olması için o kimsenin,
1- Müslüman,
2- Akîl,
3- Baliğ,
4-Hür olması gerekir.
Ayrıca hacca rahatça gidip döne­cek, ülkesinde bıraktığı yakınlarının geçimlerine yetecek kadar parası ol­malıdır. Borç para alınarak veya kıt kanaat yetecek miktarda bir varlıkla hacca gidilmesi gerekmez.
Hac âdabı
Haccın, çok önemli ve teferruatlı bir ibadet olarak, farzları, vacipleri, sünnetleri dışında yerine getirilmesi gereken bazı incelikleri vardır ki bun­lara ''haccın edepleri" denir.

Hac ibadetlerini yerine getirmek için yola çıkacak olan kimse, üzerin­deki kul borçlarını ödemelidir. Bu borçlar maddi de olabilir, manevi de. Birisini haksız yere kırmış, gücendirmiş olmak manevi bir borç altına girmiş olmaktır. Hacca gidecek kim­se üzerinde manevi hakkı olan bu tür kimselerle görüşüp haklarını helal et­melerini sağlamalıdır. Anne babadan başlayarak yakın akrabasını ziyaret edip onlarla vedalaşmalıdır. Hacca muhakkak helal para ile gitmelidir. En önemli hac âdabı budur. Bilerek kimsenin bir kuruşluk hakkı üzerine geçmemiş olmak şarttır. Hacca gider­ken tövbe etmek, günahtan sakınmak yolculuk sırasında kimseyi incitme­mek, alçak gönüllü davranmak da hac âdâbındandır.


İslam Ansiklopedisi
Son düzenleyen perlina; 2 Ocak 2017 12:54