Arama

Jeolojik Devirler - Tek Mesaj #20

Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
14 Ağustos 2012       Mesaj #20
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
Jeolojik Zamanlar

Dünyanın bugüne kadar geçirdiği biçimsel değişikliklerin ayrıldığı geniş dönemler. Radyoaktivite yöntemiyle yapılan hesaplara göre dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl kadardır. İlk oluşumundan bugüne, dünyanın geçirdiği evreler beş büyük jeolojik zamana ayrılır. Bunların ilki ve en uzun süreni, aynı zamanda en az bilineni prekambriendir. Yerkürenin yavaş yavaş soğuyarak katı hâle geçmesi, ilk kayaların teşekkülü bu zamanda oldu. İlk canlılar olan algler de bu zamanda ortaya çıktı (günümüzden 3 milyar yıl önce). Prekambrienden sonra ve günümüzden 600 milyon yıl önce ise paleozoik (birinci zaman) başladı. 370 milyon yıl süren paleozoikte ilk balıklar, ilk bitkiler ve ilk kara hayvanları ortaya çıktı. 240 milyon yıl önce mezozoik (ikinci zaman) başladı. 167 milyon yıl sürdü. Memeliler bu dönemde ortaya çıktı. Mezozoiki neozoik ya da tersiyer (üçüncü zaman) izledi. Günümüzden 63 milyon yıl önce başladı ve 62 milyon yıl sürdü. Son jeolojik zaman günümüzden 1 milyon yıl önce başlayan ve devam etmekte olan antropozoik ya da kuaternerdir (dördüncü zaman). İnsan dördüncü zamanda ortaya çıktı.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi