Arama

Kaynakça Nedir? - Tek Mesaj #1

buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
17 Ağustos 2012       Mesaj #1
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kaynakça
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
1. isim Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi.
Çeşitli alanlardaki basılı malzemeyi konu, tür ya da yıl, ay gibi zaman birimleri göz önüne alınarak liste hâlinde tanıtan yayınların tümü; bilimsel çalışmaların ya da inceleme türündeki yazıların sonunda konuyla ilgili kaynakların belirtildiği liste, bibliyografi, bibliyografya. Yayınevlerinin, çeşitli kitaplıkların katalogları da kaynakça alanı içine girer. Kaynakça sözcüğünün Fransızca karşılığı olan "bibliographie" sözcüğü Türkçede ilk kez Ahmet Muhtar Paşa tarafından kullanılmış, ilm-i ahval-i kütüp tamlamasıyla karşılanmıştır. Edebiyatı Cedideciler ise "kitabiyat" terimini kullandılar. Kaynakçalar, düzenlenişleri bakımından söz konusu yapıtların yalnız künyelerini kapsayacağı gibi, o eserle ilgili açıklayıcı bilgileri içerebilir ya da eleştirel nitelik taşıyabilir. Alfabetik sıralama ise yazar ya da kitap adlarına, yapıtların konularına göre yapılabilir. Ayrıca belli bir zaman diliminde yayımlanmış yapıtları kapsayan kaynakçaların yanı sıra sürekli yayımlanan periyodik kaynakçalar da vardır.
In science we trust.