Arama


The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
25 Kasım 2010       Mesaj #19
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye

AİLE


Günümüzde, ana-baba ve evlen­memiş çocuklardan meydana gelen en küçük toplum birimidir, diye tanım­lanıyor. Bu tanım bugünkü aileyi ifa­deye yeterli. Günümüz ailesinde eski­den olduğu gibi büyük anne, büyük baba ve diğer yakın akraba yer almıyor.
Tanımı ne olursa olsun, aile top­lumun en önemli kurumlarından biridir.
Müslümanlık aileye çok farklı bir gözle bakar ve onu ayrıcalıklı bir ku­rum olarak değerlendirir. Onu teca­vüzden, iftiradan korumak, mutluluk ve devamlılığını sağlamak için çeşitli tedbirlerle destekler. Çünkü ailenin eşler ve çocuklar için sakladığı muci­zevi sırların farkındadır. Bugün bilim­sel araştırmalar ve incelemeler bile göstermektedir ki aile karı-kocanın mutluluğunda, iş ve görevindeki ba­şarısında önemli pay sahibidir. Ço­cukların yetişmesi, bedensel ve ruh­sal gelişmesi, tahsil ve iş hayatındaki başarısı bakımından sağladığı ortam ise her türlü takdirin üstündedir ve başka ortamlarla mukayesesi müm­kün değildir. Kur'an ve hadiste evli­lik ve aile yuvasını alâkadar eden yüz­lerce buyruk yer almaktadır. Peygam­berimiz aile bireylerinin ihtiyaçlarının giderilmesi yönündeki çabayı övmüş ve "Kişinin harcadığı paralar içinde Allah'a en sevgili olanı, ailesinin na­fakası için (yemesi, içmesi giymesi vb. için) harcadığı paradır" buyurmuştur. Yine, "Bir kimseye günah olarak, bakmakla yükümlü olduğu aile fert­lerini ihmal etmesi yeter" sözü O'nun bu konudaki sözler indendir.
Son düzenleyen Safi; 2 Temmuz 2016 05:01
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (: