Arama

Doğal Afetler - Deprem - Tek Mesaj #10

Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
15 Haziran 2011       Mesaj #10
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Deprem


Yerin derinliklerinden gelen, yeryüzünde sarsıntı biçiminde beliren, geçici ve kısa süren doğa olayı.

Deprem, doğal afetler arasında en çok zarar verenidir. Başlıca üç nedenden oluşan deprem, oluş nedenine göre farklı şiddet ve sürede kendini gösterir:

Çöküntü depremleri, yeraltındaki kimi boşlukların ansızın çökmesinden ileri gelir. Kimi zaman çok şiddetli olan bu tür depremler, etkisini özellikle dar alanlarda gösterir.

Volkanik depremler, yanardağ püskürmelerinden önce ya da püskürmeyle birlikte olur. Bu depremlerin nedeni, kapalı yanardağ bacasından çıkmak isteyen gaz ya da lavın vuruntusudur.

Tektonik depremler, en önemli depremlerdir. Bu depremlerin oluş nedenlerinin tek olmayışı, kesin nedenin saptanamayışına yol açar. Tektonik depremler yerkabuğunun, jeolojik nedenlerle bozulmuş olan izostatik dengesini sağlamasından olabileceği gibi, kimi faylar boyunca gelişen ağır ve belirsiz kaymaların neden olduğu gerilim yığınlarından da ileri gelebilir. O yüzden deprem bakımından en tehlikeli bölgeler, sıradağların ve büyük deniz çöküklerinin yakınındadır. Önemli tektonik depremlerde hemen her zaman, ilk sarsıntıdan sonra, gittikçe daha az şiddette ve günlerce, hatta aylarca sürebilen bir dizi hafif depremler görülür. Bunun tersine, şiddetli bir depremden önce, hafif ön depremlerin meydana geldiği daha sık görülür; bununla birlikte bu konuda yapılan sayısız incelemelere karşın bu gibi hafif depremlerin ardından büyük bir sarsıntının gelip gelmeyeceğini saptamak çok güçtür.

Depremler, dalgalar hâlinde yayılır. Başlıca üç çeşit deprem dalgası vardır:
Boylamasına dalgalar (P dalgaları), enlemesine dalgalar (S dalgaları) ve uzun dalgalar (L dalgaları).

Depremlerin şiddeti Richter ölçeği denen bir birimle ölçülür. Buna göre depremler 1'den 12'ye kadar derecelenir.

Türkiye, deprem kuşağı üzerinde olduğu için, depremlerin sık görüldüğü ülkelerden biridir.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen perlina; 2 Ocak 2017 00:38