Arama

Psikolojik Testler - Tek Mesaj #36

asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
13 Nisan 2013       Mesaj #36
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Psikolojik Testler Nedir?

Psikolojinin insan sorunlarına getirdiği ilk ve belki de en önemli katkısı testler olmuştur. Testler; bireylerin zeka,yetenek,beceri,işlev,kişilik özellikleri gibi açıktan gözlenemeyen unsurlarını belirli koşullara dayanarak ölçme ve değerlendirmeyi sağlarlar.

Bireylerin güçlü ve gizli kalmış özelliklerini olduğu kadar zayıf yönlerini de değerlendirmek için kullanılır.

Bir kimsenin önemli özelliklerinin sayısal olarak ortaya konmasını,karşılaştırma yapmayı, tahmin edebilmeyi sağlar.

Psikolojik Testler Ne Gibi İnsan Özelliklerini Ölçer?

Yetenek testleri
İnsanların neyi yaptıkları değil bazen en iyi neyi yapabileceklerini ölçmek gereksinimi oluşur.neyin öğrenilmiş olduğunu değil, birey ne öğ renebilir? Gizli kalmış olanı açığa çıkarmak hedeflenir.

Kişilik Testleri
Bu testlerde doğru veya yanlış cevaplar yoktur.Kişilerin çoğunlukla ne yaptıkları veya neyin onlara özgü olduğu öğrenilmeye çalışılır.Kişiye özel farklara ulaşılmaya çalışılır.
Kişilik testleri de kendi içinde dört gruba ayrılır.
  • görüşme ve dereceleme ölçekleri,İki ayrı ortamda kullanılır. Biri iş görüşmesinde kullanılır.Kişinin işe uygunluğunu anlamak için.Diğeri ise; danışma görüşmesidir.Kişiyi, yaşantıları hakkında konuşturarak ya da belli formları doldurtarak,o kimsenin duygu ve tutumları hakkında bilgi edinilmye çalışılır.Görüşülen kimsenin sorun alanları,bunlarla nasıl baş ettiği ,yetersizliğin nerde olduğu gibi sorulara cevap aranır.
  • İlgi testleri; kişinin neyden hoşlandığı,neyin tercih edilip edilmediğini,kaçındığını anlamayı sağlar.
  • Kişilik testleri ,en yaygın kullanım alanı psikolojik danışma ve psikoterapi alanındadır. Ayrıca yoğun olarak endüstride,adli süreçlerde,hastanelerde de kullanılmaktadır. Yardım için başvuran kişiyi neyin rahatsız ettiği, bazen kişinin kendisi açısından saklıdır. Bilinemez.Bazen de sıkıntı yaratan sorunların kaynağı yanlış yerlerde aranır. Bazen de hoşumuza gitmeyen şeyleri kendimizden uzaklaştırmaya,reddetmeye çalışırız. Hastalanmaya yol açan etkenler bilinmedikçe uygun tedavi de yapılamaz. Hekimin uygun bir tedavi,terapistin kişiye en uygun olacak yaklaşımı benimsemesi için testlere ihtiyaç duyulur.Aslında hayatımızın her alanında sürekli bir şeylerin ölçümüne göre kararlar verilir. Psikolojik işlevler için de durum benzer olmalıdır.Testler bir çeşit ;ruhsal ,düşünsel,duygusal ve davranışsal özelliklerimizin röntgeninin çekilmesine benzer.Yol gösterir. Neyin kişi için iyi,neyin yanlış olabileceğini bilmeyi sağlar. Özellikle terapi ortamlarında daha kısa sürede sorunun nerde ,neden ortaya çıktığı,nasıl oluştuğunun bilinmesine ihtiyaç duyulur.Mümkün olan her yolla edinilen bilgiler çok önem taşır.Kişiye nasıl yardım edilebileceği,neyden faydalanıp neyin iyi gelmeyeceğini bilmek önemlidir. Zaman kaybını azaltır.Yanlış karar vermeyi önleyebilir.
  • Dereceleme Ölçekleri, çok sıklıkla kullanılır.Basit ve kolay uygulanır. Hastalığın,belirtinin vb.nin nasıl gittiği,şiddeti anlaşılmaya çalışılır. İlaç,terapi kişiye yarar sağlıyor mu? Takip etmeyi sağlar. Gerekirse ilaç,terapi,tutum değiştirme imkanın verir.zarar getirir.Raporlarda yazılanlar sadece işin uzmanı kişilerin anlayıp,yorumlayabileceği tarzdadır.
Testleri Kimler Uygulayabilir?

Test uygulamak kolay bir iş değildir. Hele de psikolojik testler basit bir teknik iş değildir.Ölçülmeye çalışılan özellikler çok değişkendir. Kişisel tutumlardan kolaylıkla etkilenir, sonuçlar değişebilir. Testi uygulayan kişinin mutlaka o konuda özel bir eğitimden geçmiş olması gerekir. Test uygulamak için sadece psikolog olmak yetmez. Hastalıklar,insan psikolojisi,bireysel farklılık vb. alanlarda da eğitimli ve deneyimli olması gerekir.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....