Arama


The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
25 Temmuz 2011       Mesaj #2
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye
Mesleklerin İnsanlığa Faydaları

Öğretmen insanlığa ne gibi fayda sağlar?

Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirme konusunda her fırsattan yararlanmaları, hizmet ruhu beslemeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencilerine iyi bir yardımcı ve kılavuz olmaları, eğitim işlerinde bütün tutum ve davranışlarıyla örnek olmaları istenir.
Öğretim görevi sırasında öğretmenlerin, öğrencileri kişisel çalışmalara yöneltmeleri, zümre öğretmenleriyle yakın bir işbirliği sağlamaları, öğrenci ödevlerini ilgili yönetmeliğe göre inceledikten sonra geri vermeleri, sınav yönetmeliğine göre görevlendirildikleri sınavlarda bulunmaları, öğrencilerinin başarılarını ölçerek değerlendirmeleri, kanaat dönemleri sonunda verilecek karne notları için gerekli sözlü-yazılı yoklamaları yapmaları beklenir.
Ders görevi sonunda öğretmenlerin yapmaları gereken işler bitmez.Mesai saati bitiminden sonra öğretmenlerden yıllık ders dağıtım planlarını yapmaları, dersler için hazırlık yapmaları bunun için materyaller hazırlamaları, yaptıkları yazılı yoklamaları değerlendirmeleri, öğrenci davranışlarıyla ilgili gözlem formlarını değerlendirerek öğrencinin gelişimini izlemeleri, öğrencilerinin daha iyiye ulaşması için ne gibi tedbirler alması gerektiğini inceleyip sorgulaması beklenir.

Mimar insanlığa ne gibi fayda sağlar?

-Yeni veya ileri mimarî kuram ve yöntemleri geliştirmek,
-İnşaat alanlarını denetlemek, müşteriler ile fikir alışverişi yapmak ve inşaatın modeli ile diğer yönleri hakkında tavsiyelerde bulunmak,
-Binaların tasarımını yapmak, bunların inşaatı ve rehabilitasyonu için ayrıntılı çizimler ve planlar hazırlamak, ayrıca stil, maliyet, zamanlama, talimatlara uygunluk, v.b. hususlarında projelerin uygunluğunu sağlamak için gerekli bağlantıları yapmak;
-Binaların iç mekanlarının işlevi ve kalitesi konusundaki problemler için en iyi çözümleri belirlemek ve bulmak, ayrıca gerekli tasarım, çizim ve planları yapmak,
-Talimatlara uygunluğu sağlamak için inşaatı denetlemek;
-Kentleşme alanlarının planını yapmak ve gelişimini koordine etmek,
-Parklar, okullar, kurumlar, havaalanları, karayolları ve ilgili projeler ile ticari, sanayi ve mesken amaçlı yerler için arazilerin gelişimini planlamak ve tasarımını yapmak,
-Etkinlik ve güvenlik için yolların ve trafiğin rotasını ve kontrolünü planlamak, ayrıca bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek,
-Diğer ilgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek,
-Bilimsel makale ve raporları hazırlamaktır.
Temizlikçi insanlığa ne gibi fayda sağlar?
Ortamı temizleyerek insanları miroplardan koruyarak insanlığa faydalı olur.

Aşçı insanlığa ne gibi fayda sağlar?
Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder,
• Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder,
• Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar,
• Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir,
• Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)
• Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler,
• Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar,
• Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya yaptırır.
Gazeteci insanlığa ne gibi fayda sağlar?
Görevleri;
-Halka doğru ve dürüst haber iletmek ve bunları objektife yansıtmak,
-Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek ve bunları kaleme alıp çalıştığı yayına vermek.

Çok Para Kazanmanın İnsan Üzerindeki Etkileri

Paranın ne olduğunu tek kelimeyle anlatmak istersek para araç demektir. İnsanlar para sayesinde isteklerini yerine getirir, kendi hayat düzenlerini kurarlar. İnsanların yaşam standartları, gidebilecekleri yerler,alabilecekleri eşyalar kısacası günümüzde hemen hemen her şey insanların cebindeki paraya bağlıdır.
Tabi para her zaman insanlara güzel şeyleri getirmez bazen de çok para insanın başına kötülük ve bela getirebilir. Büyük başın büyük derdi olur sözü bu dediklerime çok güzel bir örnektir. Ama günümüz Türkiyesinde sokaktaki 100 kişiye sorsak çok paranız olup ta başınızda belanın mı olmasını? Yoksa ne paranız nede belanız olmasın diye sorduğumuzda ? eminim ki % 80 i param olsun ben belalarına razıyım diyecektir. Çünkü paranın yokluğu paranın olduğu zaman başına getireceği dertlerden çok daha acı ve kötüdür. Çünkü günümüzde bazı kesimler parasız insana gereksiz insan gözüyle bakmaktadır.Sonuç olarak paranı varlığı bir dert yokluğu ayrı bir derttir.
İnsanlar her gün televizyonda zenginlerin yaşantılarını,gece kulüblerinde eğlenmelerini,gezmelerini görerek gıpta ile bakmaktadırlar.Ve zengin olmak yani çok paraya sahip olmak istemektedirler. Hele bir kriz içerisinde olduğumuz şu günlerde paranın değeri bir kat daha artmıştır.İnsanların parasızlık ve açlık yüzünden gözleri dönmüş her türlü hırsızlığı,kap-kaççılığı yan kesiciliği gasp olayını çok kolay yapabilecek hale gelmişlerdir.
Günümüzde insanların çoğu parasıyla sevgi ve saygınlık görmekte,istediği insanın ilgisini çekmeyi başarmakta,hayatını dilediğince sürdürebilme özgürlüğüne sahip olmaktadır. Sonuç olarak paranın insan hayatındaki önemi ve etkileri saymakla bitmeyecek kadar çoktur.Keşke herkes gönlünce istediği kadar paraya sahip olsa yada paranın insan hayatındaki değeri ve önemi bu kadar fazla olmasa…
Okul ve Ev Sorumluklarımız

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI
1.)Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
2.)Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
3.)Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim;verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
4.)Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
5.)Okul kurallarına uyacağım.
6.) Okul yönetimine ( fikir,eleştiri,öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
7.) Arkadaşlarıma,öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
8.) Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.
On Bir ve On İki Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar
• Evde tek başına kalmak,
• Bağımsız olarak kendi ödev programını yürütmek,
• Kendi başına ulaşım araçlarına binmek,
• Kendisine uygun hobileri bulmak ve sürdürmek,
Bu sorumlulukları yerine getirmediğimiz takdirde hem okulda hem de evde huzursuz oluruz.


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (: