Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
30 Eylül 2012       Mesaj #10
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

taş devrinin özellikleri nelerdir?

Taş Devrinin Genel Özellikleri (3 Devirde İncelenir)

*Yontma Taş Devri =>Bu devirde insanlar avcı ve toplayıcı konumundadırlar.Mağara ve ağaç kovuklarını barınmak için kullanmışlardır.Genelde göçebe bir yaşam tarzı geçerlidir.Taşlardan ve kemik parçalarından kesici aletler oluşturmuşlardır.Bu devrin sonuna doğru ateş keşfedilmiştir.
*Cilalı Taş Devri=>Bu devre neolitik devirde deniliyordur.İnsanlık tarihi açısından en önemli devir cilalı taş devridir.Bu dönemde insanlar üretici konumundadırlar.Hayvanların evcilleştirilmesi,bitkilerin keşfi ve tarımsal üretime geçiş bu dönemde meydana gelen önemli gelişmelerdir.Tarım ile beraber yerleşik yaşama geçiş olmuş ve köyler kurulmuştur.Daha sonraları özel mülkiyet kavramı gelişmiş,iş bölümü ve ticaret ortaya çıkmıştır.
*Maden Devri =>Çeşitli madenlerin (bakır,tunç demir) kullanılıp kontrol altına alındığı dönemdir.Bu dönemde köyler dahada büyümüştür.Şehir devletleri,imparatorluklar ortaya çıkmıştır.Daha gelişmiş araçlar,silahlar yapılmıştır.Tekerlek keşfedilmiş ve uzak mesafeli ticaret söz konusu olmuştur.Tarım dahada geliştirilmiş,saban ve orak türü tarımsal aletler kullanılmıştır.Bu dönemin sonunda yazı bulunmuş ve tarihten önceki devirler sona ermiştir.

Alıntı

taş devri insanları ile şimdiki insanların farkı?

Taş devrinde yaşanan gelişmeler (tarım,maden ve bu alanlardaki çeşitli keşifler...vs) günümüzde gelişen teknoloji sayesinde,oldukça ileri bir düzeye gelmiştir.Üretimde insan gücü zamanla azalmış bunun yerini makinalar almış, böylece zamandan ve iş gücünden tasarruf edilmiştir.İnsan daha çok planlayıcı,koordine edici bir misyon üstlenmiştir.Kimbilir belki daha ileri bir zamanda herşey daha da otomatikleşip,teknolojinin (Robot Teknolojisi) eline geçecek ve insan emeği,iş bölümü gibi kavramlar tarih olucak.

Alıntı

Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran özellikleri nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bu kısa cevap tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran özellik mi?

*Tarih bilimi,geçmişte kalan ve tekrarlanamayan olayları konu edinen bir bilim dalı olduğu için araştırmalarında deney ve gözlem yöntemini kullanamaz.
*Zaman,yer ve kişi bakımından olaylar bir defalık yaşanır.Bu nedenle tarihi olaylarda tekerrür olmaz.
*Tarihi olaylar belli bir zaman ve mekanda meydana gelirler.Bu olaylar belgelere dayandırılır.
*Tarih bilimi,dinamik, değişken ve objektif bir bilimdir.
*Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır.Olaylar meydana geldikleri dönemin izlerini yansıtırlar.
*Tarihin belli bir kanunu yoktur.