Arama

Safranbolu - Karabük - Tek Mesaj #1

HANDSOME - avatarı
HANDSOME
VIP ☪ ɴє мυтŁυ тürĸüм đἶყєɴє
29 Ocak 2012       Mesaj #1
HANDSOME - avatarı
VIP ☪ ɴє мυтŁυ тürĸüм đἶყєɴє

Safranbolu


Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, Zonguldak iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent.

Yüzölçümü 1.013 km2 olan Safranbolu ilçesi kuzeyde Bartın ili, doğuda Eflâni ilçesi, güneydoğuda Kastamonu ve Çankırı illeri, güneyde Karabük, batıda da Yenice ilçesiyle çevrilidir. İlçe topraklan akarsu vadileriyle parçalanmış olan dağlık bir alanda yer alır. İlçe sınırlan içindeki dağların yüksekliği 2.000 m’yi aşmaz. Büyük bölümü tahrip edilmiş olmasına karşın ormanlar 1987’de ilçe yüzölçümünün yüzde 35’ini kaplamaktaydı. İlçe topraklanndan kaynaklanan sular Karadeniz’e doğru akar. İlçe topraklarından doğu-batı doğrultusunda geçen Araç Çayı, Karabük kentinde Filyos Çayına katılır, ilçenin kuzey kesimindeki Ovacuma yöresinin sularını da Bartın Çayının başlangıç kolları toplar.
Ad:  Safranbolu1.JPG
Gösterim: 848
Boyut:  100.8 KB
Yansından çoğu Safranbolu kentinde yaşayan ilçe halkı, genelde geçimini Karabük Demir Çelik İşletmeleri’nde (KDÇİ) ve Karabük kentindeki başka işlerde çalışarak ve tanmsal etkinlikler yürüterek sağlar. Yakındaki Karabük’ün gelişen ekonomik olanaklannın etkisiyle ilçedeki ticari etkinlikler ve tanmsal üretim gerilemiştir. İlçe yüzölçümünün yüzde 15’i ekili ve dikili alanlardan oluşur (1987). Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, elma ve üzümdür. Çavuş ve yapıncak üzümleri başlıca üzüm türleridir. Eskiden daha geniş alanlar kaplayan bağlar zamanla daralmıştır. İlçe merkeziyle yöreye adını veren ve geçmişte çok miktarda yetiştirilen safran üretimi önemini yitirmiştir. Sığır beslenen ilçede aynca manda, koyun ve Ankara keçisi de yetiştirilir. İlçede orman ürünlerini değerlendiren işyerleri vardır.

Yöreye ilk olarak İÖ 14. yüzyılda Bitkilerin yerleştiği sanılmaktadır. İÖ 7. yüzyılda Kimmerlerin saldırısına uğrayan yöre, daha sonra Lidya ve Pers yönetimine girdi. İÖ 4. yüzyılda kurulan Bitinya Krallığı’nın sınırlan içinde yer alan Safranbolu yöresi, Roma ve Bizans egemenliklerinden sonra 1084’te Anadolu Selçuklulannın eline geçti. Daha sonra Candaroğullarma bağlanan yöre, 1392’de I. Bayezid (Yıldırım) tarafından alındı. Ankara Savaşı’nı (1402) kazanan Timur’un gene Candaroğullanna verdiği bu topraklar, 1460’ta Osmanlı Devleti’ne katıldı. 1858’de Osmanlı ülkesinden İngiltere’ye ihraç edilen on tona yakın safranın önemli bölümü Safranbolu yöresinde yetiştiriliyordu. 19. yüzyıl sonlarında Kastamonu vilayetinin Merkez sancağına bağlı bir kaza olarak yönetilen yörenin bu yönetsel konumu Cumhuriyet’in ilk yıllarında da sürdü. Daha sonra 1927’de Zonguldak iline bağlandı.

Adının kökenine ilişkin yeterli bilgiye rastlanmayan Safranbolu kenti, ilçenin batı kesiminde yer alır. Kent ile çevresinde, Bartın Çayına katılan küçük akarsuların kalkerli arazide oluşturduğu kanyon biçimli derin vadilere rastlanır. 20. yüzyıl başlarında halkının bir bölümü Rumlar ve Ermeni- lerden oluşan kent, çok eski bir yerleşim yeridir. Ticaret ve küçük üretimle uğraşan Rum ve Ermenilerin kentten ayrılmasının ardından, Safranbolu canlılığını yitirdi. Bil sanayi merkezi olan Karabük’e yönelen göç hareketi, özellikle 1970’lerde Safranbolu kentinin de canlanmasına yol açtı. Karabük’te yeterli konut olmaması nedeniyle Safranbolu’ya gelen birçok kişi buradaki terk edilmiş eski evlere yerleşti. Eski kent ile Bağlar ve Kıranköy bölümlerinden oluşan kent, güneydeki Kıranköy yönünde gelişti. Kent halkının yarısından çoğu çalışmak için her gün 10 km kadar uzaktaki Karabük’e gider. Karabük’ü Bartın ve Kastamonu’ya bağlayan yollar kentin güneyinde kesişir. Safranbolu kenti, il merkezi Zonguldak’a yaklaşık 125 km uzaklıktadır. Safranbolu Devlet Hastanesi, kent ile çevresine sağlık hizmeti verir.

İlçedeki başlıca tarihsel yapılar Gazi Süleyman Paşa Camisi olarak da bilinen Eskicami, Taş Minare Camisi, Köprülü Camisi, Hidayetullah Camisi (1718-19), Dağdelen Camisi (1767-68), Kazdağlı Camisi, İzzet Mehmed Paşa Camisi (1796), Kaçak (Lütfi- ye) Camisi (1878-79), Zülmiye Camisi (1883-84); Gazi Süleyman Medresesi; Kale- altı ve Ali Baba tekkeleri; Cinci ve Tuzcu hanlan; Eskihamam, Yenihamam; Taşköprü, Tokatlıköprü, İnceköprü ile Hacı Emin Efendi, Şeyh Mustafa, Ali Baba ve Haşan Baba türbeleridir. İlçe sınırlan içindeki bazı köylerde kaya mezarlarına rastlanır.

Eski kent merkeziyle (Şehir) Bağlar ve Kıranköy semtindeki çoğu 19. yüzyıldan kalma 2-3 katlı hımış evler yöreye özgü mimarileriyle ilgi çeker. Bu evlerin yoğun olduğu kesimler sit alanı ilan edilerek korumaya alınmıştır. Safranbolu Belediyesi Cumhuriyetken önce kurulmuştur. Nüfus (1990) ilçe, 42.815; kent, 24.351.

Kaynak: Ana Britannica
Son düzenleyen Baturalp; 15 Aralık 2016 23:20
Adam Olmak; Cinsiyet Meselesi DeğiL.! Şahsiyet Meselesidir!..