Arama


Just fly - avatarı
Just fly
VIP Beşer
28 Eylül 2011       Mesaj #2
Just fly - avatarı
VIP Beşer
Üremi, böbrek hastalığı böbrek yetmezliği
Çeşitli sebeplerle böbreğin hastalanıp görevini yerine getirememesi sonucu kandaki azot artıklarının vücuttan d??arı atılamamas?, olayına “üremi” adı verilmektedir.
İdrarla atılması gereken üre, ürik asit ve kreatinin gibi azot metabolizma atıkları kanda birikerek zehirlenmeye benzer belirtiler gösterir. Bunların en tehlikelisi üre olup kandaki oran? yüzde 50 mg’ın üzerine çıktığında zehirlenme belirtileri ba?lar.
Üremi’ye Sebep Olan Faktörler
?oka yol açan a??r ameliyatlar, zehirlenmeler, ate?li hastalıklar, yan?klar, ?iddetli ishal ve kusmalar böbrekleri de etkileyerek kandaki üre miktarının artmasına sebep olurlar.
Keza şeker hastalığının a??rla?ması sonucu ortaya çıkan susuzluk ?okunda, addison krizinde, ileri derecede kalp yetmezliğinde, akut ve kronik nefritte, ilerlemiş böbrek tüberkülozu vaka larında, böbrek tümörlerinde, iki tarafl? böbrek enfarktüsünde, her iki böbrekte ve idrar yollarında ta?, ur ve kan p?ht?sı olduğunda, bu hastalıkların ?iddeti ile orantıl? olarak üremi hastalığı ortaya çıkabilmektedir.
Üremi belirtileri
?lk belirtileri halsizlik ve kas zayıfl??? şeklindedir.
Gündüz dalgın olan hasta, geceleri uyuyamaz.
Karekterine z?t olarak saldırganlık ve ba??r?p ça??rmalar görülebilir.
Baş ağrısı ve kas çekilmeleri ile birlikte ağızda kuruluk ve yanma şeklinde şikayetler vardır.
Dil paslıdır. Nefeste amonyak kokusu duyulur.
Deri genellikle soluk, kuru ve sarımtırak kirli renktedir. Kaşıntı mevcuttur.
Hastalığın son döneminde durdurulamayan bir hıçkırık ortaya çıkabilir.
Hastanın ?uuru bulanır ve nihayet komaya girer.
Üremi tedavisi
Üremi, kendi ba??na ortaya çıkan, müstakil bir hastalık olmadı??ndan tedavisi böbrek yetmezliğine yol açan asıl hastalığa yöneliktir. Asıl hastalık ?ifa bulunca, üremi de kendili?inden iyile?me gösterir.
All Alone