Arama


SaKLI - avatarı
SaKLI
VIP VIP Üye
19 Aralık 2011       Mesaj #2
SaKLI - avatarı
VIP VIP Üye
Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir.

Kitle iletişim araçları denince akla gelen Gazete, TV, Radyo, Telefon, İnternet vb araçların ve onların ilettikleri bilgilerin insanlar ve hatta toplumlar üzerinde etkileri vardır Bu etkiler olumlu ve olumsuz olarak net bir şekilde birbirinden ayrılamaz Eğer etkilenen kişinin yaşı, eğitimi, yaşadığı ortam uygun değilse, faydalı olması için iletilen bir bilgi bile zararlı olabilir.

Oysa iletişim bilimci Arthur Asa Berger'ın deyimiyle, kitle iletişim araçlarıyla yansıtılan gerçekler, her zaman gerçeği yansıtmayabilirler.

Kitle iletişim araçlarının günümüzdeki işlevlerini inceleyecek olursak, bireyin kitle iletişim araçları tarafından çok sınırlı ve çevresi iktidarlar tarafından kuşatılmış bir alanın içinde yakın markaja alındığını görebiliriz ki bu da tutucu okulun görüşlerinin pratikte pek geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.

Belki sadece iktidarların demokrasi, özgürlük ve ifade özgürlüğünden ne anladıklarını ve onların geliştirdikleri tanımları kitlelere benimsetmek konusunda işlevsel niteliklere sahip olabilir kitle iletişim araçları. Nitekim Louis Althuser, kitle iletişim araçlarını devletin ideolojik aygıtları olarak kabul etmektedir.


Ne yazık ki içinde bulunduğumuz modern zamanlarda medya, öğretici ve geliştirici bir rol oynamaktan çok, manipüle edici, kışkırtıcı ve yanlış yönlendirici bir rol oynamaktadır.
Netice itibari ile eğer bilinçli ve araştırmacı bir gazete okuru değilseniz tek bir yayın organına bağlı gazetelerden faydalanıyorsanız hayatın gerçekleri, gündem vs. yanılgı içerisinde kalmanız olasılığı vardır.

..