Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
11 Mayıs 2011       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Zarf=>Fiilerin, sıfatların, fiilimsilerin veya benzer görevdeki sözcüklerin anlamlarını durum, zaman, soru, yer, ölçü, yön bakımından belirten sözcüklerdir!

Örnek=>*Büyük insanlar her zaman büyük düşünür.(nasıl düşünür büyük düşünür=>durum zarfı).

*Dağcılar zirveye büyük zorluklarla ulaştılar(durum zarfı).

*Dün gece yıldızlar çok parlaktı(ölçü miktar derece belirten zarf)... vs gibi!

Sıfat=> İsimleri belirten niteleyen söcüklere sıfat denir. Sıfatlar kendi içinde gruplara ayrılırlar.Sayı sıfatları, niteleme sıfatları, pekiştirme sıfatları, soru, belgisiz sıfatlar, işaret sıfatları, adlaşmış sıfatlar... vs gibi!

*Çocuk kırmızı elmayı yerden aldı(elmayı renk yönünden nitelediği için kırmızı sözcüğü niteleme sıfatıdır).

*Mahşerin 4 atlısı tozu dumana katmış geliyor( 4 atlısı adlaşmış sıfattır).

*Masmavi deniz(pekiştirme sıfatı).

Fiiller=> Bir durumu,oluşu veya bir işi kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil denir.Bir kelimeye -me-ma olumsuzluk ekleriyle -mek-mak mastar ekleri getirilebiliyorsa bu kelime bir fiildir. Kelimenin sonuna bu ekler getirilemiyorsa isim soylu bir kelime olur fiil olmaz.

*Gelmek, koşmak, oturmak, konuşmak, yazmak, delirmek... vs gibi!
Son düzenleyen nötrino; 19 Şubat 2014 12:34