Arama

Kutsal Kitaplar - İncil - Tek Mesaj #6

Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
22 Temmuz 2012       Mesaj #6
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi

İncil


Hristiyanların kutsal kitabı. Tek bir yazar tarafından kaleme alınmış tek bir metin değildir. Her biri İsa'nın yaşamını ve öğretisini, kendi görüşlerini de katarak aktaran çeşitli yazarlara ait İnciller vardır. Bunlardan İ.S. 60-110 yılları arasında yazılmış olan dördü Katolik Kilisesi tarafından resmen kabul edilmiştir ve "Kilise İncili" adını alırlar. Bu dört kitaptan birincisini Aziz Matta, ikincisini Aziz Markos, üçüncüsünü Aziz Luka ve dördüncüsünü Aziz Yohanna derledi. Bunlardan ilk üçü birbirine benzer biçimlerde yazılmışlardır. İçlerinde edebî değeri en yüksek olan, Luka İncili'dir. Aziz Yohanna ise bu üç İncil'i inceleyerek onların eksikliklerini tamamladığını iddia ettiği bir metin yazmıştır. Bu nedenle İncil'den söz edildiğinde, söyleneceklerin hangi İncil'e ait olduğu da belirtilir. Yunanca olan "incil" sözcüğünün anlamı "müjde" demektir. İncil, ilk olarak Yunanca ve İbranice yazıldı; daha sonra Lâtinceye çevrildi ve Orta Çağ boyunca, Martin Luther, İncil'i Almancaya çevirene dek hep Lâtince okundu. İncil, İsa'ya kaynaklık eden Yahudi kültüründen ve Tevrat'tan büyük ölçüde esinlenmiştir. Hatta onun, Tevrat'ın yenilenmesi olduğunu iddia edenler de çıkmıştır. Bu yüzden Tevrat'a "Ahdiatik" (Eski Ahit), İncil'e "Ahdicedit" (Yeni Ahit) denmiştir.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Baturalp; 21 Aralık 2016 15:45