Arama


ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
19 Ocak 2011       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kur'an'ın Yazılması ve Ezber­lenmesi
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi & Vikipedi

23 yıl boyunca Allah tara­fından gönderilen her Kur'an bölü­mü, Peygamberimiz'in özel olarak oluşturduğu, görevleri, gelen Kur'an bölümlerini yazarak kayıt altına alınmasını sağlamak olan bir yazıcılar kurulu (vahiy kâtip­leri) tarafından anında yazılmış ve ar­kasından birçok Müslüman tarafın­dan ezberlenmiştir. Hz. MuhammedKur'an'ın bölümlerini okuyarak yazdırır, sonra da okutarak doğruluğunu kontrol ederdi.
İslam'a göre Kur'an, Hz. Muhammed'in devrinde bizzat vahiy meleği ve nebinin birbirlerine karşılıklı okumaları ve sahabilerin ezberlemesiyle korunmuştur. Bu okuma, yazma ve ezberleme işi Kur'an'ın son âyeti inene kadar aksamadan sürmüştür.
Kur'­an'ın tamamlanmasından bir süre sonra Peygamberimiz (S.A.V) vefat etti. O'nun vefatında bütün Kur'an eksiksiz yazılmış ve ezberlenmiş bu­lunuyordu. Bu eksiksiz yazılma ve ezberlenme niteliği, ilâhî kitaplar arasında, yalnız Kur'an'a has bir durumdur. Çünkü yazma ve ezberlemenin, fikri bir eseri korumanın en iyi çaresi ol­duğunda kimsenin şüphesi yoktur. Kul eserleri bile ancak yazılmak su­retiyle çağları aşabilme kabiliyeti ka­zanmışlardır. Allah kelâmı olan Kur'­an ise yazılmanın yanında birçok kim­se tarafından ezberlenip öyle nakle­dilmiştir. Ancak yazılmış ve ezberlen­miş olmakla beraber, Hz. Muhammed'in sağlığı
müddetince devam eden vahyin bütün bir kitapta toplanmasına imkân yoktu. Çünkü o yaşa­dığı sürece yeni vahiy gelmesi mümkündü. Hz. Muhammed'in ölümünden iki gün öncesine kadar devam eden vahiy, onun ölümüyle son buldu. Böylece Kur'an inen son âyetle tamamlanmış oldu.
Kuran sureleri bazen bir bütün olarak bazen de bölümler halinde geldi. Bazı sûreleri Mekke'de gelmesi dolayısıyla "Mekkî", bazıları Medine'de indirildiklerinden "Medenî" diye nitelendirilmiştir.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!