Arama


tersinim - avatarı
tersinim
Ziyaretçi
17 Aralık 2010       Mesaj #6
tersinim - avatarı
ZiyaretçiEvren - Entropi ve Tersinim Gerçeği


Tersinim teorisi doğal kanunlar ve ilkeler gibi bilimsel gerçeklerle çelişmez. Yapılmış gözlem ve deneylerin sonuçlarını gruplandırarak sentezler, doğru yanlış olarak ayırıp gerçeklere ulaşmaya çalışır. Bu nedenle tüm doğal kanunlar ve ilkeler Tersinim Teorisinin kanıtlarıdır.
Tersinim teorisi karşıtı gibi görünen teorilerin öngörülerini çöpe atmaz. Olmayana ergi metoduyla değerlendirip sonuçlarını kanıt olarak kullanır.
Maddenin sakımı kanunu bizi Bir Büyük Bütüne götürür. Evrenimiz ve diğerleri bu Büyük Bütünün içinde irili ufaklı hava kabarcıkları gibidir ve sonsuz sayıdadır. (Maddenin sakımı kanunu bizi Bir Büyük Bütüne götürür başlıklı makalemizi okuyunuz)

Ezelden gelip ebede giden, bu nedenle sonsuz olan Büyük Bütünün tümü ak enerji (saf enerji)den meydana gelmiştir. Evren ak enerjinin minik bir parçasının genişimi sonucu ortaya çıkmıştır. Evren Büyük Bütünle tamamen kapatılmış, kuşatılmış olduğundan KAPALI BİR SİSTEM OLUŞTURUR.

Bu gün evren genişlemekte, bu nedenle yoğunluğu ve sıcaklığı azalmaktadır. Son yapılan ölçümlerde mutlak sıfırın (-276C) sadece birkaç derece (-270C) üzerinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle evren içi boşluklar ak enerjinin en düşük seviyesi olan kara enerji (kimi kaynaklarda kara madde) ile dolu olmalıdır. Zannedildiği gibi hiçlik, boşluk değildir.

Genişim evresinin (Big Bang) başlamasından sonra atom için parçacıkların oluşmaya başladığı fakat fizik kurallarının henüz geçerli olmadığı dönemlerde (Planck döneminde) ortam sıcaklığının yüzlerce milyar (kimi kaynaklarda üç yüz milyar) derecelerde olduğu göz önüne alınırsa ak enerjinin trilyonlarca derece sıcaklığa sahip olması gerekecektir. Diğer ifade ile ak enerji sonsuzdur. Evrenin temeli olan enerji zerresinin sınırlılığı ak enerjiden seçilip alınmış olması nedeniyledir.

Kapalı bir sistem olması termodinamiğin ikinci (entropi) kanununa göre evrenin zaman içinde bozuma, düzensizliğe, anarşiye doğru gidiyor anlamına gelir. Bu ise tersinimdir.

Diğer ifade ile evrenin kapalı bir sistem oluşu ve termodinamiğin ikinci kanunu (entrropi) tersinim teorisinin temel kanıtlarından sadece bir kaçı olur. Bu nedenle tersinim evrenseldir.

Evren içi bazı sistemlerin açık olması, evren içi kaynaklardan enerji alması bu gerçeği değiştirmez. Evren içi açık sistemlerde tersinimin etkisindedir.

Enerji girişlerinden yararlanma ancak yararlanma mekanizmalarına sahip olmakla gerçekleşir. Fakat bu yaralanma hiç bir zaman tersinimin etkisinden daha büyük değildir ve kısmîdir, bu nedenle tersinimi durduramaz, etkisini sıfırlayamaz sadece geciktirip, azaltabilir.

Bir bakıma evren zaman içinde kaçınılmaz olarak bozuma, düzensizliğe, anarşiye doğru gitmektedir diyebiliriz.


Not. Dünyanın belki de en güzel Peygamberler Tarihini www.tersinim.net sitesinde okuyabilir ve hatta indirebilirsiniz.